The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 25 september 2011

Veronica, min kära, det finns ett rop som går ut över hela världen efter sanning och rättvisa. Tyvärr vill människor inte alltid acceptera den verkliga sanningen, för den passar inte in i vad de tror är sanning. Först och främst, ni måste inse att er historia inte ger en sann bild, inte ens tillnärmelsevis, och detta orsakar stor förvirring i mångas sinne. Sanningen finns där om man bryr sig om att leta efter den. Jag gjorde det under de sista åren i mitt senaste liv. Jag fann sanningen! Jag insåg att allt som jag hade accepterat som ett faktum var ren fiction vars enda mål var att förslava mänskligheten.

Allt du behövde var vanligt sunt förnuft för att se att vad som tvingats på oss var en fullständig fabrikation. Man kunde förstå att den primitiva människan accepterar en del av det, men nu, när forskning har gjorts så lätt, finns det ingen ursäkt för att acceptera det alls. Ja, jag vet min kära, de attackerar brutalt den som ifrågasätter deras ”sanning”.

Den enda sanning du behöver följa är att OÄNDLIG KÄRLEK ÄR DEN ENDA SANINGEN – ALLT ANNAT ÄR ILLUSION!

Det är gott att veta att även i ”döden” tjänar mina ord till att öppna sinnen. Du var glatt överraskad att se det som målades upp på skärmen vid Dave Patricks föredrag om Francis Bacon. ”Ingenting är som det synes vara”.  Montague Keen, vårt arbete går inte obemärkt förbi!

När du vaknar upp från kontrollsystemet känner du kärleken som varje dag blir mer kraftfull. Först måste du lära dig att älska och acceptera dig själv. Straffa inte dig själv för att du inte lever upp till vad andra förväntar sig av dig. Titta i spegeln, öppna upp till den Varelse av Ljus som du ser där. Älska och acceptera den och du kommer att se en ny du som blommar framför dina ögon. Andra kommer att svara med kärlek till denna Varelse av Ljus som du projicerar ut till världen. Det är bara när du ser kärleken och ljuset i andra som du kommer att se klart att krig alltid är fel. Man kan inte skada dem man älskar och respekterar. Vet att de också kämpar för att ta hand om dem de älskar. Det är inte lätt att lära sig lärdomarna du är på Jorden för att lära.

Älskling, du vet alltför väl hur jag fick lida för min trosuppfattning. Jag tvekade aldrig, eller bad om ursäkt, för i min själ visste jag att jag hade rätt i den tro jag hade. Sök hos ditt Högre Jag, du har alla svaren djupt inom din själ. Minnena av alla förflutna liv finns där, redo att bli inkopplade till när än du behöver förstå varför du blir ombedd att utföra vissa projekt. Du är inte bara den person du är i detta liv. Du är mycket mer än det.

Försök att avstå från att kritisera andra som inte står öga mot öga med dig. De kan ha olika åsikter men det betyder inte att de har fel. Människor ser saker och ting på det sätt som är bekvämast för dem. Det finns många olika synpunkter på hur Skiftet kommer att påverka människor. Det kommer att variera i olika delar av världen. Men en sak är absolut klar: att det kommer att påverka alla!  Det viktigaste att komma ihåg är – var inte rädd – det är just det som den Mörka Kabalen önskar. Lita på att var och en av er kommer att välkomna den kärlek och det ljus som kommer att ges till er, och vet att för dig att gå in i den femte dimensionen är det bara den port som var och en av er måste gå igenom.

Du ser i pressen att de nu motvilligt måste acceptera att banksystemet är avslutat. Få av er förstår till fullo omfattningen av korruptionen enbart i banksystemet och hur de har förstört hela länder. De skapade fattigdom och lidande närsomhelst och varsomhelst de valde att göra så. Men deras gömställen har blivit förstörda. De kommer att få stå för konsekvenserna av sina handlingar. De kommer att få möta sin karma. De har fått flera möjligheter att rädda sig själva, men de vägrade. Slöjan kommer att lyftas och allt blir avslöjat. Kärlek, harmoni och fred kommer att bli normen. Allt som har kontrollerat er kommer att försvinna. Kärlekens energi kommer att förändra allting.

Pengar kommer aldrig någonsin mer att kunna förstöra liv. Det kommer att finnas mängder för alla. Det förvånar dig hur alla de rätta personerna kommer fram. Jag sa ju till dig att du inte behöver leta efter dem, de skulle komma till er. Universum vet vad som behövs. Vi njuter av att guida dig och C, att se på, och när det är nödvändigt, vitalisera vissa objekt. Då ser du med egna ögon när dörrarna öppnas och sanningen flödar ut från alla håll. Försök att se kärleken i alla och allting runt om dig. Låt allt du gör bli gjort i kärlekens namn. När du har äkta kärlek i ditt liv har du allting.

Förstörelsen av kontrollsystemet är på god väg. Ni behöver inte vänta så länge nu. Djurriket kommer att svara på Skiftet bättre än människorna. Djuren har kvar sin koppling till Moder Jords puls. Man behöver bara titta på hur de vet när de skall flytta sig till högre områden när en tsunami är på väg att inträffa. Ingen behöver berätta det för dem, för de vet det instinktivt. Den mänskliga länken till Moder Jord blev avsiktligt kapad av kontrollskäl, men oroa er inte, detta kommer att återställas. Ni kommer också att återknyta kontakten med era medmänniskor från andra planeter. Ni kommer att njuta av den stora återföreningen som är planerad. Ni lever genom intressanta tider. Koppla av och njut av att få komma ut ur mörkret som påtvingades er. Gå in i en framtid som ni bara upplevt i drömmarna.

Min kära, du har mycket att förbereda. Jag kommer att vara vid din sida. Din beundrande Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg