The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Meddelande från Montague Keen  kanaliserat av Veronica Keen
söndag, 8 april 2012

Vid den här tiden med stora förändringar är det viktigt att du är redo att gå vidare till ett högre medvetandetillstånd. Du måste vara i samklang med den du är. I era hjärtan har ni alla den information som är nödvändig. Ni bär den med er från alla de liv ni har levat. Lär er att koppla in er till oss. Använd vilken metod som passar er. Släpp allt tänkande från den tredje dimensionen, det är dags att höja sig över den nu. Förlåt medvetet alla dem som har sårat er och alla dem som försöker hålla kvar er i ett fängslat tillstånd. Följ Tom Ryans råd och dela det med alla, för då kommer de att förstå vad de skall göra.


Tom Ryan

”Acceptera fullt ansvar utan att lägga skuld på någon annan för deras agerande och på personer eller kollektiv som uttrycker negativitet mot dig. Fråga: ’Vad är det inom mig som orsakar dem att uppföra sig på det sättet? Jag accepterar totalt ansvar för det nu.’ DETTA GER DIG MAKT ÖVER DET.

Sedan säger du till ditt oändliga själv och till Universum: JAG ÄLSKAR DIG. Detta är till dig själv, Universum och den positiva energin bakom skapandet av det som är negativt. Så snart du har uttryckt KÄRLEK så är förlåtelse oundviklig. Sedan säger du från djupet i ditt hjärta: FÖRLÅT MIG!

Detta sätter en oundviklig kedja av förlåtelse och healing i rörelse. Du vet att du, och även förövaren, är förlåten. DETTA HELAR DIG OCH AVVÄPNAR FÖRMÅGAN HOS FÖRÖVAREN ATT UTTRYCKA VIDARE NEGATIVITET MOT DIG. Så, både till dig själv och Universum, säg: TACK
– och så släpp det!

Du kan repetera detta tills du känner lättnaden. Det måste göras med en ren känsla av att inte skylla på någon och i ett tillstånd av icke-dömande. Det är som mest kraftfullt när det görs på detta sätt. Det fungerar alltid. Gör det!”

___________________________


Tom förstår kraften i det mänskliga sinnet. Han vill dela sin kunskap med er för att hjälpa er att skapa en bättre värld för hela mänskligheten. Om ni alla, alla över hela världen, gör detta, då kommer ni att ta bort den negativa strukturen som håller er i träldom. Ni kommer att hjälpa till att skapa ett mer kärleksfullt och omtänksamt samhälle där alla människor är jämlika.

Jag ber att du medvetet förlåter alla dem som har sårat dig, alla dem som försöker att hålla dig i ett fängslat tillstånd. Släpp all ilska och din känsla av att vara sårad, för det är detta som håller dig i det tredimensionella tillståndet. Så snart du har gjort detta kommer ditt liv att förändras. Kärlek kommer att bli centrum i ditt liv.

Jag har sagt många gånger att Kärlek är ditt kraftfullaste vapen mot negativitet. Förena dig med dem du älskar. När kärlek fyller ditt liv finns inget utrymme för negativitet. Det finns inte rum för hämnd, din energi är för dyrbar för att slösas bort på negativa tankar.

De som har försökt att kontrollera och förstöra planeten kommer att bli ansvariga för sina handlingar, du måste koncentrera dig på att skapa ljus och kärlek. Materiella saker kommer inte att betyda något. I den högre dimensionen kommer du inte att bry dig om materiella ägodelar.

Lär dig att lita på ditt hjärta för ditt huvud har stökats till av din utbildning, era religioner och era regeringar. Det var i deras intresse att hindra dig från att någonsin få veta vem du egentligen är. Du har hela tiden blivit bombarderad med negativitet. Köp inte in dig på detta längre. Du är ingen robot som skall lyda alla order. Ni är tänkande, kännande människor som vägrar att gå med på allt detta dödande och invaderingen av andra länder som har all rätt att existera på sätt de önskar.

Situationer har skapats för att lura några av er att tro på att ni är utsatta för attacker. Ni är kloka nog numera att veta att det är alltsammans en del av en stor plan för att ta kontrollen över er planet och för att reducera befolkningen på den.

De konstruerade finansiell panik, kontrollerade depressioner etc, för att tvinga er till att acceptera deras NYA VÄRLDSORDNING! De tror att ändamålet helgar medlen och är beredda på att använda våld och makt. Men de misslyckades med att inse kraften i kärlek och människans grundläggande mänsklighet. De misslyckades med att se den större bilden. Varje mänskligt liv är viktigt och själen är evig och för evigt.

I er nya verklighet kommer pengar inte att existera. De borde aldrig ha tillåtits att ta kontrollen över er. Detta berodde på dårskapen hos en president i USA och detta har aldrig blivit hävt. Det är dags nu att skänka en tanke till detta. Banker planerade att hålla de stora massorna i fattigdom och till en ständig arbetskraft. Detta, är jag lycklig över att få berätta för er, kommer nu till sitt slut.

Allteftersom ni växer i kärlek och ljus så försvinner deras makt och kontroll. De kan inte existera i kärlek. Kärlek är mäktigare än alla deras vapen och det kostar ingenting. Det är dags nu att vakna helt och fullt, att vidta åtgärder för att skydda dem du älskar och bryr dig om. Det finns inget utrymme för egoism i ljuset. Lämna det där, med alla de andra fällorna i den tredje dimensionen, bakom dig.

De är rädda för er. Ni är de 99 procenten! Tillsammans kommer ni att göra slut på deras skräckvälde i ett enda svep. Utan er medhjälp är de INGENTING!

Följ Toms råd och dela det med alla ni känner, och tillsammans kommer vi att skapa en ny verklighet. Vi arbetar alla mot detta slutmål.

Vi har arbete att göra och vi måste komma igång med det. Vi är tacksamma till alla er som hjälper till. Tillsammans utgör vi ett fantastiskt team. Fler kommer ombord för varje dag och de är mycket välkomna.

Jag kommer för evigt att vara din beundrande make Monty!


Översättning: Gertie Dahlberg