The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 24 juni 2012

Det var bra att John (John Mack) och jag kunde ge dig så mycket information den här veckan. Det är viktigt att du förstår bättre vad det är som sker. John kunde förklara varför så stor vikt läggs på Olympiaden i London, för att försäkra sig om att man inte märker vad Kabalen gör någon annanstans. De är inte från er planet, det är därför de kan skapa ringar runt er. Människan har fördummats så att de kan hållas under kontroll. Ni har, självklart, viss standard, det har inte de.

Kabalen kan inte existera på er planet som den är, bortom år 2012, så det är allt eller inget för dem. De kommer att göra vad som helst som krävs för att de skall kunna hålla sig kvar. Det finns nanoteknologi som kan stoppa dem, men ingenting på er planet skulle vara effektivt för att stoppa dem. Ni är faktiskt i krig på flera olika nivåer.

Stöd och hjälp kommer till er från många håll. Den andliga världen och flera andra planeter är beredda, och de är redo att komma till er undsättning. Det är bara några få onda som håller er planet som gisslan.

Ni kan se att dammluckorna har öppnats. Sanningen har placerats mitt framför er. Var snälla och ta er tid att studera den. Vad ni såg den här veckan visade utan tvekan att vad ni fått lära er om Andra världskriget var fullständiga LÖGNER. Det är inte längre möjligt att hålla sanningen dold. Ni behöver sanningen för att ni skall kunna bli fria. Var också medvetna om att det finns de bland er vars syfte är att vilseleda er och skapa en falsk känsla av säkerhet. De är omedvetna om att de används för detta syfte, När någonting verkar vara för bra för att vara sant, så är det troligen så.

Alltför stor tonvikt läggs på pengar, någonting ni inte kommer att behöva efter övergången. Pengar är ett verktyg från de MÖRKA, inte från Ljuset. De var skapade av de Mörka som ett verktyg för att kontrollera era liv. Ni måste erkänna att de var mycket framgångsrika, för ni är totalt beroende av dem. Nu när era ögon är öppnade för den här stora bluffen så tappar de sin makt över er. De mäktiga håller på att falla och pengar kan inte rädda dem.

De kommer inte att tillåtas stanna kvar på Jorden. Det dröjer inte så länge förrän deras starka kontroll över era kommunikationsnät kommer att försvinna. Sedan kommer ni att kunna njuta av yttrandefrihet, äntligen. Om ni bara hade en aning om hur hårt vi arbetar på den här sidan av livet för att åstadkomma detta, så skulle ni inte vara så otåliga. Tillsammans är vi starkare än de någonsin skulle kunna vara.

De två steg som tagits av den irländska regeringen har SPIKAT IGEN KISTAN FÖR KABALEN. Ingen hade väntat sig detta! Jag har sagt många gånger att vi behövde att irländarna tar tillbaka vad som är deras: att få bort de korrupta från sitt heliga land en gång för alla. Den sanna historien om Irland kommer att visa på alla de lögner som har tvingats på er. Det måste bara börja där.

De största brotten mot mänskligheten började när språket och historien stals och folket på Irland dömdes till ett kontrollsystem som missbrukade de oskyldiga barnen, kontrollerade regeringarna, och all utbildning, med ett grepp så hårt att det var svårt att släppa. När Enda Kenny, premiärministern på Irland, blev inspirerad att stå upp och försvara de oskyldiga, så var det första steget för er värld att vinna sin frihet och att befria er planet från Kabalens dominans. Båda sidor av livet är tacksamma mot honom.

Många tror att bankerna är de som kontrollerar er värld. Så är det inte. De måste också svara inför Rom. De är bara en arm i kontrollsystemet. De svarar inför sina herrar, de också. Det kommer att bli en överraskning för många av er, men det är sant. ”Ingenting är som det verkar vara”. Ni har sett genom åren att varje gång som någon nuddade vid sanningen så blev de attackerade, förlöjligade och fördömda. David Icke är det perfekta exemplet på detta. Den andliga världen stödde honom och uppmuntrade honom att hålla kursen.

Se på honom nu – lite tilltygad, men triumferande. Hans efterföljare, idag, är fler än han någonsin kunde ha föreställt sig. Han har ägnat sitt liv åt att väcka sina medmänniskor till att se sanningen, att se de bojor som förslavar oss. Den dagen kommer snart när mänskligheten kommer att applådera honom och erkänna det stora offer han har gjort för deras räkning.

Var uppmärksamma och vaksamma hela tiden. Dela information och stöd varandra. Kabalen har kontrollerat er värld under 2 000 år. De vet allt de behöver veta angående kontroll av massorna. Ni å andra sidan är nya i spelet, så ibland kan det vara svårt att se när ni är kontrollerade.

Godtrogna människor används för att förmedla falsk information. De är okunniga om detta faktum så de kan vara mycket övertygande. Ni har inte råd att missa ert fönster av möjligheter. Sex månader har nästan gått redan. Det finns ingen tid att slösa bort på väl utlagda planer för att vilseleda er. De har ingenting att förlora. Ni, å andra sidan, har allting att förlora. Har jag gjort mig själv tydlig nog?

Hjälp, när än det är möjligt, de som arbetar för att göra er fria. De har satt sina liv på spel. De lider under attacker, eftersom Kabalen har en stor arsenal till sitt förfogande. Denna tvekar de inte att använda.

Du, Veronica, mötte någon den här veckan. Någon som har lidit stort i deras händer. John (J.M.) hjälpte henne en hel del när han var på jordeplanet, att ta hand om vad som gjordes mot henne. John ägnade sitt liv till att hjälpa dem vars liv stördes, och ibland förstördes, genom kidnapping.

Jag ber er idag att ni inte tillåter RÄDSLA i era liv. Rädslans försäljare kommer att visa sig i alla former. Låt er inte luras av dem. Ni är alla älskade och omhuldade av dem som betyder något för er. Kärlekens Gud finns alltid där för er och väntar på ert återvändande till Ljuset, när frid återvänder till Jorden och alla kan leva i harmoni. Glöm aldrig att det är ert slutmål. Tillåt inte er själva att ledas bort från det målet. Vi är nästan framme!

Min kära Veronica, förstå vikten av den information som gavs genom mediet den här veckan. John och jag kände att det var en viktig kommunikation. Var snäll och skaffa en kamera med mörkerseende, för vi har en del överraskningar på lut. Någon kanske kommer fram med råd om detta. Låt dig inte styras av propaganda – det är allt den är. Följ ditt hjärta och din sanning!

Du är verkligen älskad, min kära. Alltid din beundrande make, Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg