The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 26. leden 2014

PRVNÍM KROKEM JAK SE NĚKAM DOSTAT JE ROZHODNOUT SE,  ŽE NEZůSTANETE TAM KDE JSTE
Anon

Veronika i já jsme  šťastni a vzrušeni, že se nám podařilo  shromáždit tolik lidí ze všech koutů světa, abychom obnovili Božskou Energii Planety Země. Jsme hluboce vděčni všem, kdo pohotově reagovali a vyjádřili přání  sejít se jako jedna velká rodina světla a lásky.Vybrali jsme datum: neděle, 2. února 2014.

Žádáme vás, abyste se shromáždili za úsvitu anebo při západu slunce: pokud možno, při obou příležitostech. Shromážděte se na posvátných místech anebo si zvolte meditaci. Používejte vaši mysl jakýmkoli vhodným způsobem, aby se docílilo uvolnění energie. Dokonce ani nemusíte vstát z postele, protože vaše pozitivní myšlenky se přidají k hromadné energii, která je potřebná.

Jsme si vědomi toho, že svítání a západ slunce se na různých místech odehrává v různých časech, ale toto jsou nejdůležitější doby dne, v nichž je třeba provést toto jedinečné cvičení. Veronika a jeden nebo dva její pomocníci pojedou do Glastonbury na západě Anglie. Modlí se za dobré počasí. Pokud by mělo dojít k  pokusu zabránit vám dostat se na tato místa, nevadí, buďte poblíž. Můžete využít vaši mysl, vaše vědomí, abychom dosáhli náš cíl. Veronika má starost, že nebylo možné odpovědět všem.

Mark vydá pokyny ve své dnešní zprávě. Každý z vás je důležitý. Každý může přispět. Nestojí  vás to nic, pouze váš čas. Je tak nádherné, že se zapojilo tolik zemí, které se chtějí zúčastnit. Vytvořili jsme obrovskou rodinu stejně smýšlejících lidí. To je poprvé. Ujišťujeme vás, že je to památná událost, která překonává všechny bariéry jazyka či víry. Společně můžeme přinést změny, po kterých vaše planeta volá. Jste architekty budoucnosti. Tato událost vstoupí do dějinného folklóru a bude se o ní vyprávět v následujících generacích znovu a znovu. Nemohu dostatečně zdůraznit důležitost této akce.

Radujte se když se sejdete. Vytvořte silný energetický vortex, všichni, ať vzduch naplní láska a smích, když se sejdete v míru a harmonii. Toto je jenom první z mnoha podobných událostí. Máme v úmyslu to odteď pořádat pravidelně. Vyšlapeme cestu, vždy pracujíc společně, abychom vytvořili mír a spravedlnost, když, bohužel, nyní žádné nejsou. Ať věk není žádnou překážkou, protože nikdy nejste příliš staří nebo příliš mladí na to, abyste dokázali zázraky, protože o to se toho dne budete snažit.    

Prosím, abyste si udělali čas přečíst, co Mark pečlivě pro vás připravil jako úvod k velké důležitosti ley linií. Uvítejte a obejměte Mága Ley Linií. Ať je s vámi, aby vás provázel a podpořil váš zájem o tato nejposvátnější místa a o ley linie,  které je takovými dělají. My v nefyzickém světe se k vám v ten velký den připojíme, když si vezmete za úkol zachránit vaši planetu, takže  budoucí generace se budou moct těšit ze života na Zemi.  


Spolu to uskutečníme. Obě strany života budou spolupracovat jako nikdy předtím. Úžasní lidé, kteří dobrovolně věnujete svůj čas, aby naše snahy mohli sdílet všichni, ujistěte se prosím, že ve všech zemích znají datum a čas, aby mohlo být vše zorganizováno. Pamatujte, že spolu jste silní: je vás 99%, takže vás nelze zastavit. Jste probuzeni.  

Moje drahá, příští neděli nebudeš moct se mnou psát, protože se zúčastníš obřadu obnovení Ley Linií. Užívej si, že budeš se stejně smýšlejícími lidmi.

Moje láska Tě povede, jako vždy. Tvůj oddaný Monty.Przetłumaczyli:
Sławek i Viola