The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Boodschap van Montague Keen  channeling: Veronica Keen
zondag, 8 mei 2011

Er wordt een strijd gevoerd op Aarde tussen Licht en Donker. In hun wanhoop om vast te houden aan de macht, maken jullie satanische oppermeesters gebruik van speciale data in de satanische kalender om mensen samen te brengen in een staat van opwinding zodat zij onwetend hun energie geven voor het doel van Satan. In hun onwetendheid worden zij gebruikt om vernietiging over de hele wereld te veroorzaken. Er is energie in elke bijeenkomst, of deze nu gebruikt wordt voor goed of kwaad. Het is aan jullie. Afgelopen weekend was hiervan een perfect voorbeeld. Jullie zagen mensen die opgezweept werden in een vlaag van opwinding, zodat elk laatste greintje energie werk gebruikt in zowel Londen als Rome. De VS wilde niet te licht bevonden worden, dus hebben zij hun eigen, zogenaamde geest uit de fles, en daarmee nog meer energie, geproduceerd.

Mijn dierbare vriend, Dr. Rupert Sheldrake, begrijpt het Morfische Veld beter dan wie ook, en hoe energie gebruikt wordt. De Energielijnen op Aarde zijn goed bekend bij wetenschappers. Jullie zullen zien dat kerken, onderwijsgebouwen, piramides e.d. op zulke lijnen zijn gebouwd. De mens is zich hiervan bewust geweest sinds hij voor het eerst op Aarde liep. Er zijn er die jullie energie, de verspilling van bloed en de energie veroorzaakt door het lijden van de Mensheid nodig hebben voor hun bestaan en ervan leven. Geef jullie energie alsjeblieft alleen aan dat wat goed en eerbaar is, in licht en liefde; omdat zo velen van jullie nog steeds in een hypnotische staat verkeren, zoals schapen die naar de slachtbank geleid worden. Ontwaak voor de Goddelijke Energie die door elk van jullie stroomt. Laat deze niet gebruikt worden door degenen met kwaadaardige bedoelingen.

Zoek dat wat voor jullie verborgen was. Jullie echte geschiedenis zal jullie helpen begrijpen waarom jullie planeet in grote problemen verkeert. Als een hoog percentage van jullie roept om de waarheid, zal de waarheid worden onthuld, en degenen die jullie gevangen hielden zullen jullie planeet verlaten omdat ze niet alleen kunnen overleven. Zij hebben jullie allemaal nodig om hen de noodzakelijke energie te geven om te overleven. Nu, vraag jezelf af, wie heeft de macht?

Jullie hebben een keuze – zij niet! Ons plan is om de oude energie compleet te veranderen, zodat mensen plotseling weer rechte wegen zien die leiden naar grote verbeteringen in mensenlevens. Zij zullen ontwaken. Zij zullen begrijpen dat er een prijs te betalen is voor alles. Sommigen zullen moeten schipperen, zodat anderen ook een fatsoenlijk leven kunnen leiden. De juiste mensen zijn er om jullie op een bepaalde manier te motiveren. Jullie zullen, wederom, terugkeren naar de oude en beste manieren van het kweken van gewassen e.d. zoals voordat aan jullie gevaarlijke chemicaliën werden opgedrongen.

Zonder jullie medeweten vinden ruimtereizen plaats. De Cabal reizen buiten de planeet. Zij gebruiken technologie die geheim gehouden is. Zij kunnen objecten dematerialiseren en materialiseren, zoals bewapening e.d. Zij zijn veel geavanceerder dan zij jullie laten weten. Zij denken dat hoe minder jullie weten, hoe beter het voor hen is. Dit is waarom zij jullie leven vullen met alledaagse informatie. Zij creëren vraag naar materiële zaken waar jullie niets aan hebben.

Degenen die zoeken en de waarheid spreken worden belachelijk gemaakt in een poging hen te verhinderen de waarheid te leren. De reis van de Mens naar de waarheid is pas net begonnen. Dit programma gaat door; niets zal dit verhinderen. De meerderheid van de mensheid heeft gevraagd om verandering, dus ben ervan verzekerd dat dat zal gebeuren. De mens was lang gestrand in de wildernis. Het is tijd om terug te keren naar de kudde.

Jullie zullen niet vinden wat je nodig hebt op jullie tv’s. Neem de tijd om te lezen. Onderwijs jezelf! De waarheid is overal om jullie heen. Zij is gemakkelijk te vinden, en als je haar eenmaal gevonden hebt, zul je een gevoel van opwinding en vervulling ervaren. De waarheid zal jullie vrijmaken. Degenen van jullie met kinderen zullen zich bewust moeten zijn van wat hen geleerd wordt. Welke mind-controle methoden gebruikt worden, zoals drugs. Welke chemicaliën in het voedsel zitten dat hen gegeven wordt. Dit is de tijd om over alles vragen te stellen. Als jullie hier doorheen komen – en ik verzeker jullie dat jullie alles zullen overleven wat zij jullie voor de voeten gooien – zullen jullie vervuld worden op een manier die jullie je niet kunnen voorstellen. Jullie voorvaderen en alle grote geesten die ooit op Aarde gelopen hebben, zijn bij jullie bij elke stap op de weg. De waarheid kan niet langer verborgen worden. Er gebeurt zoveel in jullie wereld waar jullie je totaal niet van bewust zijn. Kijk naar hen die tegen jullie liegen. Herken de leugens en weiger deze als feit te accepteren. Het is tijd om jullie stem te vinden. NEE, is een simpel drie letter woord dat je moet gebruiken. “Niet in mijn naam” is een belangrijke verklaring die gebruikt moet worden als onrecht plaatsvindt voor je ogen. Ben jij gelukkig met het nodeloze moorden dat in jullie naam plaatsvindt? Jullie landen gingen naar andere landen om “de onschuldigen te beschermen”. Het zijn de onschuldigen die worden vermoord, verminkt en die dakloos worden. Was dit waar jullie mee instemden? Wat is er nodig om jullie wakker te krijgen uit de staat van gevoelloosheid waar jullie je in bevinden? Probeer te kijken met liefde en begrip naar degenen in nood en denk aan hen in je gebeden.

Jij, mijn liefste, hebt veel zeer bijzondere mensen in je leven gekend. Welke kwaliteiten deelden zij? Je zult ontdekken dat dat liefde en medeleven waren, omdat deze kwaliteiten uitsteken boven de anderen. Hun vermogen om zich om anderen te bekommeren, om uit te reiken naar anderen, is wat hun leven vervulde. Zij lieten een onuitwisbare indruk achter op iedereen die hen ontmoette en hun werk las. Zij worden nooit vergeten in leven of in dood. Levens goed geleefd zijn een voorbeeld voor iedereen.

Geloof in jezelf. Jullie zullen slagen. Jullie zijn gemanipuleerd en misleid door een zeer slimme, kwaadaardige kliek, wiens intentie het is om alles te vernietigen wat jullie dierbaar is. Maar er zijn anderen, klaar om naar voren te komen en hen te vervangen, en om de corruptie te ontmaskeren waar jullie wereld slachtoffer van was. De tijd voor verandering is NU.

Wij zullen Planeet Aarde terugbrengen naar haar rechtmatige plaats in het Universum.

Mijn liefde omringt je mijn liefste. Jij was het licht dat mij de weg wees. Ik ben jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Vertaling: Puk