The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 21 augusti 2011

SANNINGEN ÄR FÖRRÄDERI I LÖGNERNAS IMPERIUM  (Ron Paul)

Detta, min kära, är ett mycket sant påstående. Ett som måste betraktas som den mur av lögner som nu smulas sönder och mänskligheten vaknar upp och ser lögnerna som har kontrollerat dem. Det har bestämts att de korrupta institutionerna kommer att blottläggas framför er och alla deras orättfångna vinster som anskaffades på er bekostnad kommer att returneras till er. Ni kommer att få uppleva Skaparens kärlek.  All rädsla kommer att tas bort och människans familj kommer att bli förenad ännu en gång.  Era familjer, på den här sidan av livet, ser fram emot att kunna visa upp sig själva när våra två världar kommer tillsammans. Alla barriärer har tagits bort.

Ni kommer att vara fria att besöka andra planeter. Detta är någonting som många av er bara har kunnat drömma om. Tiden, som har begränsat era liv och hållit er fast kommer att avskaffas.

Det var påven Gregorius som programmerade er för att hålla er till en strikt tidsplan: när ni skall arbeta, när ni skall sova och när ni skall äta. På den här sidan av livet har vi varken tid eller språk, min kära. Du kan inte ens börja föreställa dig den frihet som enbart detta ger oss.  Det tar lite tid för att anpassa sig, men när man väl har förstått det så är det en ren glädje. Det finns inga hinder alls. Kommunikation är lätt. Kärlek, denna kärlek som saknas så på Jorden, för ni är bombarderade med anledningar till varför ni inte kan lita på vissa människor eller länder, och de så kallade ”fienderna” som har tryckts ner i halsen på er. Varenda tidning och TVs Nyhetsprogram trycker på skäl till varför de måste invadera länder och döda de stackars oskyldiga människorna. Molok, som de vördar, kräver blodsoffer. Han kräver mer och mer. Hans marionetter lyder, de sänder trupper för att skapa de blodbad som han kräver. Varför är så många fortfarande blinda för detta när det är så uppenbart?  Det är dags nu att saga NEJ, att ni inte längre vill vara delaktiga i detta. Era skatter används till att döda oskyldiga människor, kvinnor och barn, vars enda ”brott” är att de föddes in i ett annat land eller religion. Jag säger er, endast KÄRLEKENS religion kommer att existera efter övergången. Er kapacitet att älska – att skapa en kärleksfull acceptans för era medmänniskor – kommer att påskynda överföringen. Jag önskar, min kära, att jag kunde dela med er alla, vad vi är så upptagna med att förbereda. Men vi kan inte låta den Mörka sidan få veta, eftersom de skulle störa det, och vi kan inte tillåta det. De Korrupta kommer att få stå för konsekvenserna av sina handlingar. De kommer inte att ha någonstans att gömma sig.

Vi försäkrar er att det korrupta banksystemet snart kommer att falla sönder. Det kommer att bli blottställt och avslöjat. Oroa er inte, våra förnämsta hjärnor på den här sidan av livet har allt på plats för att kliva in och skapa mer än tillräckligt för att garantera att alla kommer att ha mat och husrum. Deras prioritet är att ta bort fattigdom från er planet. Detta kommer att ske. Ni har mitt ord på det. Alla ni i de många länderna över hela er värld, som arbetar i Ljuset, är en viktig del av denna övergång. Ni kanske inte inser detta, men var och en av er var noggrant utvald för att göra detta arbete. Er kraft är er förmåga att älska era medmänniskor och hjälpa till med att skapa en bättre värld för hela mänskligheten – och det kommer ni att göra!

Vi, på den här sidan av livet, ber er att inte falla för rädsla för attacker som kommer att smygas på er. Oavsett hur övertygande de gör de så kallade ”bevisen” de producerar. Den Onda Kabalen, som kontrollerar er värld, har ingenting att förlora. De vet att deras spel är slut, men de kommer att slåss till det bittra slutet och försöka att behålla kontrollen. Tillsammans har ni styrkan att hålla ställningarna. Ni är många, de är få.  Stöd dessa som har svårt att acceptera att de var förledda till att tro på historierna om helveteseld och fördömelse, vilket var uttänkt av de onda sinnena hos dessa som ville använda er som SLAVAR och hålla er under deras kontroll.  Samma människor skapade sidoskott i andra religioner – i syfte att skapa splittring och misstro.  De har mycket att svara för – och svara för det kommer de att få göra.  Ni är var och en ansvariga för vad ni väljer att tro på och hur ni lever era liv.

Ni är INTE födda till romerska katoliker, judar eller muslimer. Ni föds som en baby som en dag kan ta beslutet att leva sitt liv som han/hon själv väljer. Föräldrar äger inte sina barn, de bara ger upphov till dem.  De förser dem med ett fordon, en passage för anden att komma in till er planet. Det viktigaste du kan ge ett barn är KÄRLEK. Ett kärleksfullt hem där respekt och kärrlek finns i överflöd är ovärderligt. Materiella ägodelar kan inte ersätta kärlek. Var så snälla och köp inte den myten!

Många experiment utfördes på oskyldiga småbarn som aldrig fick tillåtelse att uppleva en mors kärlek och makthavarna upptäckte att dessa barn var mer kompatibla. Detta är anledningen till att mödrar uppmuntras till att återvända till arbetet så snart de fått barn, så att barnet berövas en mors kärlek. Jag kan inte nog understryka betydelsen av kärlek. Snälla ni, lyssna till orden i Kraften i Kärlek (The Power of Love). Den säger allt.

Nu till detta magiska land kallat Irland, vi säger, håll ställningarna!  Stå upp för vad ni vet är rätt och rättvist. Er premiärminister (Mr Enda Kenny) kommer inte bara att leda Irland utan kommer att befria världen från De Mörkas dominans.  Han är en man av sanning och rättvisa, en ledare för människan.  Han har gjort en monter för alla dessa som har blivit våldtagna och misshandlade och vem som var berövad kunskapen om den SANNA HISTORIEN om landet Irland. Vi i andevärlden förenar oss med alla på Jorden som respekterar sanning och rättvisa för att säga TACK till Mr Kenny – en man av heder som har satt sin prägel på historien. Vi är skyldiga honom mycket. Anden stod vid sidan av honom när han levererade sitt tal, vilket kommer att spela en viktig roll när det gäller att återställa sanning och rättvisa till er värld. Mr Kenny har visat vägen. Förhoppningen är att andra snabbt kommer att följa i hans fotspår. Detta var ett viktigt steg. Ett som måste tas så att allt som var dolt kan avslöjas. Irland kommer att än en gång bli fritt.

Allting går enligt planerna. Lita på vår bedömning. Vi ser hela bilden och vi vet när vi skall göra nästa drag. Snart kommer er värld att bli rensad från de Onda Krafterna som kontrollerar den. Kärlek kommer att göra er fria.

Jag omsluter dig med min kärlek, min kära. Din beundrade make, Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg