The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 31 juli 2011

Det Stora Skiftet händer nu, min kära. En del kan förenas med sitt inre ljus. De använder denna Kärlek till att ansluta sig till Anden. Ni måste hjälpa dessa som är villiga att lyssna och inse fakta om vad som verkligen händer. Rädsla kommer att användas för att försöka hålla er under kontroll. Köp inte in er till detta! Vet att ni är en del av den Nya Början. Ni är medskaparna, valda för att återkräva er planet och återlämna den till Ljuset. Ni kommer att veta instinktivt vad ni måste göra för att hjälpa dessa som fortfarande sitter fast i en illusion som de tror är verklig. När ert medvetande expanderar kommer ni att koppla in er till högre frekvenser. Er förståelse av Universum och vikten av att Jorden återknyter till det kommer att stå klart. Sjukdom kommer att bli någonting i det förflutna – ett avlägset minne. Era kroppar kommer att återhämta sig från alla de av människan skapade attackerna som de lidit av.

Ni kommer att uppleva en läkande period när både människan och Jorden återhämtar sig och går vidare in i Ljuset. Kärlek och fred kommer att råda. Det kommer inte att bli en lätt tid för någon av er, då skuggor från det förflutna har – från den ena generationen till den andra – strävat efter att omintetgöra kallelsen från Anden för att skapa och förena Skapelsen. Detta är vårt löfte. Vi kommer att lyckas. Rösten av Sanning kommer inte att bli tystad.

Nu förstår ni fullkomligt vikten av de åtgärder som togs av premiärministern på Irland genom att han talade ut angående övergreppen på barn, utförda av Vatikanen. Detta var första steget som behövde tas för att världen skulle lära sig att det är Vatikanen som kontrollerar er värld och varenda person i den. Bevisen är där, men de hölls dolda. De predikade kärlek men kontrollerade med rädsla. De är nu under granskning.

Fakta som nu växer fram är chockerande och upprörande för dessa som litade på dem. Sanningen måste inses innan nästa steg kan tas. Vatikanen är paraplyorganisationen som har kontroll över allting. Den kommer inte att överleva så snart sanningen kommer fram. Skändandet av hjälplösa, oskyldiga barn kommer aldrig mer att tolereras någonstans i världen. Vatikanen måste stiga fram och erkänna att den har översett med och underlättat sådana brott mot mänskligheten. Vi förbereder nu portalerna genom vilka vi kommer att återinträda i er värld för att vägleda er framåt in till Ljuset. Den nya verkligheten kommer att förändra hur ni ser på planeten och allt mänskligt liv, plus era medmänniskor från andra planeter som kommer att bli lyckliga för att få återknyta till er och hjälpa er igenom denna stora omvandling.

Ni skriver historia! För ett register över allting som inträffar, när det inträffar, så att framtida generationer kan lära sig och förstå vad som måste hända för att de skulle kunna leva i fred och kärlek. Ni kommer att märka att en del kanske ”försvinner”. Några kanske ersätts av Andar som kan likna dem. Många kommer att avslöjas som onda: de kommer att tas om hand på lämpligt sätt. Förvänta er många förändringar och be om vägledning från de ni litar på.

Min fru har svårt att hålla sig vaken och koncentrera sig. Hon har varit mycket sjuk under några veckor. Hon är under starka mediciner och behöver vila och återhämta sig. Var snälla och förstå att det inte är möjligt för henne att svara på alla e-mails, eftersom hon arbetar ensam. Vi gör allt vi kan för att bistå hennes tillfrisknande. Jag förblir hennes hängivne make, Monty.


översättning: Gertie