The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 23 mars 2014

Min kära, försök förstå att skälet till att så många problem slungas i din väg just nu är i ett försök att få dig att sluta upp med vårt arbete. Vårt projekt är utformat för att fungera med de ÅTTA OBELISKERNA I ROM. Dessa obelisker är hopkopplade med alla de andra obeliskerna som finns över hela världen, som också införlivar alla leylinjer. Den ENERGIN måste bli frisläppt!

Jag ber att ni kombinerar era energier för att göra detta. Ni är kraftfulla varelser. Använd er makt till att frigöra Jordens energier till nytta för mänskligheten. Var snälla och ge ert allt till denna övning. Veronicas team har försett er med en MEDITATION. Det är på detta sätt ni kan göra det. Ge er fulla uppmärksamhet till detta och fortsätt med det tills ni är fria från det negativa kontrollsystemet, och tills allt dödande har upphört.

Mänskligheten har gått samman och genom att arbeta gemensamt med detta kommer ni att kunna befria er själva från all den korrupta kontrollen.

Låt kärlek vara er ledstjärna! Vi är med er hela tiden.

Tack, min kära, för att du lägger så mycken möda in i detta. Vi kommer att lyckas!

För alltid din beundrande Monty.Global Meditation for Ley Lines Restoration
Översättning: Gertie Dahlberg

© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission