The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 22 januari 2012

Då era förtryckare söker nya vägar för att hålla er under kontroll kom då ihåg detta: de enfaldiga kommer att tro på vad som helst som placeras framför ögonen på dem men den visa tittar noga in i allting innan hon accepterar det. Allteftersom folk vaknar kan färre luras till att acceptera utan att ifrågasätta allt som myndigheterna kräver att ni skall tro på. En underbar ny gryning närmar sig och för med sig sanning och ljus och tar bort all förvirring från det förflutna.

Våra planer tar form då vi går vidare med tillförsikt mot vårt mål. Allt det som ni hade accepterat som sanning måste raderas bort. När den verkliga sanningen placeras framför er kommer det att bli en tid av glädje och firande, då alla restriktioner är borttagna och den mänskliga rasen kommer tillsammans som EN.

Energin som har stängts av från er kommer att flöda fritt. Allt på Jorden kommer att återaktiveras. Solen i all sin glans kommer att gå in i sinne och ande hos alla och fred kommer att råda. Ni har väntat länge på detta. Det har tagit längre tid än väntat, men vi är på randen av denna massiva övergång.

Jag är förtjust över att så många av er med glädje undersöker det forntida Irland. Ni är mållösa över vad ni hittar. Ni frågar er hur så mycket kan ha hållits dolt under så lång tid. Hur kunde en nation hållas i okunnighet om sitt fantastiska förflutna? Ni lär er att på grund av det som gjordes mot Irland ändrades hela er historia och hela världen led av detta som en konsekvens. Ja, det är svårt att ta ombord de onda planer som infördes på Irland och som pågick för att systematiskt ta över och förstöra er värld och dess människor.

Detta måste stoppas! Så många av er lever kvar i det robotliknande, hypnotiska tillståndet. Era sinnen och era kroppar är förgiftade för att hålla er under kontroll. De av er som tänker själva ses som svåra människor och ansträngningar görs för att tvinga er till anpassning. Det är på grund av att så många av er har anpassat sig som er värld är i det tillstånd den är, med krig som något som är nödvändigt och banker som styr över massorna. De förstör så mycket. Människan var aldrig avsedd att leva på det här viset.

Omfamna de förändringar som vi inför och vi fortsätter att väcka mänskligheten så att vi kan återställa fred och frihet. De som inte har varken rätten eller några goda intentioner mot mänskligheten kommer att bli borttagna från planeten för att aldrig mer återkomma dit. Er framtid är ljus och full av löften. Allting faller så fint på plats. När ni återvänder till fållan är allt öppet för er och bortom all kontroll, och de som har levat på er energi är borta. Livet kommer att bli så annorlunda.

De Center som vi har planerat kommer att ta form. De kommer att bli aktiva. Våra två världar kommer att vara tillsammans som aldrig förr. Vi kommer att leverera naturmediciner som kommer att återställa hälsan hos er, oavsett vilken diagnos ni fått. Ni kommer att få dricka rent, oförfalskat vatten. Ni kommer att ha mat som inte är förgiftad på något enda sätt.

Så mycket har blivit gjort för att ni skall fördummas och göra er kompatibla — slavar efter deras vilja. Mycket få av er har kunnat fly helt och hållet. Allting kommer att återvända till sin rätta plats. Ingenting kommer i fortsättningen att bli dolt. Det finns vissa, vars gärningar har varit så usla att de kommer att gå hur långt som helst för att hindra att sanningen kommer ut. De enorma rikedomar de har samlat in på er bekostnad kommer inte att kunna rädda dem. Deras liv är totalt drivna av GIRIGHET, utan en tanke på de liv de har utnyttjat och ruinerat. När vi fortsätter så kommer de att få svårigheter med att behålla sin form. De kommer att bli mer uppenbara.

Alla de heliga platserna runt om i världen kommer att återigen laddas upp och bli fulla av energi. Detta kommer att bli helt fantastiskt att observera och uppleva. Planeten kommer att komma till liv ännu en gång. Världen som ni känner den nu kommer att avslutas. Allt lidande är över och all kontroll är borta. Ljus och frid kommer att återvända till hela mänskligheten.

Några av er är medvetna om att era kroppar genomgår omfattande rekonstruktioner i förberedelse för fullt medvetande. Trötthet medföljer detta, men det är tillfälligt, så oroa er inte. Telepatisk kommunikation kommer att bli möjlig. Sinnet är kapabelt till så mycket och att lära er att använda det kommer att bli en glädjerik upplevelse. Astralresor kommer också att bli möjliga för de äventyrslystna bland er. Tänk er hur spännande det blir!

Veronica, du vet att allting har satts på plats. Du fick se bevis för detta. De som har en roll att spela kommer att sammankallas för att komma fram. Vi bestämmer allting. Ni behöver bara följa våra instruktioner. Vi ser ju hela bilden och endast de som känner för den här utmaningen kommer att användas. När vi tittar på någon så ser vi allting om den personen: avsikterna djupt inom dem likaväl som vad de förklarar som sina intentioner. Ingenting undgår oss, vi kan inte bli lurade. Det finns de som längtar efter att bli sedda och erkända och på så sätt blir en belastning. Vi kan inte ha det. Vi behöver solida människor som också tycker att den stora bilden är viktig. Du och jag har lärt oss den svåra vägen vilka vi kan lita på.

Livet är så hektiskt för dig på alla nivåer, men du måste erkänna att det är spännande också. Dina vänner ville tala med mig igen. Det var en glädjerik upplevelse. En som vi kommer att upprepa snart igen. Försök att inte göra alltför mycket, min kära.

Din beundrande make Monty!NOTERING FRÅN VERONICA

Förra veckan var det lite förvirring för vem Monty hänvisade till och en del trodde att det kanske var till dem. Jag vill göra det helt klart att människorna som Monty refererade till som störande, vanhedrande och skamliga var G.S. i Arizona och T.R. i Skottland. De försökte förgäves att förstöra vårt arbete. De använde till och med andra människor för att göra sitt smutsiga arbete för dem. Monty ville påpeka att detta inte hade gått obemärkt förbi. En dag kanske de förstår att deras massiva egon försökte att hindra övergången.
Översättning: Gertie Dahlberg