The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 1 april 2012

Allt som var dolt håller nu på att avslöjas. Vi uppmuntrar er att dela med er till varandra om detta. Ni kommer inte att få se detta nämnas på den vanliga TVn ännu. Media har inte tillåtelse att ge er den fulla bilden av vad som egentligen händer i verkligheten. De som har ögon att se med kan själva se att Kabalen har problem. De är i chock, de kan inte tro att deras planer för året 2012 inte kommer att realiseras. Större krafter än deras hindrar dem från att sätta igång det Tredje Världskriget. De tvingas nu acceptera det faktum att de trots allt inte är oövervinneliga. För att rädda ansiktet vill de nu att ni skall tro att de har ändrat sina planer, att de nu planerar att attackera Iran under våren. Tja… vi får se vad som framkommer under våren, eller hur?

De misslyckades med att inse att när intelligenta människor vaknar upp och ser klart vad som har gjorts mot dem så samlas de och ber om hjälp. Deras begäran har hörsammats och hjälp har kommit från alla håll. Bara för att ni inte ser det på TV betyder inte att ni inte blivit räddade från det fruktansvärda öde som Kabalen hade planerat för er.

Det finns ingen heder bland Kabalerna. De vänder sig mot varandra varenda dag nu och blottställer mer och mer av den korruption de är involverade i. April kommer att bli en intressant månad. Dammluckorna öppnas. Ni måste ta itu med den verkliga sanningen. Den första reaktionen hos allmänheten kommer att bli ilska. Jag ber att ni höjer er över den, då ilska bara kommer att försena processen. Ni kommer att få ställas inför några fruktansvärda sanningar om vad som gjorts mot mänskligheten, mot ert DNA, mot er hjärna, etc. Allt detta kommer att rättas till. Ni kommer att bli fullt återställda.

Det som ni har accepterat som verklighet kommer att förändras totalt. Tiden har kommit för ett stopp på allt lidande och för fred att regera igen. Det finns grupper av människor över hela er värld som är redo och utrustade för att ta över från de korrupta. Det har tagit några år att sätta allt på plats. Det onda som begåtts mot den mänskliga rasen kommer att chocka dem som ännu inte har vaknat upp.

Intensivkursen för Helig geometri som du Veronica deltog i i förra veckan var mycket fördelaktig, såväl som rolig. Då fler människor kopplas till sin sanna identitet genom Helig geometri kommer de att kunna befria sig själva från Kabalens tyranni. Jag vet att du vill citera något från boken Worldbridger så gör gärna det.

”Mänskligheten är ett genetiskt experiment, en odödlig ras instängd i en dödlig paradigm, en solras instängd i en månverklighet, en stulen ras på en stulen planet. Korruptionen ligger i den muterade matrisen, i det systematiska misslyckandet av Jordens styrande funktioner och förlusten av evolutionär symbios som uppstod när dessa parasitiska arter elektromagnetiskt kopplade bort mänskligheten och dess moderplanet från det gudomliga, odödliga kontinuum (sammanhängande enhet) och satte Jorden på en obotlig tillbakagång. DET FANNS INTE NÅGOT ”FALL” – VI BLEV KNUFFADE NER!

När de progressiva visionerna avslöjas så sker detta också när det gäller en begränsande Holonomisk mall för återställande av fullständiga, mänskliga blåkopior och en ny modell för existens. En mall för att återskaffa mänsklighetens resonans med Ljusets geometri och återsända oss och vår planet till den holistiska rymd-tidens sammanhängande helhet.”

Worldbridger. Juliet och Jiva Carter, Sowelu Publishing (2007).


Jag vill dela dessa ord med alla.

Detta är vad du har återvänt till Jorden för att åstadkomma. Du kommer att lyckas, aldrig mer kommer mänskligheten att tillåtas reduceras till denna nivå för existens. Aldrig igen kommer människor att vara hungriga eller hemlösa eller leva i misär. Alla människor kommer att vara lika mycket värda, som de är inför Gud. Allt detta uppnås fredligt och med så mycket värdighet som är möjligt. Aldrig mer nedlåta sig till Kabalens nivå – det är inte nödvändigt.

Tvivla inte för ett ögonblick på er förmåga att återställa mänskligheten och planeten Jorden. Det är endast en fråga om att allting skall falla på plats när tidpunkten är rätt. Året 2012 var året som valdes för att allt skulle sättas på plats, då människan skulle lära sig vad hon är kapabel till. All information är lätt tillgänglig, det är upp till var och en av er att förbereda er för denna stora övergång.

Energin i er värld håller på att väckas upp igen. Den släpper åter igen ut ren energi. Tro bara på dem som ni litar på. Gå efter er intuition. Kabalen kommer att försöka använda naturliga förändringar för att orsaka rädsla. Kom ihåg att rädsla är syret i livet för dem. De behöver er rädsla.

Man måste tycka synd om Kabalen, 2000 år med planerande och nu ser de alltihop falla isär och de är maktlösa att ändra på det. De kommer att få stå till svars för det mänskliga lidandet de har orsakat under den tiden. Mänskligheten kommer att vara deras domare. Tyvärr föll mänskligheten i de fällor som skickligt gillrats av Kabalen för alla dessa år sedan.

Människan har sedan dess lärt sig några hårda lektioner. Nu, när folk blir mer och mer vakna för varje dag, vill de avsluta Kabalens styrande. Tiden har kommit för de 99 % att stiga fram och kräva vad som rättmätigt är deras. Kabalens planer är så ONDA – långt utöver vad mänskligheten kan föreställa sig. Det kommer att bli svårt när allt detta kommer fram i ljuset. Det kommer att orsaka obehag för alla dem som hade litat på dem och sett upp till dem.

Se fram emot fred och lär er den riktiga historien. Ni kommer att lära er sanningen om er värld. Ni får lära er när och hur det gick vilse och de onda avsikterna hos dessa som satte sina planer i verket. Ni lever på en fängelseplanet. Se med kärlek i era hjärtan på ett liv i frihet vars like ni aldrig har känt till. Det finns ingenting att frukta för striden har vunnits. Tillsammans kommer vi att skina det klara ljuset av kärlek på er Jord. Tala med varandra, dela med er av era tankar, hopp och era drömmar och snart kommer de att bli verklighet.

Jag förblir din beundrande make Monty.

Översättning: Gertie Dahlberg