The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
niedziela, 17 lipiec 2011

Kochana moja Weroniko, całym sercem jestem z Toba oraz z tymi, którzy są wystarczająco odważni, aby jeszcze raz przyglądnąć się historii, której zostali nauczeni oraz wszystkiemu  co uznali jako fakty. Jest to niezbędny szok by podnieść zasłonę (usunąć pozory): wyeksponować  prawdę, z którą należy się skonfrontować. Ludzkość musi iść naprzód, nie ma rady. Jest czas obudzić się z waszego kontrolowanego letargu hipnotycznego. Jest czas całkowicie rozprawić się ze wszystkim. Obiecałem, że niegodziwi zostaną usunięci: teraz widzicie jak to się dzieje. To jest tylko początek!

Faktem jest, że Irlandia -ten wielki bastion Kościoła Katolickiego – już kwestionuje motywy kościoła  który dopuścił, aby gwałcono jego dzieci a następnie zdecydował bronić gwałcicieli i pedofilów. Kościół głosił miłość, lecz swoją bezkarnością zniszczył  tak wielu niewinnych. Rzym zawsze popierał gwałcicieli i pedofilów w swoim gronie.

Lecz ostatecznie Rząd Irlandii jest dość silny, aby powiedzieć: już nie będziemy dłużej  tolerować ich wśród nas. Tego się nie spodziewałaś, mojej droga. Wystarczyło zrobić małe dochodzenie, aby znaleźć okrutną prawdę.

http://one-evil.org/entities_organizations/evil_org_holy_see.htm


Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że nic nie jest takie jakim się wydaje.
Nadchodzące Przejście wymaga przeegzaminowania waszej historię i wszystkiego co przyjęliście jako prawdę. Jest to proces bolesny lecz prowadzi do ponownego połączenia z duchowością i światem, w którym czeka na was miłość, prawda i szacunek do wszystkich ludzi.

Zdeprawowany musi ustąpić. Nastał czas zmiany. Ułatwiamy to, aby prawda została ujawniona. Bądźcie dzielni i szukajcie. Miłość nadchodzi ze wszystkich stron świata. To pomoże w Przejściu.

Z miłością odniesiemy sukces i wszyscy ludzie będą wolni. Twój kochający Cię, Monty.


Przetłumaczyła: LudmiłaDodatek od tłumacza

* Laterańskie traktaty (1929), porozumienie zawarte w Rzymie 11 II 1929 w Pałacu Laterańskim pomiędzy Włochami a Stolicą Apostolską. Celem było unormowanie wzajemnych stosunków, napiętych od chwili włączenia Rzymu do Królestwa Włoch w 1870 i likwidacji Państwa Kościelnego.

Na mocy traktatu utworzono Państwo Watykańskie (Città del Vaticano) z pełnią suwerennej władzy i jurysdykcji na terenie Stolicy Apostolskiej. Do paktu dołączono konkordat i układ finansowy. Konkordat potwierdził prymat wyznania rzymskokatolickiego we Włoszech, określił pozycję prawną i majątkową Kościoła katolickiego, wprowadził obowiązek nauki religii w szkołach. Układ finansowy był zadośćuczynieniem wobec Kościoła, w gotówce i obligacjach włoskiej pożyczki państwowej, za zrzeczenie się roszczeń wobec państwa.

Traktaty weszły w życie 7 VI 1929. Postanowienia te zostały zmienione w 1984 na mocy nowego porozumienia pomiędzy rządem włoskim a Państwem Watykańskim.

Źródło - Onet.pl Wiem – Portal wiedzy