The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 16 oktober 2011

Världen vaknar!

Bevisen för detta är hjärtevärmande för alla som har arbetat hårt för att få det till stånd. Minoriteten, psykopaterna som kontrollerar er värld, ser nu hur kontrollen glider ur deras händer. De har avslöjats. De har skoningslöst följt Planen utan minsta medkänsla, eller ens en andra tanke, för dem som har förlorat allt – även sina liv – då dessa onda människor förklarade krig över hela er värld. Marionetterna som de placerade vid makten, för att vara de osynliga ansiktena i Planen, måste nu få stå till svars för de människor de hade föresatt sig att förstöra. Kom ihåg att psykopater är människor utan själar. De tar från länderna vad de vill. I det ögonblick ett land stiger utanför linjen, såsom de afrikanska länderna som kommer samman, steg de kvickt in med sina krigsmaskiner och förstörde dem systematiskt.

En del av Planen var också att förstöra den högra sidan av hjärnan och tallkottkörteln, med alla typer av gifter och mediciner. Dåraktigt nog trodde folk på deras propaganda som sa att detta gjordes för deras eget bästa. Allt detta avslöjas nu. Goda människor ger nu den rätta informationen så att mänskligheten kan stiga in i Ljuset.

Båda sidor av den mänskliga hjärnan kommer åter igen att arbeta i harmoni och kommer att återförenas med sin andliga sida. Ni är kraftfulla Ljusvarelser som har manipulerats utan nåd till att tro att ni är hjälplösa. Ingenting kan vara längre från sanningen. När Ljusvarelser kommer tillsammans skapar de en energi som är så kraftfull och stimulerande, såsom vid David Ickes möten, att det öppnar sinnena för hur det kommer att vara när de Mörka har plockats bort.

Jag uppmanar alla som söker ljuset att ta varje möjlighet att uppleva denna energi för sig själva och Davids inspirerande ord av sanning. Ingen har gjort mer än han för att lyfta ut er värld ur mörkret in till ljus och kärlek.

Mänga av er tänker att era sinnen skojar med er. Det drar upp många scener ur ert förflutna. Detta är en reningsprocess. Det är alltsammans en del av föreberedelsen för upplysning. Det är en omprogrammering och ett borttagande av det som inte längre behövs. Era sinnen har fyllts med skräp för att hålla er upptagna med och att sträva efter det omöjliga. Ni är var och en en individ med egna rättigheter. Ni borde vara fria att göra era egna beslut och inte ledas som får utan medvetna egna tankar.

Du, min kära upplevde efter min bortgång hur dessa som är utan samvete fungerar. De manipulerar skoningslöst för sina egna syften. Över hela världen ser du precis samma sak men i mycket större skala. Du såg själv hur det fungerar. Det var en enorm erfarenhet för dig, min kära. Nu förstår du fullkomligt hur deras sinnen fungerar och hur de manipulerar alla runt omkring dem. Detta är en cancer som måste tas bort från er värld – och det kommer att bli så!

Den värld av sanning och ljus som alla söker – de av er som drivs av kärlek till mänskligheten och som vill ha fred och harmoni för alla – kommer att få se frukterna av ert arbete. Det fordras bara att några modiga människor talar ut. Genom att tala ut så gav Irlands premiärminister (Mr Enda Kenny) mod till andra länder att säga till Vatikanen: Vi kommer inte längre att stå bredvid och se på när våra barn bli våldtagna. Detta var medvetet gjort för att splittra sinnena hos dessa stackars oskyldiga barn. Världen är skyldig Mr Kenny ett stort tack.

Det var ett modigt steg att ta i ett land som skoningslöst förtryckts av Vatikanen. Bara gott kan komma från borttagandet av makten på Irland från Vatikanen. Vatikanen är en stor del av den Nya Världsordningen. Det sägs så helt öppet. Vad säger det er? Det är dags att inse fakta – de predikar kärlek men de levererar RÄDSLA!

Era medmänniskor behöver er nu mer än någonsin. Stöd dem i deras uppfattning om sanning och rättvisa. Allteftersom Sanningsrörelsen expanderar, tala med varandra! Ni vill alla samma sak: inga fler krig. USA är fullt upptaget med att planera för ett Tredje världskrig. De tror att det kommer att ta bort folks sinnen från Sanningsrörelsen. Vi har gjort mycket för att förhindra att ett sådant krig inträffar. Återigen säger jag till er: tro inte på vad era ledare säger. Titta på deras HANDLANDE! Bara då kommer ni att se den sanna bilden.

De känsligaste bland er är medvetna om de många förändringar som sker. Vi leder er försiktigt framåt in i Ljuset. För par kan det leda till obalans i förhållandet då den ena upplever förändringarna och den andra ännu inte gör det. Ta inga förhastade beslut utan ta det försiktigt och med kärlek i era hjärtan, försök med en öppen dialog. Diskutera allting öppet. Ärlighet är alltid den bästa politiken. Vi måste hålla våra planer hemliga just nu, då de Mörka annars skulle sätta igång med förebyggande motåtgärder. Var beredda på en del överraskningar. Som Veronika skulle kunna berätta för er så älskade jag överraskningar, det tar fram barnet i er.

Ni lever i svåra tider – slaget av ljus och mörker, det goda och det onda. Den Nya Tidsåldern för Upplysning kommer att börja som planerat, oavsett vad de gör för att försöka hindra det. Större sinnen än deras har bestämt detta och det kommer att bli så. Var och en av er har en roll att spela i detta. Ni är vårt team på Jorden. Ni spelar var och en en viktig roll. Det är underbart vad som kan uppnås när människor kommer tillsammans.

Var lyckliga, ni är nästan där. Skapa KÄRLEK vart än ni går, detta kommer att bygga upp energi av ljus runtom er. Försök alltid att vara ett exempel för andra. Vi sänder kärlek och ljus, omfamna det, dela med er av det.

Min kära, försök att vila, du har en hektisk tid. Tillsammans kommer vi att visa världen vad kärlek kan åstadkomma.

Din beundrande make, Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg