The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 18 december 2011

Allting går snabbare nu och människor kommer fram för att avslöja sanningen. Ja, det krävs mod, men vetskapen om att era handlingar kommer att hjälpa till med avskaffandet av Kabalen som har förstört er planet och era medmänniskor under nästan 2000 år, är det som driver dem framåt. Dock kommer Kabalen att använda vartenda trick i boken för att hindra uppvaknandet, men i slutändan finns det ingenting de kan göra för att hindra det.

Det finns många som anser sig själva vara Vakna. De har problem med att acceptera att religionen de följt och historien de har studerat var en total fiction. För några är detta att gå ett steg för långt. De klänger sig fortfarande fast vid det förflutna, då de inte kan få in i sina huvuden att allt detta är baserat på lögner. De måste lära sig att befria och vidga sina sinnen för att de skall kunna se genom rödridåerna av den avsiktliga förvrängningen av sanningen.

Just när Kabalen trodde att deras planer skulle förverkligas så vaknade mänskligheten upp och ifrågasatte det man i det förflutna hade accepterat som fakta. Naturligtvis, Kabalen kommer att kämpa hårt för att hålla kvar sin orättfångna rikedom och makt – detta är förståeligt – men viljan att rädda planeten, på båda sidor av livet, är långt större.

Ni har också blivit medvetna om era vänner från andra planeter som nu cirklar runt er planet. De är här för att hjälpa till med hindrandet av olagliga handlingar i samband med invasionen av andra länder. Ni är inte längre i händerna på dem som kontrollerar er värld. Ni kan, äntligen, se gallren i fängelset där ni levat under så lång tid att ni trodde att detta är allt som finns. Nu lockar verklig frihet. Det verkar så inbjudande. Med det kommer frid, harmoni och kärlek och avlägsnande av alla konstgjorda gränser och olikheter.

Det finns fortfarande en eller två som ännu inte fattat betydelsen av Irland i allt detta. Ni ser fortfarande ner på Irland som ni blivit lärda. Fråga er själva varför ni blev ledda bort från att se på detta land. Varför blev så stor vikt lagd på andra länder, såsom Egypten och Grekland, etc? Fråga er själva varför de tio budorden hos de forntida irländska druiderna är nästan identiska med de som sägs ha getts till Moses av Gud?

De som bevarade och spred kunskapen om syndafloden var druiderna, tjänare och väktare av sanningen. Denna information har avsiktligen undertryckts. Druiderna var arier. Detta betyder en andlig kast, inte en ras. Deras språk var arameiska och hebreiska – DE ÄR INTE SEMITISKA – och var inte uppfunna av judarna. De 22 bokstäverna i det forntida IRLÄNDSKA ALFABETET var det heliga alfabetet hos det forntida irländska folket. Nu förväntar man sig att ni skall tro att det är hebreiska.

Allt stals från Irland och det irländska folket. Judisk-Kristendomen är bara ett resultat av avsiktlig plagiering. Termen ”israeler” härstammar från ISA, Gud av Västra Arya och Amen Ra, en egyptisk kung. De som ni känner som ”israeler” och ”judar” var faktiskt Hyksos-Atonister från väst, de tillbringade aldrig någon tid i fångenskap. De var en förmögen dynasti och var ansvariga för århundraden av lidande och förstörelsen av er värld. Så mycket av er s k ”historia” stöds inte av fakta. Bevisen finns tillgängliga för de som bryr sig om att titta efter dem.

Ni accepterade utan att ifrågasätta allt det som lärdes ut till er, men nu, för att flytta fram ljuset, måste ni lära om allt detta. Ni måste undersöka sanningen för er själva. Jag försöker bara leda er i den rätta riktningen. När ni fullt förstår vem och vad ni handskas med, då och bara då, kommer ni att fullt förstå vikten av den verkliga sanningen. Man har ljugit för er, lurat er, smädat er och förnekat er ert sanna arv. Är ni beredda att säga: nog är nog? Era förtryckare har inget samvete. De vill inte ha er! Detta är orsaken till att de förstör så många länder!

Helgdagarna ligger nu framför er. Kom tillsammans i glädje för att skapa kärlekens energi, för den är ovärderlig. Se fram emot det nya året med hopp i era hjärtan. Vi kommer att sträva efter att göra året 2012 så fritt från trauma som möjligt. Trots det kan det bli hinder och problem här och där, men i sin helhet kommer det att bli ett fruktbart år. Ett år av upplysning och sanning.

Vi finns bland er och vi kommer att fortsätta att peka er i rätt riktning. Även om många av er är vakna och alerta finns det ännu några som ligger efter, fortfarande önskar de fler bevis, istället för att hitta dem själva. Ni är var och en ansvariga för ert eget liv. Det är dags för MASKERNA att falla bort och för er att se klart på de som nästan har lyckats med att förstöra er värld och dess folk. De kommer en dag att få möta folkets vrede. De har mycket att stå till svars för. Vi i nätverket vill återställa fred och respekt för hela mänskligheten, att hjälpa er att inse vem ni verkligen är. Vi vill visa er det Universum ni bor i. Så mycket har hållits borta från er. Ni har blivit så illa behandlade av inkräktare på er planet.

I den här säsongen av goodwill måste vi tacka alla dessa som arbetar för ljuset, speciellt dem som ger av sig själva för att hjälpa andra att vakna upp. Ert arbete är mycket viktigt. Det är mycket uppskattat på båda sidor av livet. Jag skulle vilja att min hustru tillbringar mer tid med sin familj nästa veckoslut, då de samlas för att fira säsongen av goodwill. Jag kommer naturligtvis att vara med henne som alltid.

Vi vakar över er alla och ni gör ett gott jobb med att hjälpa andra att vakna upp. Snart kommer ni att stiga ut ur mörkret för alltid. Kom ihåg, Kabalen kan bara göra det som ni tillåter dem att göra. Utan er hjälp är de ganska hjälplösa och värdelösa.

Min stora tacksamhet till alla som har stött och hjälpt min hustru. Hon kämpar på, fast besluten att inte svika mig. En dag snart kommer ni att själva få se resultaten av era ansträngningar.

Min kära Veronica, njut av att få vara med din familj. Jag kommer att dela skratten och kamratskapet och, naturligtvis, den underbara maten.

Var lycklig, min älskade! Din beundrande Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg