The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 1. března 2015

Bylo dosaženo pokroku, moje drahá. Jsme vděčni všem těm osvíceným lidem na světě, kteří obklopili Londýn láskou a světlem. Toto snažení si vyžádá čas a úsilí.  Vím, že v duši víte, co se po vás chce. Je to velmi důležité. Výsledky vaší snahy budou zřejmé všem obyvatelům Země.  I když si nemusíte být plně vědomi důležitosti toho, co je od vás žádáno, prosím, zúčastněte se toho. Každá duše hraje důležitou roli při záchraně planety Země. Musíte ochraňovat a aktivovat MŘÍŽKU, abyste ochránili Zemi.

Ley linie musí být udržovány čisté od temné kontroly. Aby energii zabránili proudit z  ley linií směrem k  lidstvu, temná strana požaduje VÁLKY, TRAUMATA, STRACH a ZNEUŽÍVÁNÍ. Kdykoliv vidíte satanistické zneužití, vězte, že je to pečlivě naplánováno, zejména v  oblastech, které jsou pro ley linie důležité. Ti, kdo chtějí převzít vaši planetu, potřebují pít krev a jíst maso, zejména z  malých dětí.


Komentář od Veroniky

[Setkala jsem se s  jednou rodinou se třemi dívkami, které rodily děti pro obětování. Ta děvčata byla odváděna do domů některých velmi důležitých lidí, kteří pak děti rituálně  obětovali. Bylo to asi před 30 lety.

Mluvila jsem s  mnoha dalšími, kteří vyprávěli o stejných zkušenostech. Ale sílami, které byly u moci, mi nebylo dovoleno tyto praktiky odhalit.]


Veroniko, já jsem se tě pokoušel o takových praktikách informovat. Nelze je ignorovat. Nevinné děti  denně čelí brutální smrti, všude na světě.  Můžete být v  takové situaci spokojeni? Nevinní potřebují a zaslouží si vaši ochranu.


Connecting the Dots - Seeing the Larger Picture
by Bradley Loves  (Spojování souvislostí a vnímání většího obrazu  - Bradley Loves)


Ti, kdo se potřebují připravit na to, že budou muset spěšně opustit planetu Zemi, v  případě, že by jejich pokus o převzetí Země nevyšel (a on nevyjde), jsou rádi, že s  vaší pomocí mohou zničit Ukrajinu a Rusko, aby si tam zajistili únikovou cestu.  Není náhoda, že v  té oblasti byly vytvořeny problémy. Oni nejsou schopni ukázat milosrdenství, ani vůči svému vlastnímu druhu. Klidně zabijí své vlastní, když vystoupí z  řady. Na obou stranách života je požadováno a oceňováno, abyste se zúčastnili záchrany vaší planety.  

Moje drahá, se zájmem jsem sledoval, jak jsi zkoumala průběh různých pokusů o převzetí kontroly nad planetou Zemí, atd. Viděl jsem, jak tě rozrušilo, když jsi četla o tom, co bylo připraveno v r. 11 200 před n.l.,  aby se zajistilo, že v  dnešní době  budou na  Zemi k  dispozici vědomosti. Dal jsem ti tuto informaci na seanci před čtyřmi lety, takže bylo vzrušující, jak jsi se tím přebírala.

Ano, moje drahá, přípravy na tuto dobu byly činěny před všemi těmi mnoha léty. Předci věděli, že jednoho dne ve vzdálené budoucnosti bude tato informace zapotřebí. Nic se neděje náhodou. Byl to záměr, aby to bylo nalezeno.  Nastal čas dovědět se pravdu o různých rasách, které žily na Zemi, a o těch, které se pokoušely ji převzít, aby ji měly pouze pro sebe, jako je tomu dnes.  

Pečlivě pozorujte ty, kdo volají po VÁLCE. Každým dnem vám předkládají víc důvodů, proč válka musí být. Ale neřeknou vám, že jejich samotná existence závisí na tom, aby byla další válka. Zničili mnoho zemí a zabili tisíce lidí. Je jim to jedno. Pohání je pud sebezáchovy. Je před vámi ukrýváno, kdo doopravdy jsou, oni pouze něco říkají, kdo jsou. Ti samí lidé se objevují znovu, použijí jiná těla a identity. Ale je to stejné ZLO, v  novém obalu.

Vše, co vás učili, je založeno na LŽI. Nechtějí, abyste se někdy dověděli pravdu.  Probudit se a zjistit pravdu není jednoduché, ale nelze ztrácet čas.

Jak se lidé hromadně probouzejí, vlády proti nim podnikají akce. V  USA chce vláda masové očkování populace. Jste si plně vědomi toho, co vše tam může být přidáno, aby byli lidé utlumeni. Ptejte se, kdo za tím plánem stojí. Hledejte pravdu.  

Také irská vláda se uchýlila k  drakoniánským opatřením. Protestující byli uvězněni. Od koho přijímá příkazy Enda Kenny, irský premiér?

Lidé Irska povedou cestu ke světlu a pravdě,  KMEN DANU nebude umlčen. Nastal čas, aby se stali tím, kým doopravdy jsou. Bude to první krok k  odhalení pravdy, která byla před vámi skryta. Je to pro irský lid důležitý čas. Pravda o nich odemkne vše, co bylo před lidstvem skryto.

Když bude odhalena pravda, svět se posune obrovský kus kupředu. Nebude již žádný důvod k  válce. Lidstvo se spojí jako jeden celek. Je to příležitost vytvořit RÁJ NA ZEMI. Tak to  bylo zamýšleno.  

Prosím, posílejte lásku a světlo těm nádherným dětem z  Hampsteadu, Londýn, které si zvolily, že se vrátí na Zemi, aby odhalily, co se děje, s  cílem ochránit druhé před stejným osudem.

Posílejte lásku a světlo do Londýna, a všem kdo tam žijí, a také ley liniím, aby uvolnily svoji energii a zabránilo se tak potlačování lidstva.  

Pamatujte také na ty, kdo trpí v  rukách utlačovatelů. Oni také potřebují vaši pomoc. Vysílejte lásku, kdykoliv je to možné. Vězte, že NIKDY není žádný důvod k  válce. Slyšeli jste opakovat stejné lži, znovu a znovu. Pouze pojmenování hlavní postavy, která představuje NIČENÍ, se mění. Stále je to stejný vzorec. Nenechte se znovu ošálit.  

Vaše probouzení oslabuje moc vašich nepřátel. Oni se nikdy nemohou pozvednout ze třetí dimenze, takže se vás také snaží zachytit ve 3D. Mějte se před jejich plány na pozoru a vyhněte se jim. Nepřijímejte nic, co je vám předkládáno jako důležité. Dělejte své vlastní výzkumy.  

Veroniko, útoky se zintenzivnily. Chápeš, proč tomu tak je. Ti, kdo nechtějí, aby byla odhalena pravda, vždy útočí na zvěstovatele. Je útočeno na ty, kdo odhalují pravdu. Mají finanční problémy, zdravotní problémy, jsou zastrašováni jejich přátelé. Ty útoky mají různé podoby. Psychické útoky, které způsobují bolesti a utrpení, jsou jejich oblíbenou metodou. Zabíjejí beztrestně.

Lidstvo postupuje do světla. Práce na Londýně, a odstranění všeho co je temné a zkorumpované, je podstatná.

Veroniko, moc se přetěžuješ. Vyčleň si na výzkum více času a zvolni tempo. Víš, že není možné odpovídat na všechny ty mejly, lidé to pochopí.

Společně, moje drahá, pomůžeme ukázat cestu.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme.