The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 3 juni 2012

Jag har lovat ett tag nu att den VERKLIGA SANNINGEN skulle avslöjas när modiga män finner modet att kräva det. Vatikanen bär ansvaret för kriminell konspiration och de mest avskyvärda brott mot mänskligheten. Människorna måste kräva upprättelse för offren. Så många länder led i händerna på denna barbariska institution.

Irland har tagit det första steget och bannlyst tyranniet från Vatikanen från Irlands ö. Sedan kommer folket att kunna återkräva sitt sanna arv. Vatikanen är inte bara ansvarig för våldtäkt mot barn, den är också ansvarig för våldtäkt av landet Irland och omskrivningen av dess historia. När den fulla sanningen avslöjas kommer världen att bli befriad från den tyranni och de onda härskare som gömmer sig bakom så kallade dogmer.

Sanningens ljus blottställer allt som har varit dolt. Du hade aldrig trott att du skulle få se Vatikanens brott bli avslöjade under din livstid. Detta, min kära, är bara det första steget av elimineringen av ondskans kontroll. Det finns mycket mer att dra fram. Folket har talat. Vatikanen kommer att falla som ett korthus, som det är, för utan folket som stödjer det kan det inte existera.

Ni behöver inte lyda kommandot från Kabalen. Återigen säger jag: ”ingenting är som det verkar vara”. Ni vaknar nu upp till detta faktum och ser saker och ting som de är som ni aldrig gjort förut. Kabalen lyckades med att hålla er under kontroll – alltid underdåniga för deras önskemål under 2 000 år – inte en dålig bedrift med varje mått mätt! Nu måste ni vakna upp och ta tillbaka allt som är ert av rättighet. Allt ni behöver är viljan att göra det. Ni är halvvägs där. Titta inom er själva, det är där ni kommer att finna sanningen.

Så mycket information har sänts till er som det är svårt att hänga med i. P.W. är en stor källa för styrka. Hans törst efter kunskap och sanna fakta är en oslagbar kombination. Han är en man med stor visdom. Vi är privilegierade att få ha honom ombord.

Kabalens onda planer avslöjas nu varje dag. Deras hemliga möten är inte längre så dolda. De kommer att få svara för vad de har gjort mot mänskligheten. Vad de planerar att göra, och vad de kommer att tillåtas göra, kommer att vara helt annorlunda. De har placerat sig själva ovanför alla andra, men nu är de utsatta för alla att se hur löjliga de egentligen är. Den verkliga makten har flyttats till folket som inte längre kommer att leva som får.

Ert uppdrag är att återge förnuft till er värld, att ta bort allt som är korrupt och att sluta med att lyda order från Kabalen. Inget mer dödande! Folket i varje land har rätt att leva i värdighet och fred och inte ha samhällsomstörtare som skapar situationer så förfärliga att människan på gatan ropar efter åtgärder. Fråga er själva hur många länder som har haft detta samma scenario som spelats ut för dem för att sätta igång ett krig. Tillåt inte krigshetsarna att fortsätta med att ”dra ullen” över era ögon. De dödar tusentals utan en sekunds tvekan. Det är en del av spelet för dem. De har ingen respekt alls för mänskligheten.

De är inte som ni. Ni är varmblodiga människor som har all rätt att leva på planeten Jorden. De är kallblodiga, likgiltiga och okänsliga och är bara intresserade av kontroll och skapandet av deras Nya Världsordning i vilken ni skulle behandlas, och förväntades leva, som slavar, endast för att tjäna dem. Är detta vad ni vill ha för er själva och de framtida generationerna? Detta är ett beslut som ni måste ta nu, för tiden är nu det väsentliga. Kom ihåg att genom att göra ingenting så ger ni ert samtycke.

Ni kommer att få fullt stöd i återupprättandet av rättvisa och fred för hela mänskligheten. När ni återvänder till andevärlden kommer ni själva att få se hur det är möjligt att leva utan alla de konstgjorda begränsningarna som ni för närvarande måste utstå på Jorden. Ha mod och tro på er själva – ni vet att ni kan göra det. De inom Kabalen börjar bli rädda. Titta på alla de brådskande lagar som de i hemlighet driver igenom och som skapar ännu fler restriktioner i era liv. De har inget samtycke från folket att skapa sin Nya Världsordning!

Gå inte i sömnen in i detta. Kom ut ur det hypnotiska tillstånd som ni har hållits i under så lång tid. Ni har allt att förlora om ni fortsätter i det tillståndet. Ert beslut kommer att påverka mänskligheten under generationer framåt. Tiden att handla är NU!

Ni måste övervinna alla de hinder som kommer att placeras i vägen för er och alla de sportaktiviteter som brukar användas för att ta era ögon från vad det egentligen är som händer. Kabalen är desperat för att få genomföra sina planer innan tiden rinner ut. De kan inte göra detta utan er… så vem har makten?

Tillsammans, i kärlek och ljus, kommer ni att lyckas med att skapa fred i er värld och föda, bostad och kläder till de missgynnade i samhället – alla människor är lika mycket värda. Människan går in i och lämnar er värld på exakt samma sätt. Ni har tillåtit Hollywoods bluffar och manipulation att förvränga er uppfattning av verkligheten. Detta var avsiktligt gjort för att försäkra att ni följde en falsk känsla av verklighet.

Ingenting händer av en slump. Detta var noggrant planerat. Er värld idag försöker att dra sig ifrån planerna som gjordes vid Ekumeniska Rådets möte i Nicaea (nuvarande Turkiet) för två tusen år sedan. Man trodde då att dessa planer skulle bära frukt år 2012. Trodde de verkligen att mänskligheten skulle överges och att Världens Ande och era medmänniskor från Universum skulle misslyckas med att rädda er? Varenda en av er är dyrbar, en ledstjärna av ljus i en värld av mörker. Ljuset övermannar snabbt mörkret. Vi kommer att lyckas. Sanningen väntar på er.

Försök att få lite vila, min kära. Jag vet att det är spännande när folk kommer fram med undersökningar som kastar ljus på vad det är som pågår. Det har nu upptäckts att de stora sinnena i det förflutna lämnat många ledtrådar i sina skrifter som nu kommer upp i ljuset. Tidpunkten är perfekt. Allt kommer nu samman så vackert, min kära.

Din beundrande make, Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg