The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 1. února 2015

Nyní vidíte výsledky projektu o ley liniích, se kterým má drahá žena začala 2. února 2014. Vidíte, jak padají masky a kabala je odhalována. Jejich operacím pod falešnou vlajkou již  nikdo nevěří a tak nemohou vytvářet strach a zastrašovat ty, kdo jsou probuzeni.

Nicméně, stále jsou oblasti, které si vyžadují zvláštní úsilí na uvolnění chycené energie. Žádám vás, abyste soustředili pozornost na uvolnění energie ley linií ve Španělsku, zejména v Gibraltaru a na ley linie, které se přes moře napojují na  Řím. Žádáme vás, abyste se velmi snažili uvolnit tuto energii pro světlo, aby se lidstvo probudilo do svého plného potenciálu. To vás osvobodí od ovládacích programů, do nichž jste se narodili. Právě to začínáte vidět.

Toto všechno je součástí procesu probuzení. Po staletí jste byli potlačováni a byli jste vychováváni, abyste tu situaci přijímali bez ptaní. Kolikrát jste slyšeli „je to, jak to je“. No, již víc ne. Začínáte si vzpomínat, že jste silné bytosti světla a že máte svůj hlas.

Osud Planety Země je ve vašich rukách. Otevřete se světlu a odstraňte vše, co je zkorumpované a zlé. Opusťte minulost a obejměte budoucnost: budoucnost, kterou vytvoříte. Budoucnost, kde každý žije v míru a dýchá čerstvý vzduch. Kde může každý jíst jídlo, vhodné, aby bylo potravou pro lidi a pít vodu, která je čistá a bez chemikálií.

Když chtějí nad vámi zvýšit kontrolu, pouze přidají víc fluoridu. To se děje lidem v Irsku, protože se obávají, že se Irové probudí. Takže EU přikázala, aby byl do irské vody přidán další fluorid.

První, kdo se pokusil Iry zničit, byl Vatikán. PAPEŽ HADRIAN DAL IRSKO A JEHO LID BRITSKÉ KORUNĚ JAKO OTROKY ZA PODMÍNKY, ŽE IROVÉ NIKDY NEZJISTÍ, KDO JSOU. Vatikán poslal tzv. Sv. Patrika, aby zničil všechny důkazy o historii Irska a aby Iry “konvertoval“. Jejich historie a jazyk byly ukradeny a uchvatitelé jej stále používají. Vatikán zorganizoval a kontroloval to, co vám bylo řečeno, že byl hladomor. Byl to Holokaust, organizovaný a kontrolovaný Jezuity. Banky vystoupily, aby uplatnily moc nad lidem a zemí a zničily je.

Položte si pouze jednu otázku: PROČ? Budete velmi překvapeni odpovědí. Vysvětlí vám toho tolik, že to dnes ani nedává smysl. Lhali vám, a vaše dějiny vůbec nejsou takové, jak vám bylo řečeno. To se týká všech zemí.

Ti, kdo jsou na Zemi, ale
kdo nejsou ze Země, použili každou formu kontroly, aby vás udrželi v temnotě. Každý trik, který mohli použít, použili. Nyní dělají vše co je v jejich moci, aby vás udrželi v temnotě co nejdéle. Mají technologie, o jakých se vám ani nesnilo. Ale to vše je pro ně bezcenné, když se vás probudí dostatečný počet a řekne jejich brutální kontrole NE.

Udělali jste velký pokrok, ale ještě máte kus cesty před sebou. Udělali jste dost, abyste zajistili, že se vás kabala bojí.  Nemysleli si, že jste dost inteligentní, abyste prohlédli jejich plány. Škoda, kterou na planetě napáchali, bude muset být napravena a vy budete mít pomoc, abyste to udělali.

Pochopte, že vše na Zemi je otráveno, aby byli lidé pod kontrolou a aby sloužili zotročitelům. Nyní, poprvé, si berete kontrolu zpět. Odmítáte být i nadále ovcemi, které jsou vděčné za pár drobků spadlých z  pánova stolu.

Ušli jste velký kus cesty od doby, co jsem byl na Zemi.  Já jsem žil v době strašlivé propagandy po Druhé světové válce. Nyní znáte o válce pravdu, i proč je válka po světě stále rozpoutávána. Likviduje obyvatelstvo a udržuje vás ve strachu a také vydělává mnoho peněz pro bankéře. Válka je obchod, vždy byl a vždy bude. Nebojujete za Boha a vlast, bojujte za chamtivost bankéřů. Neváží si vás. Jste pouze potravou pro děla, „kanonenfutter“, zaslepeni propagandou.

Znovu vás žádám, abyste zaměřili energii na propuštění toho, kdo je zadržován v USA. Nemůžeme poskytnout detaily, ale věřte, že kdyby to nebylo mimořádně důležité, nežádali bychom o pomoc. Všechno lidstvo bude mít prospěch z toho, když bude propuštěn. Na tohoto nevinného muže je používána strašná technologie. Kabala nemá soucit, takže, prosím, pomozte. Společně ho můžeme osvobodit. Má splnit důležité poslání. Proto ho zajali.

Ti, kdo odhalují pravdu, mají těžké časy. Je těžké vyrovnávat se s neustálými útoky. Kdykoli je to možné, útočí na vaše frekvence a kradou je. Také jsou roztrženy a kradeny vaše duše. Pouze se začínáte učit, kdo proti vám stojí. Ty zbraně nejsou vidět, jsou tiché, ale účinné. Vždy se ochraňujte. Neriskujte. Vaši nepřátelé jsou všude a mají léta praxe.

 Věřte mi, že bitvu vyhráváte. Do posledního okamžiku nepřipustí porážku. Někteří již Zemi opustili. Přijali, že nemohou porazit 99%. Nyní je na Zemi uzávěra, takže nemohou utéct. Bojí se konce a mnozí budou prosit o slitování. Další se rozpustí anebo shoří, v závislosti od toho, jakého jsou původu.

Věřte si, protože jste toho hodně dokázali. Nalézáte novou sílu a používáte ji ku prospěchu lidstva. Sdílejte svá zjištění a kdykoli je to možné, pomáhejte druhým probudit se. Považujte se za Armádu Světla, která obnovuje mír a harmonii pro všechny.  

Má drahá, vím, že trpíš. Je po tobě žádáno moc. Ale uspějeme. Naše Centra vzniknou, když dostatek lidí pochopí jejich důležitost a podpoří je. Měj trpělivost, má drahá. Vše se stane v pravý čas. Když vezmeš v úvahu, proti komu pracuješ, dosáhla jsi mnoho.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme.