The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 16. února 2014

Národ může přežít šílence, i ty ambiciózní. Ale nemůže přežít zradu z vlastních řad. Nepřítel u bran nepůsobí tak hrozivě, protože ho známe a on nese svůj štít veřejně. Ale zrádce prochází branami volně, jeho lstivý šepot se nese všemi uličkami, a je slyšet v sálech samotné vlády. Protože zrádce nevypadá jako zrádce, mluví řečí, která je jeho obětem blízká, má jejich tvář a jejich argumenty, odvolává se na zásady, které leží hluboko v srdcích všech mužů. Rozkládá duši národa, pracuje tajně a nepoznán, v noci podkopává základy města, infikuje veřejnou politiku, která mu nemůže odolat. Vraha se tolik bát nemusíme. Zrádce je pohromou.
CICERO

Ačkoliv tato slova byla napsána před staletími, jsou aktuálnější dnes, než byla kdysi. Slova vám pomohou podívat se jasněji na ty, kdo něco dělají, zatímco vám říkají, že dělají něco zcela opačného. Je nanejvýš důležité, abyste prokoukli to, o čem vám bylo řečeno že tomu máte věřit, zatímco všechna fakta jasně ukazují, že pravdou je úplný opak. Nacházíte se ve scénáři MY a ONI. Oni využívají všech prostředků které mají, aby vás udrželi  poddajné a spící. Musíte použít vaši inteligenci, spolehnout se na své vlastní bádání a držet se toho. V dlouhodobé perspektivě vás nechtějí, ale nemohou si dovolit ztratit vás teď. Potřebují vás, abyste pro ně všechno připravili, aby mohli převzít vaši planetu a pak se vás zbavit. Nikdy to nebylo více zřejmé než dnes. Člověk by musel být v bezvědomí, aby to neviděl.

Vypněte kontrolky vaší mysli a vaše televizory, zbavte se novin, protože vás zneužívají- malují falešný obraz toho, co se skutečně děje. Je manipulováno s vašim počasím, aby bylo docíleno kýžených výsledků. Ničí svět kolem vás. Varovali jsme vás před tím. Nyní to můžete vidět na vlastní oči. Čím víc trpíte, tím více energie pro ně vyrábíte. Zrovna teď zoufale tuto energii potřebují k přežití, protože bojují proti světlu, které přinesli na Zemi ti z vás, kdo jste probuzeni.

Projekt Ley Linii posloužil k vytvoření nádherné energie. Všichni by měli být vděčni těm, kdo vynaložili čas a námahu, aby se toho zúčastnili. Nemohu dostatečně zdůraznit důležitost těchto ley linií. Tato práce bude pokračovat v pravidelných odstupech. Můžete ji, samozřejmě, dělat kdykoli, ale když spojíte vaše energie a práci  jako jedna bytost, dostanete takovéto nádherné výsledky. Jste obklopeni ley liniemi, a všechny si zaslouží vaši pozornost. Samotné vaše přežití  závisí na práci kterou nyní děláte. Nemůžete si dovolit ignorovat to, co máte přímo před očima. Musíte čelit těmto skutečnostem. Peníze vám nepomůžou. Musíte se spojit, protože vaše síla je v počtu, a vy tvoříte 99%. Vyjděte ze svých ulit a spojte se s lidmi, kterým leží na srdci zájmy lidstva.

Je důležité, aby byly odstraněny všechny bariéry. Mluvte spolu a sdílejte výsledky svých výzkumů. Pracujte spolu na projektech u kterých cítíte, že s vámi souzní. Sdílení informací a probuzení myslí by mělo být prioritou č. 1. Možná byste byli překvapeni počtem lidí kteří jsou připraveni, pouze potřebují trochu povzbuzení, aby udělali první krůčky ke světlu. Jakmile toto světlo vidíte, již nikdy před ním nemůžete zavírat oči.

Pro rok 2014 stanovilo Vše Co je,  že planeta Země opět naváže kontakt s vesmírem. S malou pomocí Světa Ducha se to podaří. Zlovolné síly, které zotročily lidstvo a vytvořily plány na zničení života na Zemi, již nebudou vládnout. Toto je největší bitva, která se kdy odehrála na vaší planetě. Kabala ji plánovala po 2000 let. Zatímco vy jste se do toho zrovna probudili. Proto nemáte času nazbyt: podstatná je rychlost. Bojujete o svoji holou existenci a o budoucnost vaší planety. Nemůže být nic důležitějšího. Modlete se, aby s vámi souzněla pouze pravda a aby se všechna propaganda stala všem zcela očividná. Když poznají, že již nikdo  jejich lžím nevěří, potom, a jedině potom, přijmou porážku. Vzpomeňte si na staré rčení: „ můžete oklamat  některé lidi po nějakou dobu, ale ne všechny lidi a ne napořád“.

Důležitost návštěvy na kopci Tor v Glastonbury dne 2. února se zvýšila, když jsme my, v Duchu, mohli Veronice manifestovat něco, co se tam teď stalo a jak je to důležité. Jednoho dne, brzy, se o to bude moct se všemi podělit. V duši věděla, že musí vystoupit na vrchol kopce, a to udělala. Teď má jako následek zápal plic. Nyní můžete zhlédnout video této historické návštěvy a sami uvidíte, jak bylo tehdy chladno a pochmurno. I když jsme ji žádali, aby odpočívala, její práce je v jejím živote na prvním místě. Je rozhodnuta splnit svoje poslání v tomto životě, a s vaší pomocí to dokáže.

Děkuji vám za všechna přání k uzdravení, protože všechny myšlenky mají energii a jsou vřele vítány. Nikdy nepodceňujte, ani na okamžik, důležitost ley linií. Tuto práci musí vykonávat co nejvíce lidí, ať již z pohodlí svého křesla anebo fyzicky, chozením po liniích, pokud možno ve skupinách.

Velká bitva, do které jste zapojeni, vyžaduje, aby vaše srdce a vaše mysle pracovali jako jeden. Přebíráte kontrolu nad svými životy a odmítáte, aby vás vedli jako ovce na porážku. O historii této doby se bude vyprávět ještě po mnoho příštích let.

Těšte se na Markovu zprávu o návštěvě na Toru, a na video, a připravte se na příští zkušenost s ley liniemi.

Moje drahá, pokus se trochu odpočívat. My, v Duchu, Tě obklopujeme láskou a světlem.

Tvůj navždy oddaný Monty.Przetłumaczyli:
Sławek i Viola


Sunrise on Glastonbury Tor