The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 10 juni 2012

FÖRFALSKNINGEN AV HISTORIEN HAR GJORT MER FÖR ATT VILSELEDA MÄNNISKORNA ÄN NÅGOT ANNAT SOM MÄNSKLIGHETEN KÄNNER TILL!
Rousseau

Sanningen i detta påstående kan inte nog understrykas. Jag har försökt, sedan min bortgång, att uppmuntra dig att ta reda på sanningen om vem du är. Tills detta är avslöjat kommer du att kvarstå under kontrollen av dessa som föresatt sig att ta ifrån dig det och använda er som slavar, och göra er blinda för detta faktum. Jag sa till dig för åtta år sedan, när jag gick över till den andliga världen, att Kabalen planerade att skapa en recession, att de skulle använda detta för att ta total kontroll av er planet.

De få länder som var fria från bankskulder måste tryckas ned genom att sända legosoldater till dem för att skapa omvälvningar och oro och för att låtsas att ett uppror höll på at ske. På så sätt skapade man en ursäkt för att invadera och trycka ner dessa länder på knä. Invasioner sker bara i SKULDFRIA länder! Det var alltsammans kallt planerat och kalkylerat för att försäkra att ”banksters” fick kontrollen. Att så många förlorade sina liv hade ingen betydelse alls för dem. Deras plan är att reducera befolkningen på Jorden med två tredjedelar.

Eftersom den verkliga sanningen har hållits dold för er är det förståeligt att ni är förvirrade. Allt som ni hade trott på, när ni läser er historia och era religioner, är fullständiga lögner. Hela er värld vändes upp och ner för att försäkra att ni aldrig kom på vem ni är, och ännu viktigare, VEM DE ÄR! De skapade en illusion. Ni accepterade ödmjukt vad som lades fram för er. Det är genom historien som ni kommer att få den fulla bilden. Det finns där alltsammans och väntar på att bli upptäckt. Ni hjälpte helt och hållet till med att skapa det fängelse som ni nu lever i. Men ni är i en position, vid denna tid, att kunna öppna fängelsegrindarna och gå in i Ljuset.

De använder sataniska ritualer för att försöka hålla er under kontroll. Ni såg med fasa de sataniska ritualer som de uppenbarade förra veckan. London är en plats av mörker där mycket av kontrollen residerar. Sluta upp med att vara får och tro på allt vad ni blivit tillsagda att tro på. Tänk själva som omväxling!

De människor som kontrollerar era banker är samma människor som kontrollera er media, era regeringar och era religioner. De lyckades med att kontrollera era liv också. De tror till och med att de har rätten att kontrollera hela er planet. Faktum är att de inte har någon rätt alls att vara på er planet.

De stal sin historia från Irland. Mer bevis på detta faktum avslöjas varje dag i Egypten. Det finns forskare som undersöker detta över hela världen och de blir väldigt glada och upprymda över vad de avslöjar. De frågar sig själva hur de kunde ha trott på den falska historien som tvingades på dem. Ni kommer inte att hitta sanningen i era skolor eller i era universitet eller i några andra officiella ”historieböcker”.

Begåvade män har, från tid till annan, följt sin intuition och avslöjat sanningen. Allt finns där, om man tar sig tid att leta efter det. Man måste ge dem en ekloge, de gjorde ett bra jobb med att dölja allting, De skrev Bibeln och säkerställde att de gjorde sig själva så viktiga att de stod över alla andra. De skapade pengar för att förslava massorna och såg till att folk alltid stod i skuld till dem. De äger och kontrollerar läkemedelsföretagen för att försäkra att ni får de mediciner som mänskliga kroppar inte kan hantera. De la in fluor i ert vatten för att hålla er fogliga. Om ni bara kunde se, så som vi ser det, hur kontrollerade era liv är så skulle ni bli förskräckta. Ni föddes in i detta, så ni accepterade det som en norm. Men jag säger till er – DET ÄR INTE EN NORM!

Ni vaknar nu upp till det faktum att ni är kraftfulla varelser av ljus. Ni ser korruptionen för första gången och ni är villiga att göra vad som behövs för att ta bort den. Oskyldiga människor lider i händerna på dessa förrädiska varelser som behöver sin ”FIX” av energi, skapad av ert lidande, och blodsutgjutelse, för att de skall kunna överleva. Stoppa här för ett ögonblick och tänk på vad er värld skulle likna när ni bannlyser dessa varelser från Jordens yta! Brotten de har begått mot er kommer att gå till historien som en lärdom för framtida generationer att inte omedvetet falla i en sådan fälla igen.

Irland, Land of the Pharaohs (Faraonernas land) av Andrew Power, är ett underbart exempel på hur en man följde sin intuition och avslöjade så mycket mer än han någonsin hade väntat sig. Han skrev ner sina upptäckter på ett sådant sätt att han målade en bild av sanning som har lämnat er utan några tvivel om historien från den tiden. Människors hjärtan och sinnen vaknar nu upp. De söker sanningen. Kunskapen om de forntida irländarna var bortom allting i er värld idag. De förstod Universum. De var i kontakt med andra planeter. De visste att Jorden var rund och de seglade över hela Jorden, trygga i vetskapen att de inte kunde ramla över kanten. De byggde strukturer som har stått emot tidens prövning och som är ett testamente på deras kunskap och expertis. Vad som stals från Irland, och placerades i en annan del av världen, har skapat illusionen som ni har suttit fast i under 2 000 år.

Detta är orsaken till att man måste börja med Irland. ”Irland är nyckeln som kommer att avslöja allting”. Kom alltid ihåg det. Det är där som den FALSKA VÄRLDEN kan bli demonterad för evigt. Nu är tiden för att försäkra att detta händer!

De blandade sig i mänskligheten och de nästan förstörde den. Vi kan inte tillåta att detta händer. Deras planer att döda tusentals människor vid London Olympics är på ett uppenbart sätt visat på deras webbsidor. De känner sig så säkra på sig själva och sin kontroll över er. Det är nu dags att ni hittar er röst och säger: ”NEJ, vi vägrar att ge er tillstånd att offra vårt folk!” Alltför många har redan offrats i deras illegala krig och bombningar.

Det som saknas i er värld idag är KÄRLEK och MEDKÄNSLA. När ni har kärlek i era liv kan ni inte döda eller skada någon. Ni kommer att se er själva i andra och respektera dem. Ni har ljugits för så länge, men nu när ni vaknar upp vill ni inte falla för sådana lögner igen. Era ögon har öppnats. Er värld håller på att förändras till det bättre. Deras sataniska spel producerar inte längre de resultat de vill ha. De har lämnats maktlösa.

Du har rätt, min kära, rymdskeppen närmar sig. De visar sitt stöd för er. Det kommer att bli gott att återförenas med din större familj. Se fram emot sommarsolståndet för några överraskningar. Allting faller på plats, precis som utlovats.

Det var en svår vecka för dig, men oavsett vad de kastar på dig så ger du aldrig upp. Det är min tös, det!

Som alltid, din beundrande make, Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg