The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 8. února 2015

Krize, která byla ve světě úmyslně vyvolána, také odhaluje ty, kdo nemají zrovna na srdci nejlepší zájem lidstva. Nyní není pochyb o tom, kdo je na výplatní listině temné kabaly. Požadují válku. V minulosti jsem vám řekl, že kabala nemůže bez války existovat. Nyní můžete jasně vidět, jak jsou zoufalí, jak se ženou z jedné země do druhé, a obhajují válku.

Nyní, když jste probuzeni, můžete přesně vidět, co se děje. To je děsí, protože doposud neměli co do činění s  takovým odporem. Nejenom že chtějí válku, oni válku potřebují. Ale nevinní lidé na Ukrajině si nezaslouží to, co se u nich děje. Potřebují vaši podporu. Dnes je to Ukrajina, zítra to můžete být vy!

Kabala chce vyhubit lidstvo. Neprojeví slitování. Za každou cenu chtějí uskutečnit své plány ohledně Nového Světového Řádu. Vy, bezvýznamní lidé, jim stojíte v cestě. Takže se vás chtějí zbavit. Zapřísahám vás, nezabíjejte svůj vlastní druh, abyste kabale umožnili převzít Planetu Zemi. Jak jsem předtím mnohokrát poukázal, nemohou to udělat bez vaší pomoci. Je to pro vás kritická doba. Musí být učiněna rozhodnutí: neuděláte nic a budete čekat, až vás zabijí, anebo vystoupíte a podpoříte své bližní. Nikde není kout, kde byste mohli  sedět. Nastal čas konat. Byli jste varováni, znovu a znovu, že tento čas přijde. Nyní je to na vás, takže musí být učiněna vážná rozhodnutí. V průběhu dějin jste slyšeli LŽI kabaly. „Zbraně hromadného ničení“ nikdy NEEXISTOVALY, ale vy jste na to naletěli.

Ti, kdo v této situaci vystupují za pravdu, si zaslouží vaši úctu. Nedívejte se na LŽI v televizi a v novinách. Vy ZNÁTE pravdu, která činí jejich lži tak trapnými. Planeta a lidstvo potřebují vaši podporu. Je vás mnoho, jich je pár. Podívejte se pozorně do jejich obličejů, když mluví před kamerami; je tak zřejmé, že LŽOU. Takové lži nemohou být ve světle skryty. Jejich pánové, kteří je platí, nemají rádi odklady, protože netolerují selhání. Takže patetické loutky mají opravdové starosti - a měly by je mít!

Nedávejte souhlas ke Třetí světové válce. Ani k  invazi do druhých zemí - bez ohledu na to, co vám říkají. Kabala to nemůže udělat bez vašeho souhlasu. Tento jediný FAKT vás postavil do pozice síly. Doposud byla tato informace před vámi utajována. Když volíte, dáváte svoji moc jiné osobě, aby za vás jednala- nyní musíte tuto moc stáhnout. Věřte sobě a vezměte si svoji moc od loutek kabaly zpět. Čím dříve se spojíte a odmítnete zabíjet nebo dělat invaze do druhých zemí, tím dříve nastane mír a život na Zemi se stane radostným, a nebude zápasem o moc a bojem o přežití. Když se VYSMĚJETE LŽÍM loutek, budou vědět, že jejich hra je u konce. Přežití lidstva a Planety Země je ve vašich rukách.

V minulosti se vám povedlo tvářit se, že nevidíte, kolik je korupce, pedofilie, nezákonného zabíjení, atd.. Hanobení malých dětí pokračovalo, protože dobří lidé selhali v tom, aby je chránili. Nyní víte dost, aby vám to umožnilo odhalit takové chování. Je čas na změnu. Vy jste lidé určeni k tomu, abyste tu změnu uskutečnili, a bude to snadnější než byste čekali.

Na moji drahou ženu byl učiněn další vážný psychický útok, když dneska ráno vstala. Vysálo to její energii a velmi ji bolí oči. Tato zvláštní forma útoku se odehrává téměř denně, ale ona pokračuje ve své práci. Také existuje plán, že bude mít „nehodu“. Pokud by se taková nehoda stala, budete bezpochyby vědět, že to nebyla nehoda. Kabala opravdu nechce, abyste se probudili a uviděli, co jsou zač. Nezastaví se před ničím, aby se udrželi u moci a pokračovali v užívání ovoce vaší práce. Odstranili ze žití na Zemi veškerou radost. Ale vy ten hrozný čas překonáte.

Vrcholí to. Kabala chce válku na Ukrajině. TAKŽE OD VÁS CHTĚJÍ, ABYSTE JIM JI DALI.

Posílejte lásku a světlo všem lidem a zemím, trpícím v rukou kabaly. Jejich chemtrailsy se staly ještě smrtelnějšími, zejména v  Americe. Zabíjejí vás, každý den. Myslíte si, že jste onemocněli; ve skutečnosti jste vybíjeni. Tak je to zlé. Prosím, probuďte se!

Spojte se navzájem a pomozte, když je to potřeba. Buďte připraveni vystoupit společně za světlo a pravdu. Používejte sílu meditace anebo použijte své myšlenky, abyste přinesli změny, potřebné k tomu, aby lidstvo vstoupilo do světla. Žádejte o pomoc. My a vaši přátelé z jiných planet nemůžeme zasáhnout, dokud nebudeme pozváni.

Včera bych měl narozeniny, kdybych byl naživu. Veronice bylo v takový den beze mně smutno. Uchovávám si vzpomínky na nádherné oslavy narozenin, když jsem byl na Zemi.

Je to doba velkých změn. Každý z  vás si vybral, že bude v této době na Zemi, aby ty změny uskutečnil. Obě strany života budou slavit, když budou obnoveny mír a harmonie.

Moje láska je navždy s tebou. Tvůj oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme.