The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 16 november 2014

Detta är tiden för avslöjanden, min kära. Det finns inget gömställe på Jorden vid den här tiden för stora förändringar. Endast de som lever i rädsla håller sig kvar i 3D på grund av att de är rädda för förändringar. Det finns också de som aldrig lärde sig att öppna sina sinnen för alla under på planeten Jorden, de som aldrig ställde frågor, såsom varför mänskligheten inte arbetar tillsammans som En mänsklighet, eller vem som skapade uppdelningarna såsom i religioner, för att separera och orsaka misstänksamhet och kontroll.

Andra ger er detaljer om vad som bestämdes vid sammankomsten i Nicea. Förstörelsen av livet på Jorden började där. Alla bevisen finns dolda i Vatikanen. När bevis upptäcktes från havet i Irak förklarades krig och instruktioner gavs till USAs armé att förstöra alla nyligen upptäckta, forntida skrifter, ifall sanningen om civilisationen någonsin kom ut. Det är svårt för mänskligheten att förstå och inse det faktum att Vatikanen predikar kärlek men praktiserar det exakt motsatta. Jag har sagt många gånger ”INGENTING ÄR SOM DET VERKAR VARA”. Allting ni har fått lära er, antingen genom utbildning eller genom era föräldrar, är absolut fel. Ni fick aldrig möjligheten att undersöka sanningen och därigenom träda in i ljuset.

Tiden för förhalning och uppskov är över. Beslut måste fattas. Höjer du sin vibration och rör dig ut ur ditt tredimensionella leverne (eller skall jag säga existerande) och går in i Ljuset genom att ta bort bojorna som håller dig fången? Bradley Love har förklarat det tydligt för er. Han har täckt allting. Du kan inte tvivla på något sätt att illusionen som skapats av era kontrollanter är precis det – en stor illusion. Det är mycket att vakna upp till, men det måste göras.

Veronica har många band över våra samtal efter att jag lämnade Jorden och gick över till andevärlden. Jag var chockad över att se utbredningen av korruptionen, ändå levde jag på Jorden omedveten om det mesta av den. John Mack talade också med Veronica om den förfärliga korruptionen han såg från den andliga världen, som även han var totalt omedveten om när han levde på Jorden (mycket intressanta band). Jag sa till Veronica då att Vatikanens dörrar måste stängas. För tio år sedan trodde hon inte att det någonsin skulle inträffa. Nu kommer ni att få se detta hända inom en inte alltför avlägsen framtid.

Er värld kommer att återhämta sig från allt som gjorts mot den. Alla de avtal som gjort med entiteter från andra världar kommer att bli ogiltiga. Ni kommer att starta upp på nytt med en rentvättad griffeltavla och ni kommer att undvika alla blindskär och fallgriper från det förflutna. Allting kommer att ske öppet. Mänskligheten kommer att leva i fred. De som inte här hemma på Jorden måste lämna den. Detta kommer att ske. Uppvaknandet kan inte stoppas, för det spelar ingen roll hur många hinder som sätts i dess väg, det kommer att ske ändå. Att gömma huvudet i sanden kommer inte att skydda dig. Detta är något som alla på Jorden måste inse och ta itu med. Att attackera budbäraren kommer inte att skydda dig. Faktum måste inses mycket snart.

Är du tillräckligt öppen för att ta emot SANNING och UPPLYSNING och arbeta mot en värld av fred för alla? De som är av Ljuset behöver skydda sig själva då angreppen ökar och de kan komma från flera håll. Kabalen har skapat ett virus de kallar Ashtar Virus och det går in i många. Det hittar er svaga punkt och använder er (ISIS? Övers. anm). De kämpar för att hålla fast kontrollen och de accepterar inte en förlust särskilt lätt. Ytterligare ett bevis på deras desperation!

Kabalen har planerat övertagandet av Jorden under 2 000 år. De är inte glad över att tvingas acceptera förlusten och lämna er planet. För 2 000 år sedan hade de mänskligheten under kontroll och att leva i rädsla då bankerna skapade fler och fler problem för dem som försökte överleva. Deras laboratorier producerade virus för att angripa mänskligheten och de producerade även vaccinationer för att gallra ut befolkningen. Var finns er frihet att välja i allt detta? Ni betalar skatter som används till att förgifta ert vatten, er mat och er luft. Har ni någonsin på allvar tänkt över allt detta?

Återkalla ert samtycke till detta, som Bradley råder, och gör så varje dag. De kan inte skada er utan ert samtycke. Det är oerhört viktigt att nu förstår detta. Låt det bli ert första steg, att ta tillbaka kontrollen över era liv. Frihet kommer inte att överlämnas till er på en silvertallrik, ni måste förtjäna den. Framtiden kan bli allting du önskar att den skall vara. Så planera för den, arbeta mot den och förbered dig för den.

Irland är NYCKELN som kommer att låsa upp allting. Den stora förändringen börjar där och alla andra länder kommer att följa efter. Den sanna historien om Irland kommer att avslöjas och ta bort all kontroll från Kabalen. Det enorma antalet LÖGNER som ni har fått höra kommer att chocka och förfära er. Vi har bett om er hjälp att skapa Centers där nya metoder för producerande av mat och energi etc kommer att läras ut. Folk kommer att behöva glömma allt som de fått lära sig. De skall börja leva igen utan mästarna av svek och bedrägeri som kontrollerade varje aspekt av deras liv. Er framtid ligger i era händer, så ta hand om det med omsorg.

Den naturliga energin i er planet kommer att återställas. Vi har kunnat hjälpa er med att förlösa den fängslade energin från leylinjerna. Detta var det första steget för att ta tillbaka kontrollen. Se vad som har åstadkommits sedan ni frigjorde den energin den 2 februari! Ert arbete med att frigöra den här energin kommer att få sin plats i historien om den Nya Tidsåldern av Upplysning. Var snälla och fortsätt med det arbetet, det är mycket uppskattat på båda sidor av livet. När ni tar ansvaret i era egna händer så kan ni åstadkomma en hel del.

För varje dag lär ni er mer om hur ni har hållits under kontroll och hur varenda aspekt av era liv är kontrollerad. Om ni skulle läsa om sådan kontroll i en skräckhistoria så skulle ni inte tro att det vore möjligt. Nu ser ni hur skickligt det är gjort. Ni får höra att allt är gjort för er fördel – det är det absolut INTE. När mänskligheten säger NEJ till allt detta intrång i livet på Jorden, då kommer ni att få se kontrollen lyftas bort.

Har ni vad som krävs för att göra detta? Ni kan avsluta mardrömmen i livet på Jorden så som det levs nu. Ni är skyldiga era barn att se till att korruptionen tas bort och alla krig stoppas omedelbart. Bara sluta upp med att tro på deras lögner. Bli den du är. Vi tackar alla som delar med sig av sanningen till andra för att hjälpa mänskligheten att vakna upp. Ni är nästan där nu.

Min kära, det var tufft. Det visar bara på precis hur desperata de är. Hjälp kommer från många håll. Du är aldrig ensam.

Som alltid vid din sida, din beundrande Monty.

You can use Paypal to make a donation to the Foundation to help towards the purchase of the new Centre in Ireland.

Any financial contribution, however small, would be greatly appreciated.


Alternatively, you may use the bank codes given below:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Översättning: Gertie Dahlberg

© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission