The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 9 oktober 2011

Min kära, vi har tidigare talat om vad som kommer att hända i framtiden. Ja, det händer nu, även om vissa fortfarande vägrar att erkänna att det sker runt omkring dem.

Energiförändringarna kommer att fortsätta att höja medvetandet och ni kommer att återigen länka er till allt som är och alltid kommer att vara. Öppna era ögon, sök svaren ni behöver. Ni kommer att finna dem. Det är dags att återvända till fållan. Omständigheter avlägsnade er och höll er okunniga om er sanna identitet och ert öde. Att bli ett med Universum ännu en gång är oundvikligt. Det måste ske och det kommer att ske. Allting är på plats för att göra en så smidig övergång som möjligt. De Mörka har förlorat sin övergripande kontroll. De sprattlar som på däcket av ett sjunkande skepp. Deras borttagande är viktigt, de kan inte existera i kärlek och ljus. Den roll de spelar på världsscenen måste upphöra. De falska personer de visar upp för massorna kommer att avslöjas.

Massorna vaknar nu till Ljuset, de hittar sina röster. De kommer tillsammans som en och genom att göra detta skapar de energin för att de stora förändringarna skall kunna införas. Håll alltid i minnet att detta är er planet. Ni väljer nu att lämna den tillbaka till Ljuset. Det kan göras fridfullt, er styrka finns i ett stort antal. De Mörka kommer att bryta ihop för de kan inte existera utan er – men ni behöver inte dem! Detta faktum går upp för er när ni kommer tillsammans för att kräva tillbaka det som är ert.

Det kommer att bli turbulens när Jordens förändring sker. Vet att vad som kommer att ske är vad som är menat att ske. Vi kommer att förhindra – så mycket som möjligt – allting som de Mörka kan göra för att orsaka rädslor. De har ingenstans att gömma sig, vi har sett till det. Då fler av er förstår vad som verkligen händer kommer ni att få se både polisen och armén vakna upp till det faktum att de är ansvariga för att försöka förstöra sitt eget folk. De också kommer att gå med massorna. De Mörka tappar det stöd som har hållit dem vid makten. Folk kommer att se igenom propagandan och inser att utan deras stöd kommer de Mörkas falska pengasystem att misslyckas. Det kommer att avslöjas och utan det är de ingenting alls.

All den hjälp ni behöver kommer att finnas tillgänglig för er. Ni kommer att få teknologi som blir enormt viktig för er och är bortom er förståelse vid den här tidpunkten. Livet på Jorden blir totalt annorlunda när kontrollen har lyfts bort. Skrämselpropagandan kommer att upphöra och de maktgalna kommer att blottställas och avslöjas. Faktum är att deras falska tro på sin överlägsenhet har medfört det kaos ni nu befinner er själva i. Till dem säger jag att deras slut är nära.

Till massorna säger jag: stig framåt med frid i era hjärtan och ni kommer att ärva Jorden. Ni kommer att behöva hjälp med att ta bort alla de gifter som användes för att skada er Jord och er livsmedelsförsörjning. Vi kommer att introducera er för nya sätt att övervinna alla de svårigheter ni står inför. Ingenting är oöverstigligt.

Se upp för falska gudar som kommer att försöka ta kontroll. De kommer att lova mycket, men vet att de vill ha er som sina slavar. Fall inte i en sådan fälla. Många låtsas också att de är guidade av stora mästare etc. Det är ofta deras eget ego som kräver uppmärksamhet. Vi har inga mästare här. Vi har stora sinnen från det förflutna som har upplevt liv på Jorden med alla dess prövningar och vedermödor och som nu är de bästa till att hjälpa er. Kärlek och sanning är vad ni behöver mest. Det har varit en bristvara men allt det kommer att förändras när goda människor kommer tillsammans.

Vi har gäster, min kära, som har rest långt för att hjälpa dig. Du måste vända dig till dem. Lita på att allt är som det skall vara. Lär dig att acceptera all den genuina hjälp som erbjuds då du kämpar för att klara av allt som förväntas av dig. Det blir bra när vi kommer att vara bland er. Vi omger er alla med kärlek och ljus. Min kära, jag är alltid vid din sida, som jag fortsätter med att bevisa. Jag förblir din beundrande make, Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg