The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 7. prosince 2014

Každým dnem se blížíte k  cíli, jak je odhalována korupce a její praktiky. Nyní nemůžete pochybovat o těch, kteří drželi lidstvo v  otroctví.  Dělají vše možné, aby vás zmátli tak, abyste jim i nadále sloužili.  Moc, kterou mají, si vzali od vás.

Nacházíte se na křižovatce. Musíte si vybrat: otroctví nebo svoboda?  Vidí vás jako „Nepotřebné žrouty“ (Henry Kissinger). Pohrdají vámi; protože v  jejich očích jste tu jenom proto, abyste jim sloužili. Vše, co máte, vám vzali a vy jste jim to dovolili.

Probuzení Irové vyjdou 10. prosince do ulic. Poslouchejte jejich výzvu, vychází přímo ze srdce.


10. prosince Irsko povstane

Každá země na světě bude následovat to, co začnou Irové. Každý, kdo je probuzen, by měl být v duchu s Iry, když budou kráčet, aby vyvedli lidstvo z  útlaku. 10. prosince by lidstvo mělo kráčet JAKO JEDEN, aby žádalo odstranění všeho, co je zkorumpované. Je to první krok, na který jste čekali. Irsko povede cestu.

Bylo by bývalo dobré, kdybychom měli k  dispozici Centrum v  Irsku, ale kvůli falešným obviněním a úmyslným obstrukcím nebylo dost peněz. Takže se budeme snažit najít jinou vhodnou budovu. Prosím, zůstaňte s  námi, protože uspějeme; je to příliš důležité, než abychom od toho upustili.

Genetická mřížka svolává všechny ty na Zemi, kteří nemají duši, aby se připravili na to, shromáždit se k odchodu. Pokud zůstanou, zahynou. Nemohou si s sebou vzít vše, co na Zemi získali; takže své bohatství zde zanechají. Téměř jste jim dovolili, aby si vzali celou Zemi a oni použili všechny možné způsoby, aby vám zabránili probudit se.  Lidé byli krutě zneužiti, když jim bylo říkáno, že je vše v  pořádku. Někdy bylo dokonce říkáno, že přijde kosmická loď, která vás vyzvedne a vezme do světla. Ale NE, NENÍ TO PRAVDA.

Pamatujte, že vaši utlačovatelé mají technologie, které vám nejsou známy. Mohou vstoupit do myslí těch, o kterých si myslí, že je mohou použít. Chtějí se vás zbavit, protože chtějí, aby na Zemi žily jenom bytosti bez duše. Daně, které jim platíte, jsou používány na nákup jedů ve vaší vodě, jedů ve vaší stravě a jedů ve vzduchu, který dýcháte. Pak vás ZABÍJEJÍ očkováním a léky, když ze všech jejich jedů onemocníte. Musíte se vzbudit a uvědomit si to. Platíte jim za to, aby ničili lidstvo, aby mohli převzít vaši planetu.

Bitva o Zemi dosáhla kritickou hranici. Musíte vystoupit. Poprvé v  historii lidstva bude do toho zapojen Prvotní Stvořitel. Na Zemi jsou tací, kteří potřebují vaši podporu. Zapomeňte na rasu nebo víru. Je to lidstvo jako celek, které potřebuje přežít. Nemůžeme vám sdělit všechny podrobnosti, protože to by způsobilo, že Veronika a ti, kteří jí pomáhají, by mohli být vystaveni útokům.  Již tak až příliš trpěla útoky, ke kterým doposud došlo.

Toto odstranění bylo plánováno. Bylo potřeba, aby se na Zemi vrátili ti správní lidé, s  myslí  vnímající, že Země je ničena a okupována.  Nyní jsou na Zemi ti, kteří se doposud neukázali. Když to udělají, nebudete pochybovat o tom, kdo jsou. Vše se stane, až bude pravý čas. My, ve světě Ducha, uděláme vše, abychom vám pomohli přemoci vaše utlačovatele. Pak vám pomůžeme vytvořit svět bez konfliktů. Svět, kde se myšlenka stane normou, tak, jako je tomu zde. Máte se mnoho co učit. Když se dostanete pryč ze systému kontroly a uvědomíte si, že jste bytostmi světla, uvidíte, že jste schopni mnohého, než byste si nyní dovedli představit. Bude pro vás tak vzrušující, dovědět se, kdo jste.

Dívejte se do budoucnosti. Rychle zapomenete na tento současný život se vší jeho beznadějí, depresí a ovládáním. Když bude odstraněna mřížka kontroly, Země se vrátí do stavu nádherné planety, jakou byla předtím, než byla zabrána.   

Lidé začínají rozpoznávat ty, kteří nejsou lidmi;  ty, kteří se jenom zdají být lidmi. Ty, kteří nemají duši nebo žádný soucit, ty, kteří jsou schopni zabít tisíce lidí bez jakékoliv výčitky.  Jste toho svědky znovu a znovu. STRACH vytváří kyslík, který POTŘEBUJÍ, protože mají potěšení z  lidské krve. Lidstvo jim tuto potřebu ulehčuje, aniž by chápalo, že zabíjí svou vlastní rasu. Pozorně přemýšlejte, než svolíte k nošení uniformy. Podrobně se podívejte na to, co bude po vás požadováno. Budete žádáni, abyste potlačovali anebo zničili vaše bližní. Chcete dělat špinavou práci pro Kabalu? Oni NIKDY nejdou do války, protože vy to děláte za ně!

Ti, kteří jsou u moci, tam jsou proto, že jste je tam dosadili vy. VY jste odpovědni za to, že jste jim dali moc.  Blbnou vám hlavu loajálností, atd. Musíte se naučit přemýšlet o sobě jako o lidských bytostech, měli byste být loajální k  lidstvu, ne k rase nebo víře. Přišli jste na svět bez nálepek a JSTE SVOBODNÍ, ABYSTE ČINILI VLASTÍ ROZHODNUTÍ.  Nálepky jsou vám podsouvány a vy je bláhově přijímáte. Ale kdykoli jste schopni se osvobodit a myslet za sebe a rozhodnout se, jak chcete prožívat svoji zkušenost na Zemi.

Toto je čas velkých změn. Účastněte se této změny v pozitivním slova smyslu. Vaše budoucnost závisí na rozhodnutích, která nyní učiníte. Ať vás vede láska k  lidstvu.

Posílejte lásku a světlo Irům, protože 10. prosince v  míru vystoupí, aby převzali kontrolu nad svou zemí. Používejte SLOVA, ne kulky. Lze to udělat. Nastal čas konat.

Irsko je klíčem, který vše odemkne.

Moje lásko, je to pro tebe těžká doba. Jsem vždy po tvém boku.

Tvůj oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Veronika

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.