The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 18 mars 2012

Då irländarna över hela världen firar att de är irländare på vad de ser som sin dag, så är de flesta lyckligt ovetande om de beslut som togs vid Rådsmötet i Nicea om att förstöra Irlands folk och deras religion av kärlek som predikades av druiderna. Kabalen stal den verkliga historien om Irland och dess språk, och de gjorde deras folk till slavar. Fastän indoktrineringen som följde var barbarisk misslyckades den med att bryta ner den irländska anden.

Det var vid den här tiden som planer gjordes upp för att ta över världen. Det finns där alltsammans för dem som tar sig tid att undersöka det. Tills ni har forskat i denna tidsperiod kommer ni inte att förstå vad det är som händer i er värld idag. För det är när de skrev Bibeln, och noggrant följde en formel, som de gjorde små ändringar här och där för att det skulle verka äkta. Bibeln har använts till att skapa rädsla för ett Helvete som inte existerar, och Gud som är KÄRLEK har ändrats till någon som ni behöver frukta. Ni måste överlämna detta till dem, de tänkte på allt.

De som kontrollerar er värld idag ser 2012 som året då de kommer att se sina planer förverkligas. De låter er ständigt märka detta. De döljer inte sina planer. De tror att ni är så väl kontrollerade att ni kommer att misslyckas med att se dem. Jag vet att det är svårt att acceptera att dessa som ni accepterade som medmänniskor skulle kunna vara så onda. De är beredda att förstöra mänskligheten för att uppnå sina mål. De säger hela tiden att de vill minska Jordens befolkning. De använder genetiskt modifierade grödor för att förstöra livsmedelstillgången. De förorenar ert vatten och luften ni andas. De till och med berättar för er, i förväg, när de avser att döda er.

Kom ihåg 9/11 och 7/7: de producerade ”tänk om”-scenarier och visade er vad de hade planerat – och ni gjorde ingenting! Detta gav dem tillåtelse att utföra sina planer. Nu vet jag hur upprörd du blir, min kära, när du ser dem visa er ”tänk om”-scenarier som kan inträffa vid OS i London. Du vet att de inte slösar tid eller ansträngning på spekulation. De talar om att de avser at eliminera många tusentals av oskyldiga människor som är överflödiga enligt deras behov.

Min kära, du kan inte personligen stoppa folk från att gå till dessa händelser. Du kan bara hoppas och be att folk vaknar upp och ser klart vad som är planerat. Du har gjort din del genom att avslöja deras planer. Titta bara på logotypen och maskotarna med det ALLSEENDE ÖGAT. De säger det rent ut till er. Det kan inte vara tydligare! Jag talade om för er att det finns hinder att övervinna. Detta är ett sådant hinder.

Veronica, du kan inte skydda alla. Människor måste komma ihåg att för att de som kontrollerar dem skall överleva behöver de syret av rädsla och spillet av blod. De kan inte existera utan det. Genom att följa deras uppmaning håller de er i kontroll. Det är när ni lär er att älska era medmänniskor som frid och harmoni återvänder till er. Vägra att döda eller att skapa rädsla. Skada inte på något sätt de som har lika stor rätt till livet som ni själva har. När sanningen avslöjas i år – och detta inträffar varje dag – då kommer ni att se hela bilden. Ni kommer att undra hur ni någonsin kunde ha trott på lögnerna i religionerna och Kabalen som styrde er.

Pengar var skapade ur ingenting av Federal Reserve. Den har kontrollerat er värld. Den förstörde hela länder, liksom många, många liv. Det är dags nu att stoppa jaga guldet. Som Tom Ryan påpekade i din intervju, folk måste titta inom sig själva för att finna svaren. Det är dags att ta tillbaka er kraft.

Försök att minnas vem ni är och varför ni är på Jorden vid denna tid. Vad är er roll i återtagandet av er värld? Era kontrollanter är noga med att placera ut falsk information för att skapa en falsk säkerhetskänsla. Ta inte ögonen från vad det är som faktiskt sker. Det har fungerat tidigare, så de följer samma formel varenda gång. Ifrågasätt allting och kolla all information, oavsett vilken källa den kommer ifrån. Urskiljning är vad som gäller i alla frågor.

När du accepterar att den historia du lärt dig är TOTAL LÖGN – undersök den då själv – sedan kommer den verkliga sanningen att gå upp för dig. Du kommer sedan att helt förstå när Kabalen sätter sina planer i rörelse, och hur mänskligheten har använts och missbrukats hela tiden.

Kabalen har haft allting på sitt sätt under nästan 2 000 år. De formade er existens, de har alltid försäkrat sig om att ni stod i tacksamhetsskuld och i skuld till dem och, naturligtvis, i rädsla för dem. Ni har tjänat dem hela den här tiden, antingen genom religion eller genom myndigheter. De har alltid varit i kontroll. Det är bara under senare år som ni har kunnat lära er precis vem Kabalen är, och vad deras planer går ut på. Jag accepterar att det var svårt för många av er att tro på att dessa som ni litat på faktiskt var ONDA ända in i kärnan.

Det finns en ljus sida till allt detta jämmer och elände. Så snart ni står inför de utmaningar som väntar er så kommer ni att se allting klart. Ni måste på nytt tända ljuset inom var och en av er. Lär er vem ni är, ta kontakt med ert Högre Jag. Då kommer Universum och den Andliga världen att välkomna er tillbaka in i fållan.

Ni måste också på nytt tända och återkoppla alla de heliga platserna i er värld. Dessa platser var avsiktligen förstörda av Kabalen. Det finns goda människor där ute som är redo och villiga att försäkra att detta sker. Var positiva hela tiden. Ni vet att vi kommer att lyckas. Gud kommer att triumfera över ondskan.

Min kära, det är Mors dag. Njut av de känslor som är allvarligt menade och gåvorna från dina barn. Du sätter alltid det du ser som en plikt före nöje. Jag tackar dig. Allt vi ber om är att folk öppnar sina sinnen till möjligheten att de kanske fortfarande kan bli inlåsta i kontroll- och trossystem som tvingas på dem. Var lycklig, min älskade, i vetskapen om att jag aldrig lämnar dig. Vi är tillsammans för evigt.

Din beundrande Monty!


Översättning: Gertie Dahlberg