The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 16. listopadu 2014

Je to čas odhalení, má drahá. V tomto čase velkých změn není na Zemi místo, kam by se dalo schovat. Jenom ti, kteří žijí ve strachu, zůstanou ve 3D, protože se bojí změny. Jsou zde také ti, kteří se nikdy nenaučili otevřít svou mysl zázrakům Planety Země; ti, kteří nikdy nepokládali otázky, jako např. proč lidstvo nespolupracuje jako jeden, anebo kdo vytvořil rozdělení, jako jsou náboženství, aby rozdělovalo a vytvářelo podezírání a konflikty.

Nyní další poskytují podrobnosti o tom, o čem bylo rozhodnuto na Koncilu v  Nice. Destrukce života na Zemi začala tam. Všechny důkazy jsou ukryty ve Vatikánu. Když byly z moře v Iráku vyzvednuty důkazy, byla mu vyhlášena válka a armáda USA dostala instrukce, aby zničila všechny nově nalezené starodávné záznamy, aby nikdy nevyšla najevo pravda o civilizaci. Pro lidstvo je těžké vypořádat se se skutečností, že Vatikán káže o lásce, ale praktikuje pravý opak. Řekl jsem mnohokrát: NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ. Vše, o čem jste se učili, ať prostřednictvím vzdělávání anebo od rodičů, je absolutní nepravda. Nikdy jste neměli příležitost zkoumat pravdu a tak vstoupit do světla.

Čas váhání je pryč. Je nutno učinit rozhodnutí, zda zvednete své vibrace a vyjdete ze 3D života (anebo, řekl bych, z  3D existence), a posunete se do světla tím, že odstraníte okovy, které vás vězní. Bradley Love to jasně vyjádřil za vás. Obsáhl všechno. Není žádných pochyb o tom, že iluze, kterou naši kontroloři vytvořili, je přesně taková: je velkou iluzí. Je toho mnoho, co je třeba začít vnímat, ale je třeba to udělat.

Veronika má mnoho záznamů z našich rozhovorů, které proběhly poté, co jsem opustil Zemi a odešel k  Duchu. Byl jsem šokován, když jsem viděl, jak rozsáhlá je korupce, ale když jsem žil na Zemi, nebyl jsem si většiny toho vědom. John Mack také mluvil s  Veronikou o hrozné korupci, o které vůbec nic nevěděl, když byl na Zemi a kterou viděl z duchovní strany života. Řekl jsem Veronice, že dveře Vatikánu je nutno zavřít. Před 10 lety nemyslela, že by se to mohlo někdy stát. Vy nyní uvidíte, že se to v nepříliš vzdálené budoucnosti stane.

Váš svět se vzpamatuje ze všeho, co mu bylo uděláno. Všechny dohody s mimozemskými entitami se stanou neplatnými a začnete nanovo, s čistým štítem a vyvarujete se všech omylů minulosti. Všechno bude odhaleno. Lidstvo bude žít v míru. Ti, kteří nepatří na Zemi, budou muset odejít. Stane se to. Probuzení nelze zastavit, protože bez ohledu na počet překážek k  němu dojde. Strkání hlavy do písku vás nezachrání. Je to něco, čemu musí každý na Zemi čelit a naložit s tím. Útočení na zvěstovatele vás nezachrání. S touto skutečností budete brzy konfrontováni.

Jste dostatečně otevřeni, abyste přijali PRAVDU a OSVÍCENÍ a pracovali pro mír na světě pro všechny? Ti ze světla se musí sami chránit, protože útoky se stupňují a přicházejí ze všech stran. Virus Ashtar napadá mnoho lidí. Najde si vaše slabé místo a využije vás. Bojuje za to, aby vás udržel pod kontrolou a porážku nepřijme lehce.   

Toto převzetí plánovali po 2000 let. Neradi přijímají porážku a to, že musí opustit vaši planetu. Měli lidstvo pod kontrolou po 2000 let a ono žilo ve strachu, protože banky vytvářely stále víc a víc problémů těm, kteří se snažili prožít život na Zemi. Jejich laboratoře vyrobily vakcíny, kterými útočili na lidstvo a také vyrobily vakcíny, aby vyhubili populaci. Kde je v tom všem vaše svoboda volby? Platíte daně, které jsou použity na otravování vaší vody, vašich potravin a vašeho vzduchu. Přemýšleli jste někdy vážně o tom?

Odvolejte váš souhlas, jak vám radí Bradley a čiňte tak denně. Nemohou vám ublížit bez vašeho souhlasu. Je velmi důležité, abyste tomu rozuměli. Ať je to váš první krok při braní si zpět kontroly nad vašimi životy. Svobodu vám nenaservírují na stříbrném podnosu, musíte si ji zasloužit. Budoucnost může být vším, čím chcete, aby byla. Tak si ji plánujte, pracujte pro to a připravte se na to.

Irsko je KLÍČEM, který vše odemkne. Velká změna nastane tam a všechny ostatní země budou následovat. Bude odhalena pravá historie Irska a odstraní to všechnu kontrolu Kabaly. Míra LŽÍ, které vás učili, vás bude šokovat a znechutí vás to. Požádali jsme vás o pomoc při vytvoření Center, kde se budou vyučovat nové metody výroby potravin, energie, atd. Lidé budou muset zapomenout na všechno, co je učili. Začnou žít nanovo, bez mistrů přetvářky, kteří kontrolovali každou stránku jejich života. Vaše budoucnost je ve vašich rukách, tak s ní zacházejte opatrně.

Přirozená energie planety bude obnovena. Mohli jsme vám napomoct k tomu, abyste uvolnili spoutanou energii z  ley linií. To byl první krok, jak si vzít zpět kontrolu. Podívejte se na to, čeho bylo dosaženo od té doby, když jste začali 2. února uvolňovat energie. Vaše práce na uvolnění energie bude mít v dějinách Nového Věku Osvícení své místo. Prosím, pokračujte v této práci, protože ji oceňují na obou stranách života. Když vezmete odpovědnost do svých vlastních rukou, můžete toho mnoho dosáhnout.

Každý den se dovídáte víc o tom, jak jste drženi pod kontrolou a jak je kontrolován každý aspekt vašeho života. Když čtete o takovém ovládání v knize hororů, nevěřili byste, že je to možné. Nyní jasně vidíte, jak to bylo uděláno. Říkají vám, že vše je děláno pro vaši bezpečnost, když zcela jasně NENÍ. Když lidstvo řekne NE tomu všemu narušování života na Zemi, uvidí, že kontrola zmizí.

Chápete, co znamená, když to uděláte? Můžete ukončit zlý sen života na Zemi, jaký je nyní na Zemi prožíván. Jste tím povinováni vaši dětem, abyste zajistili okamžité odstranění vší korupce a zastavili všechny války. Jenom přestaňte věřit LŽÍM. Staňte se tím, kým jste. Děkujeme všem, kteří sdílí pravdu s ostatními, aby lidstvu pomohli probudit se. Již jste skoro tam.

Moje drahá, bylo to náročné. Pouze to ukazuje, jak jsou zoufalí. Pomoc přichází z mnoha stran. Nikdy nejsi sama.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.