The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 28. prosince 2014

Celý systém života, jak ho znáte, se rozpadá. Je to zřetelné. Šíří se zmatek, když vše, v co jste věřili, se před vámi ukazuje, že je PROHNILÉ DO MORKU KOSTÍ. Lidstvo se stalo obětí největšího podfuku v dějinách vesmíru. Vy, mí přátelé, kteří jste byli vybráni, abyste odhalili pravdu a odstranili zkorumpované z mocenských pozic: nastal čas, abyste viděli iluzi takovou, jaká je, a poté aby byl život na Zemi znovu vybudován pro lidstvo. Ti, kdo si vynutili přístup na Planetu Zemi, vetřeli se na mocenská místa po celém světě a pozměnili skutečné dějiny člověka  jak se jim to hodilo, se musí připravit na to, aby opustili Zemi stejným způsobem, jakým si vynutili přístup sem. Oni  nikdy nebudou moci pozvednout své vědomí. Navždy zůstanou ve 3D. Proto se tolik snaží udržet co nejvíc z vás ve 3D - abyste byli stále po ruce jim sloužit. Bohužel, mnozí z vás jste příliš vystrašeni, abyste se zajímali o pravdu a pohnuli se vpřed. Zapletli jste se se systémem kontroly, takže budete muset prožít zbytek vašich životů na Zemi v úrovni třetí dimenze.

Boj ve vesmíru je stále od vás vzdálen, ale brzy budou všichni vidět o tom stále jasnější důkazy. Boj o duše neutuchá. Je to zřejmé všem, kdo jsou probuzeni. Mnohým z  vás byly ukradeny frekvence, i když si to vůbec neuvědomujete. Způsobuje to, že jste úplně ovladatelní a servilní. Tak je pro kabalu lehké, aby vás použila jako otroky, abyste útočili na ty, kteří se pokoušejí  probudit vás a dostat ze systému kontroly. Prodali jste své duše, aniž byste věděli, co činíte. Za posledních 2000 let kabala vše plánovala. Jediné, s čím nepočítali, bylo PROBUZENÍ, ke kterému dochází. Nevěřili, že by lidé mohli pozvednout své vědomí natolik, aby jasně viděli, co se děje.

Vše v televizi, v novinách, ve vzdělávání, potravinách, vodě, vzduchu, atd. bylo vytvořeno tak, aby vás udrželo ve 3D. Celá historie, jak vás ji učili, je nepravdivá: zcela falešná. Byla napsána těmi, kdo vás ovládají, aby zmátla vaše mysle. Nic, opakuji - nic nezačalo na Východě. Začalo na Západě. JIŽ TATO JEDNA PRAVDA ukazuje, že vše, co jste se naučili, je zcela vymyšlené. Příslušníci kabaly vymysleli náboženství, a napsali Bibli, aby tak zajistili, že přijmete jejich konsipraci. Kristus žil dlouho předtím než římsko - katolické náboženství vůbec existovalo. Nic, co označují za evangelium není pravda. Vytvořili příběh o Kristovi, který není pravdivý: nebyla stáj, kříž, ani národnost.

Na naší straně života je obrovská snaha o záchranu lidstva a Planety Země. Pomáhají nám dobré bytosti z  jiných planet a probuzené duše na Zemi, které obětovaly své životy pro tuto konečnou fázi. Na ty, jejichž úkolem je nám pomáhat, je nelítostně útočeno zbraněmi, o nichž nemáte ani potuchy. Kabala má o mnoho sofistikovanější zbraně, než jste si vědomi. Vy znáte pouze skalární a mikrovlnné zbraně, atd. Když příslušníci Kabaly cestují, nepoužívají metody, známé lidem. Mohou se pohybovat rychlostí, která by vás ohromila. Vaše nevědomost vás udržuje na místě. Pravdou je, že žijete ve světě, o němž nic nevíte. Kabala může dokonce číst vaše myšlenky, takže jsou vždy o krok před vámi. Dokud se neprobudíte a nebudete stát při sobě, zůstanete bezmocní.  

Irský národ si tuto skutečnost uvědomil. Spojili se, aby provedli vyžadované změny; a v tom uspějí. Prosím, modlete se za ty, kdo se vás pokoušejí vyvést z temnoty. Někteří procházejí těmi nejstrašnějšími zkušenostmi, včetně chemikálií v potravinách a vodě, a implantovaných přístrojů. Nezávadné předměty mohou být použity na implantování temných energií, jakož i myšlenek a cílů, které jsou dotyčné osobě zcela cizí. Tito lidé potřebují vaši pomoc, když se snaží osvobodit z této temné kontroly.

Jakmile převezmete kontrolu nad vaší planetou a odstraníte vše, co je temné a zkorumpované, vše bude obnoveno. Znovu bude svítit slunce a bude obnoven mír. Odstraňte pouta kontroly. Pamatujte, že kabala nemůže existovat ve světle, takže vyzařujte své světlo a sdílejte ho se všemi na vaší cestě, a nastolíte mír. To je vše, co potřebujete dělat. Kabala se vašeho světla bojí, protože je mocnější, než jejich zbraně. Když to děláte, my, z Ducha, znovu půjdeme s vámi, abychom vám pomohli obnovit harmonii.

Kabala se velmi snažila zabránit tomu, aby v Irsku vzniklo naše centrum. Bojí se toho, že by se Irové mohli probudit a zjistit PRAVDU O TOM KDO OPRAVDU JSOU. Centrum musí vzniknout, protože dá impuls dalším zemím, aby se tam stalo totéž a lidé se spojili a odstranili  vše, co je zkorumpované. Irsko povede cestu. Budeme mít Centra všude na světe, protože lidé budou potřebovat pomoc, aby se mohli přizpůsobit zcela novému způsobu života. Mí kolegové a já, ve světě ducha, chceme poděkovat všem, kdo mají stále víru v moji práci s Veronikou. Víme, že je to potřebné a tak to bude pokračovat. Láska povede cestu vpřed. Pro zlomyslnost není místo, protože takové útoky škodí duši. Vaše duše je věčná, vše ostatní je pomíjivé.

Buďte připraveni a udělejte si plány na dobu, kdy kabala Zemi opustí. Musíte být připraveni vyrovnat se se zmatkem, který po sobě zanechají. Zničí toho tolik, co budou moct, když budou odcházet. Lidstvo zmařilo jejich plány na to, aby měli planetu sami pro sebe, pouze s několika lidmi, kteří by jim sloužili; planetu bez „ nepotřebných jedlíků“. Tak by byli mohli žít ve své pravé podobě, aniž by se museli přizpůsobovat tomu, žít v tělech, podobných lidským. Byli by mohli být sami sebou, a bez zábran vypadat tak, jací opravdu jsou.

Za chvíli začne rok 2015. Rozhodnete se šířit světlo a lásku všemu lidstvu? Budete stát společně s vašimi bližními a odstraňovat ze Země vše, co je temné a zkorumpované? Prosím, udělejte vše, co můžete, abyste pomohli vytvořit lepší budoucnost pro celé lidstvo. Budoucnost, bez korupce. Odstranění všech chemikálií z jídla, vody, vzduchu, léků, atd. Začněte si dělat plány, jak byste chtěli, aby vypadal život na Zemi.

Chci vás požádat, abyste pochopili, že Veronika momentálně prochází velmi těžkým obdobím, kdy čelí útokům a nedostatku spánku. Obává se o přátele, které drží kabala. Protože to je poslední bašta kabaly a ničí každého, o kom si myslí, že jim stojí v cestě. Boj se stal velmi bezohledný. Posílejte lásku tomu, který bojuje, aby se osvobodil z okovů kabaly. Před svým návratem na Zem si zvolil, že zažije hloubku temnoty, aby se mohl vcítit do těch, kteří to zažili.

Dívejte se do budoucnosti, kterou tvoříte. Zajistěte, aby byla mírumilovná a harmonická pro všechny, kdo na Zemi žijí.   

Mé srdce je s  tebou, Veroniko, protože vím, čím procházíš. Není to lehké. Je to těžká a bolestivá cesta, ale docílíme toho, co jsme si předsevzali. Jsme tři v jednom, a když je zraněn jeden, jsou zraněni všichni tři. To nelze změnit, protože to tak je od začátku věků. My tři jsme spolu úspěšně pracovali po mnoho životů a budeme v tom pokračovat.    

Má drahá, obklopujeme tě láskou a světlem. Tvůj navždy oddaný  Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.