The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 4 september 2011

Det händer så mycket på planeten Jorden just nu som avsiktligen hålls borta från er. Allting går enligt planen, även då så många hinder placeras i vår väg. De tjänar bara till att försena oss snarare än hindrar oss. Ingenting på Jorden kan stoppa den här övergången. Tiden har nu kommit för den Mörka Kabalen att ta konsekvenserna av sina handlingar. Deras ”säkra gömställen” håller på att förstöras, de har ingenstans att gömma sig. De kommer att tvingas be om förlåtelse av de som de grymt lurade med falska historier, falska religioner, korrupta monetära system och deras ändlösa krig. De synder de begått mot mänskligheten måste beaktas. Varje handling du utför, antingen det är mot en annan människa, land eller religion, måste åtgärdas. Förlåtelse måste sökas. Det är Naturens lag och den måste följas.

De gjorde den mänskliga rasen till en gisslan. De satte upp sina regler och låtsades att de var Guds ord och sedan fortsatte de att leva på dem som de hade tvingat till att acceptera dessa lagar. Kolla  detta själva. Det var samma människor som kontrollerade allting i er värld. De uppnådde nästan att totalt ta över. De var nästan framme. Det var dumt av dem att tro att Skaparen inte skulle gå in och säga: nu räcker det! De fick varje möjlighet att stoppa sina handlingar men de misslyckades med att göra det. Deras totala arrogans drev dem vidare i tron på sin egen överlägsenhet och sin Gudomliga rätt att kontrollera allt och alla. De lurade politiker så att de kunde försäkra sig om att de följde deras planer så att de blev en del av konspirationen. Så man kan inte lita på dem. De blev mer som marionetter som lyder sina herrar.

En politiker, Mr E Kenny, steg fram och stod upp för sitt ansvar att försvara sitt folk, att skydda barnen och alla sårbara människor vars liv har blivit förstörda genom missbruk och ondska, genom ett kontrollsystem som är så mörkt och så ont.  Man använde sinnes- och tankekontroll – de ingöt rädsla rån födelsen till döden. Detta måste upphöra omedelbart. Mr Kenny är en man av heder. Sanningen är viktig för honom. Han talade för alla människor som någonsin skapats och som blivit misshandlade och terroriserade av den Romerskkatolska kyrkan.

Vi i den andliga världen är medvetna om det stora tryck som utövats på Mr Kenny för att han skall dra tillbaka sina påpekanden och krav, även av hans eget folk såväl som av Vatikanen. Tankens kraft är stor. Vänligen skicka ert stöd till Mr Kenny från vartenda land som önskar leva i frid och kärlek, fritt från krig.  Skicka mail till Mr Kennys kontor på:

privateoffice@taoiseach.gov.ie


Det är en ensam väg för dem som står upp för sanning och rättvisa. Det är en modig man som står upp för sin övertygelse. För att denna korruption skall få ett slut måste han stå fast och alla ärliga människor måste stödja honom. Detta är första steget i övergången. Genom att inte vidta åtgärder blir ni delaktiga i förstörelsen av den mänskliga rasen. Tidpunkten för Mr Kennys tal var perfekt. Det var totalt oväntat av dessa som styr. Fram till dess hade Mr Kenny setts som en tyst man som aldrig ”rufsade till några fjädrar”, d v s förargade någon. Jag ber att ni lyssnar till allvaret i hans röst när han gjorde sitt tal. Det rörde själen djupt inom alla ärliga människor. Äntligen någon som hade makt och brydde sig tillräckligt mycket om att tala ut. Detta är verkligen tecknet på en stor man.

Våra planer att riva banksystemet, så som ni känner det idag, är på god väg. Framsteg har gjorts. Dessa planer har utarbetats av dem som bäst kan upprätta sådana projekt. Vi är nu redo att ta över med ett ögonblicks varsel. Vi har inte lämnat något åt slumpen. Ingen människa kommer att vara hemlös eller hungrig, någonsin igen. Detta är som det alltid skulle ha varit, och faktiskt var, innan era kontrollanter anlände till Jorden. De kämpar hårt och de kämpar smutsigt. Deras pengar kommer inte att skydda dem från deras öde. De kommer inte att köpa dem någonting i det nya banksystemet. Det är nu dags för dem att få känna på den rädsla de har tillfogat andra människor. Allt det som de har kommer att vara värdelöst. Det kommer aldrig mer att finnas det ni kallar Den Tredje Världens länder. Det kommer att finnas massor för alla att njuta av i fred.

Alla sjukdomar som är skapade av människor kommer att upphöra att existera. Ingen mer förgiftning av mat, vatten och luft. Var snälla och var med oss när vi sätter allt på plats för att den sista fasen skall ha sin gång. Ni har alla gjort ett bra jobb med att åstadkomma detta. Ni är nästan där nu. Vi gör vår del också – under De Tre Dagarna av mörker kommer vi att ta bort de som är oönskade. Förbered era sinnen för att acceptera detta som en normal del av övergången. Lita på er intuition och låt inte någonting av rädsla halka in. Ni lever I en av de viktigaste och mest dramatiska tider i er planets historia. Ni kämpar för frihet från slaveri och korruption. Fyll era liv med kärlek, vacker musik, meditation och människor som delar era hopp och drömmar.

Välkomna alltid dem som vill lära sig. Det är aldrig för sent. Se på barnen och vet att era ansträngningar kommer att skapa ett mycket bättre liv för dem. De kommer att känna friden, kärleken och friheten som förnekades er. De korrupta institutionerna faller sönder. Det är dags för dem att försvinna. De producerade de regler genom vilka de kontrollerade andra. Kom ihåg att kärlekens Gud inte hade någonting att göra med detta. Den verkliga sanningen kommer att bli er mycket snart. Inte längre kommer ni att tvingas acceptera andras ord som en sanning. Ni kommer själva att fatta era beslut och se sanningen för er själva.

Era vänner på andra planeter är upprymda över att kunna få introducera sig själva utan hinder och att få hjälpa er att njuta friheten som de accepterar som något normalt. Livet kommer att bli så mycket lättare. Stress kommer att vara något i det förflutna. Ni tvingades att leva i rädsla och stress var en integrerad del av kontrollmekanismen.

Var där för varandra hela tiden. Hjälp när det är möjligt. Låt kärlek vara er ledstjärna. Må kärleken i era hjärtan fungera som en fyrbåk för alla som söker sanning och ljus.

Din beundrare Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg