The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 20 november 2011

Min kära, vilken vecka det har varit för dig! Där var du, ansikte mot ansikte med någon vars åsikter och trossystem skulle ha varit motsatsen till allt som du och jag står för. Istället fann du en vetenskapsman med stor ryktbarhet, vars omfattande forskning stämmer helt med vad jag har avslöjat sedan min bortgång. Detta möte skedde inte av en tillfällighet. Det behövdes någon som kunde komma fram och vars begynnelse var liknande min egen, och som, liksom jag, hade visionen och intellektet att veta att vi måste befria oss själva från kontrollens kedjor, både mentalt och fysiskt, för att engagera oss fullt ut i den forskning vi drevs att göra.

Hur intressant för dig att vi båda fann sanningen. Jag levde med den precis som han nu lever med den. Som du vet, min kära, det är inte en lätt väg.

Den var inte lätt för mig och jag måste nog säga att det är till och med värre för Gilad, eftersom kontrollsystemet som de trodde var oövervinnerligt faller isär, så de attackerar skoningslöst dessa som vågar ifrågasätta det. Han valde, precis som jag, att födas in i det. Det är bara då som man förstår helt och hållet hur sinneskontroll är inblandad. De är människor som är totalt drivna av materiella värden, som inte tillåts att ifrågasättas, och vars enda syfte är att äga och kontrollera samt manipulera alla omkring dem. De använder RÄDSLA för att göra detta.

Äntligen har mänskligheten öppnat sina sinnen för allt detta. Människor minns vem de är. En ras kan inte, och kommer inte, att härska över planeten Jorden. Många av dem är också offer. De misslyckades med att ifrågasätta eller undersöka det som de hade lärt sig att tro på. De följde detta som fåren. Kommer de alla att falla tillsammans eller kommer några att ha modet att söka den verkliga sanningen? De kom till vår planet med intentionen att kontrollera den. Ni, folket, lät det hända. Det är nu dags att säga ”Nog är nog, detta är vår värld!”

Jag har nämnt i det förflutna om polskiftet som kommer att ske. Det är en del av övergången till Ljuset. Förändringar måste ske så att de Mörka – de Onda som har förstört så mycket – kan tas bort. De ropar på, även kräver, KRIG! När det är krig så är de i kontroll. De levererar vapnen. De får sitt syre av liv från dödandet och lidandet från andra. Sorgligt nog använder de vanliga människor till att utföra dödandet för dem, bara för att hålla sig vid makten.

Är detta vad ni skaffade era barn till världen för att göra? För att döda och lemlästa? TÄNK! Jag ber er alla att tänka noga på ansvaret för er själva och era familjer. Djupt i era hjärtan vill ni ha en fredlig värld för alla människor. Utan er hjälp skulle det inte finnas några krig! De som kräver krig går inte i krig själva. De behöver er till att utföra dödandet för dem. Säkert vet ni tillräckligt för att se detta själva. Ni är de 99 procenten! Faktum är att NI har kontrollen!

Bankerna misslyckas men fortfarande försöker de hålla sig fast vid makten. Se er omkring! Vem kan ni lita på? David Icke har ständigt varnat för detta under 20 års tid. Se till ert samvete, er framtid är beroende av de beslut ni tar.

Julen närmar sig… får jag föreslå att ni detta år försöker göra den till en tid av värde för familjen. Försök att motstå att köpa in er till falska, materialistiska distraktioner. Kom tillsammans i harmoni med dem runt om er. Vad ni har fått lära er är inte alls den sanna historien om händelserna. Mänskligheten har oavsiktligt köpt in sig på myten, och makten som hade kontrollen då höll myten levande. De har tjänat stora pengar på det. Vi kommer att ge er den sanna historien om Frälsaren. Men ni är inte redo att ta emot den ännu. Ni har för många andra viktiga saker att handskas med just nu. Ni måste skydda er planet och era medmänniskor.

Kärlek, ja kärlek, är alltid svaret. Där det finns kärlek, där finns det ljus. Där det finns ljus, där kan inte mörkret komma in. Snälla, snälla ni, ta ombord detta. Lev efter det! När ni attackeras, hämnas inte, le och låt er inte köpas in i attacken. Ni vet bättre. Sanningen finns runt om er. Tillåt inte er själva att bli lurade igen. Säg NEJ till krig! Tillsammans är ni starka. Se på de oskyldiga ansiktena hos era barn. Lova dem att ni kommer att hjälpa till med att skapa en bättre värld för dem, där de kommer att kunna leva i fred och harmoni med alla nationer. Orsaken till att det finns så mycken disharmoni beror på människorna som har kontroll över era regeringar, och de är inte synliga för er. Om de var det så skulle ni fullkomligt förstå vad ni har att göra med.

Vi arbetar vid sidan av er, men ni ser oss inte då vi är i en annan nivå av medvetande. De flesta av er är fortfarande på den tredje nivån och kan inte se eller höra oss. Men det betyder inte för ett ögonblick att vi inte finns där. Allt detta kommer att förändras när ni höjer er till den fjärde dimensionen. Det kommer inte att finnas något gömställe för dem då. Det är därför de gör allt i sin makt för att fördröja den oundvikliga höjningen till den femte dimensionen. Vi lovar att det kommer att bli allting som ni kunde hoppas på att det skulle bli. Vi är upptagna med att sätta allting på plats. Vi tar också bort vissa personer från er planet som en förberedelse för den stora övergången. Vi är inte bundna av tid.

Vi arbetar hela tiden med att rädda er planet och alla de människor som önskar leva i fred. Vi behöver stöd från de goda människorna på Jorden för att göra den här resan med oss. Detta är tiden för sanning och harmoni. Kom tillsammans så mycket som det är möjligt. Var där för varandra. Snart kommer kedjorna som har bundit er att försvinna. Ni kommer att vara FRIA. Fria äntligen, för att uppleva vem ni är och varför ni är på Jorden vid den här tiden. Ni kommer att befrias från illusionen ni leddes till att tro på var allt som fanns. Ni har så mycket att se fram emot och att få uppleva. Det dröjer inte länge nu, ni är nästan framme!

Fortsätt med det goda arbetet du gör, min kära!

Din beundrande Monty.Översättning: Gertie Dahlberg