The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 22. února 2015

Náš plán pro přežití lidstva

1) Energie ley linií: vaše pomoc při uvolňování  této energie byla pro planetu mimořádně důležitá. Musí to pokračovat, nemůžete si dovolit odpočívat, dokud nebude práce hotova. Prosím, pokračujte v této neocenitelné práci.

2) Vybereme mocenská centra a budeme se zaměřovat na posílání světla a lásky, aby bylo odstraněno vše temné.

LONDÝN je prvním městem, na které se soustředíme. Představuji si, jak z každé země světa obrovské kruhy lidí posílají do Londýna lásku a světlo. Kvůli časovému rozdílu to bude neutuchající proud světla a lásky, zaměřený na Londýn.

Jazyk není překážkou. Spojujete se jako lidstvo, zajišťujete své přežití. Tato akce ukáže, jak jste mocní. Přestanete být obětmi. Kabala potřebovala, abyste tomu věřili. Podívejte se na metody, jaké používali, abyste se cítili bezmocní: chemtrailsy, fluorid, očkování, chemické léky, atd., to vše vytvořené pro to, abyste byli poddajní a bezmocní.

Nefungovalo to na každého, protože někteří začali vidět, co se stalo a řekli to. Každý den se probouzí další z vás a světlo ve světe roste.


[Prosím, najděte si čas na přečtení a vstřebání díla Bradley Love-a
Everything goes into the Grids
(Všechno jde do mřížek).
Hodně to vysvětluje a pomůže vám to pochopit, proti čemu stojíte.]


Lidstvo bylo kabalou ukolébáno do falešného pocitu bezpečí. Nedovedete si představit, jak jste tím byli ovládáni. Nyní se stavíte na vlastní nohy a hledáte odpovědi. Najdete je. Myslete na sebe. Nepřijímejte slepě, co vám říkají média, vlády, atd. Dělejte si vlastní zkoumání. Nejste ovce. Začínáte jasněji vidět systém kontroly a cítíte potřebu jednat. Odstranění korupce v Londýne je důležitým krokem vpřed. Výsledky, které dosáhnete v Londýně, vám dají popud k tomu, abyste pokračovali, dokud nebude odhalena a odstraněna korupce na celém světe.

Nezapomeňte používat, kdykoliv je to možné, lidské kruhy ze všech center planety. To nemůže selhat. Síla vašich myslí vás ohromí. Stanete se těmi, kým jste: světelnými bytostmi, které jsou v tomto čase na Zemi, aby Zemi zachránili před Kabalou.

Vím, že je těžké žít s útoky Kabaly. Mnozí jste se setkali s tím, jak Kabala zlovolně zaútočila na ty, kdo se pokusili odhalit korupci. Musíte se proti tomu chránit. Nedovolte, aby vás Kabala použila na dělání špinavé práce pro ni.

Nic není, jak se zdá. To mějte vždy na paměti. Pokuste se dívat jasným zrakem, čestně a oddaně, proti komu stojíte. Co bylo úmyslně vytvořeno, aby ovládalo mysle a duše lidstva: NÁBOŽENSTVÍ. Všechna pocházejí z ŘÍMA, který po 2000 let ovládal lidstvo. Je odpovědný za smrt, destrukci a ovládání myslí mas. Padne a zmizí beze stopy. Zřítí se jako NEJVĚTŠÍ PODVOD V HISTORII. Pití krve, pojídání masa, to je SATANSKÝ RITUÁL. Probuďte se!

Jak roste světlo, odhalí ty, kdo na Zemi nepatří. Nebudou schopni udržet svoji lidskou podobu. Bez vaši spoluúčasti nemohou na Zemi přežít. Pro většinu lidí zredukovali život na Zemi na pouhou existenci. Zajistili, aby každý, kdo je odhalí, se stal nemajetným. To bylo uděláno, aby vám zabránili pracovat pro světlo.

Posílejte lásku a světlo lidem na Ukrajině. USA, Velká Británie a Izrael tlačí na válku. Podívejte se na ty, kdo válku prosazují. CO JE JEJICH SPOLEČNÝM JMENOVATELEM? Na co jsou těsně napojeni? Kdo jsou?

Chce to odvahu, vystoupit za pravdu, protože to má vždy důsledky. Irský lid pokračuje v  podpoře pravdy a spravedlnosti. Odstraní všechnu zaprodanost, která jim vládne. Společně uspějí. Oni ukážou cestu. Nastal čas vystoupit za pravdu, lásku a světlo. Vědomě se rozhodněte vystoupit z myšlení a žití třetí dimenze. Pozvedněte se nad ni. Myslete na všechno, týkající se 3D jako na Věk Temna. Je čas růst, zkoumat budoucnost, která se před vámi otevírá. Budoucnost bez válek, hladu, bezdomovectví, a všech dalších „ benefitů“ života pod nadvládou Kabaly. Chce to, abyste znovu přemýšleli o všem, co jste doposud přijímali bez otázek. Klapky vám spadnou z očí. Budete šokováni, co před sebou uvidíte. Změna je ve vašich rukách. Na světě je víc než dostatek všeho, pro každého. Není žádný nedostatek zlata, pouze bylo před vámi skryto. Nafty je dost, není jí nedostatek.

Nedostatek byl vytvořen, aby vás udržel ve starostech, a je u moci. Zatímco mnozí hladoví, potraviny jsou ničeny. Je to děláno proto, aby byly ovládány masy. Nemají s lidstvem slitování. Nejsou schopni lítosti. Nejsou jako vy. Když se v prasečím chlívku narodí kůň, nestane se proto z něj prase. Přečkali jste roky indoktrinace, falešného podání dějin, chemikálie s nimiž si vaše tělo nedokáže poradit a přežili jste! Někteří z vás mají problém přijmout, že to všechno byly lži a že Kabala, které jste sloužili, chce lidstvo vyhubit. Bez ptaní jste přijali humus, o kterém vás učili, že jsou to fakta. Ve skutečnosti je to kontrola mysli.

Pobízel jsem Veroniku k založení Center, na pomoc transformaci a vám, abyste se pozvedli do vyšší dimenze života. Viděli jste lži a vraždy hlavních postav, atd., vše pod taktovkou  Kabaly. Založíme po světě Centra. Je to součást Velkého Plánu. Stane se to. Veronika obětovala 11 let života na zkoumání a odhalování korupce. Během toho procesu ztratila rodinu a přátele, které měla ráda. Je to těžká cesta, ale ona je kvůli tomu na Zemi a neuhne z cesty.

Nemůžete ztrácet čas. Kabala neúnavně pracuje na převzetí planety. Připojíte se k Armádě Světla a budete pracovat na osvobození lidské rasy z  otroctví? Velké otázky potřebují odpovědi. TEĎ nastal čas konat.

Moje drahá, prosím, najdi si pro sebe trochu času. Buď stále ostražitá. V  těchto těžkých časech je zapotřebí opatrnosti.

Tvůj navždy oddaný Monty


Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme.