The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 13 maj 2012

Hälsningar, min kära, och till alla som strävar efter at väcka upp andra till Ljuset. Då så många fler flyttar ut ur den tredje dimensionen så avslutas det tredimensionella tänkandet och ser för första gången hur kontrollsystemet faktiskt fungerar.

Pengar skapades enbart med syftet att kontrollera. De är ständigt använda för att hålla er fångade. Bankerna utformades för att försäkra det maximala lånandet av länder som aldrig borde ha gått in på den vägen. Tänk på att dessa pengar skapades från INTET! Er värld hålls som gisslan på grund av detta. Det är en del av ondskan ni står inför.

Allt detta var noggrant planerat och verkställt. Det är ett brott mot mänskligheten, De gör en massa pengar på krig och de kan existera på den energin som uppstår från det lidande de skapar. Oavsett hur mycket du ger så vill de alltid ha mer. De försäkrar sig om att levnadskostnaderna fortsätter att öka och orsaka maximal stress i era liv.

De vill ha er planet och de har lagt ner mycket tid och möda på att skaffa det. De ger inte upp så lätt, så uppvaknandet av mänskligheten var inte en del i deras plan. Ni är alla skyldiga till att stötta dem, för de kan inte existera utan ert samarbete. De ser er som mindre värdiga dödliga, att användas som slavar och tjänare och som existerar endast för att hjälpa dem förverkliga sin dröm — total dominans över er planet!

Detta kommer inte att tillåtas ske. De kommer att använda allt i sin makt för att hålla er nere, men allteftersom ni vaknar upp så lär ni er att det är ni — de 99 % — som har makten. Utan er kunde de inte ha existerat på planeten Jorden!

Ni behöver inte dem. Det är de som behöver er. Ta tillbaka er makt! Bli vad ni verkligen är. Ni måste handskas med en ondska så mörk att det är svårt för människor att kunna ta in det. Ni är nu alla på väg genom tunneln. Ni kan se ljuset i slutändan när ni närmar er, det kommer att omfamna er. Då kommer ni att frigöras från all den press och smärta som Kabalen har lagt på er. Ni kommer att vara fria, till sist. Allt i er värld är utformat för att hålla er under kontroll: banker, religioner etc. Men sanningen kommer att göra er fria!

Du, min kära, tyckte om att dela din sanning i förra veckan med M.J. Han delade också sin sanning med dig. Det var underbart att se hur hela bilden kom fram. Ni arbetar alla mot samma mål, även om ni tar olika vägar. John Mack vill att M.J. skall veta att hans arbete uppskattas. Han är på rätt spår. Även om det är konstigt för vissa att acceptera så kommer det att bli helt klart för alla ganska snart. John strävade hårt för att föra ut det i det fria men han stod inför stor och mäktig opposition. Det kan inte längre hållas hemligt. Tiden för Avslöjandet och ärlighet är nu.

Era regeringar – de människor som ni röstade på — håller er i mörker när det gäller så många saker. Som jag hela tiden påminner er om ”ingenting är som det verkar vara”. Den mänskliga rasen har använts och missbrukats av dem som inte har någon rätt att vara på planeten Jorden. De kanske verkar se ut som ni gör, men låt er inte luras, de är ingenting alls som ni. De kräver er lojalitet och respekt, de insisterar på att de är överlägsna er, när ingenting kunde vara längre från sanningen.

Sträva efter att skapa så mycket kärlek och skratt som möjligt. Det höjer vibrationen för alla. Det är en bra energi. Er TV producerar deprimerande och skrämmande program för att sänka er vibration. Titta inte på dem. De används för att hålla er nere. Till och med era glödlampor har utformats med det uttryckliga syftet att sänka er vibration. De har vänt på varenda sten i sin strävan efter världsherravälde. Detta är människor som är vana vid att ha allt på sitt eget sätt under 2000 år.

De som valde att vara på Jorden nu kom hit för att se till att människor är redo för övergången och att de vet vad som förväntas av dem. De måste undersöka vad det innebär och förbereda folk för att undvika fruktan och stress.

Era vänner från andra planeter har varit oerhört framgångsrika med att göra missiler och bomber värdelösa och på så sätt förhindra ett tredje världskrig. Det är första gången som Kabalen har tvingats inse att de inte är så mäktiga som de övertygat sig själva om. De har läxor att lära: världen är inte deras. De kan inte längre förstöra länder i ett nafs. Deras ÖVERSITTARTAKTIK fungerar inte längre.

Det viktigaste budskapet ni måste ta in är att INTE TILLÅTA RÄDSLA av någon sort in i era liv. Stå starka och vet i era hjärtan vem ni är, och vet också att ni är på rätt väg. Det spelar ingen roll vad ni hotas med, bli inte rädda. Rädsla används för att hålla er i kontroll. De måste hålla er i rädsla. Det är därför levnadskostnaderna ökar. Lita på att ni kommer att vara skyddade och det kommer ni att bli. Tro på er själva för allting kommer att bli till er fördel. Glöm allt skräp ni har lärt er. Ni föddes inte i synd, det är för löjligt för att slösa ord på. Det finns ingen hämndlysten Gud… endast KÄRLEK!

Allting som ni har lärt är exakt motsatsen till den verkliga sanningen. Gratulera er själva för att ni har överlevt allt det som har gjorts mot er. De barn som föds in i er värld behöver er, ni måste vara starka för att ni skall kunna göra er del för att försäkra en bättre värld för dem och för framtida generationer.

Framsteg har gjorts som ni ännu inte är medvetna om. Hela bilden kommer snart att bli helt synlig. När ni ser hur viktigt varje bidrag har varit till en framgång för övergången så kommer ni att förstå att allt vad ni gör räknas.

Det finns ärliga vetenskapsmän som försöker ge er råd om vad som händer, och andra som använder sig av förlöjligande för att försäkra att SANNINGEN inte når Nyheterna. Dessa taktiker används alltid. Ni upplevde det med mig när skeptikerna gjorde allt de kunde för att hindra folk från att känna till livet efter detta. Dessa samma människor kommer fortfarande undan med det, även nu. En dag kommer de att tvingas se sanningen i vitögat. Till er alla säger jag att tillsammans är vi oövervinneliga.

Njut av att få möta alla dessa nya människor. De är där av en anledning som kommer att bli klarlagd tids nog. Var och en har en roll att spela med att återställa er planet till Ljuset. Var orädda, var starka och vet att ni är på rätt väg. Snart kommer allt att avslöjas och fred kommer att återställas.

Jag vet att du Veronica ibland känner det som att du blivit mig på grund av din hängivenhet till arbetet etc. Vi delar en själ och är på så sätt Ett. Vi bara arbetar från olika platser just nu. Kärlek var, och fortsätter att vara, det som driver oss. Med kärlek är allting möjligt.

Din beundrande Monty.


Översättning: Gertie Dahlberg