The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 9. listopadu 2014

Pozvedněte své vědomí a obejměte světlo, které proudí do vašeho světa. Zanechte třídimenzionální myšlení v Době temna, kam patří. Dělejte vše, co pozvedne vaše vibrace. Spojujte se, ať již za pomoci meditace, čtení, anebo komunikací se stejně smýšlejícími přáteli. Propojte se s Centrálním sluncem. A propojujte se s dalšími, kteří to dělají také. Pamatuje, že před svítáním je vždy největší tma, a váš úsvit na vás čeká. Nyní jste uprostřed závěrečné hry, proto jsou používány útoky a sabotáž, aby vás uvěznily ve 3D existenci. Když se otevřete světlu, zjistíte, že všechna pomoc, kterou požadujete, je již k dispozici. Je pouze třeba, abyste o pomoc požádali.

Každým dnem je víc zřejmé, jaký je Vatikán. Nyní vůbec nemůžete pochybovat o tom, kdo vládne světu a jak to dělají. Kvůli informacím, které jsou nyní zveřejněny, ztrácejí vládu nad lidstvem. A co je důležitější, již nemohou udržet svoji pozemskou fyzickou formu. Mnozí se teď musí skrývat, aby je nebylo vidět.

Ratzinger musel rezignovat, protože již nemohl udržet svoji podobu. Je stále velmi aktivní, jak se snaží ve Vatikánu udržet kontrolu. Ukázal jsem vám, jak přišli na Planetu Zemi, změnili vaše dějiny, zabrali všude všechno a naplánovali Nový Světový Řád. Stejným způsobem budou muset ze Země odejít. Ve skutečnost se proslýchá, že se musí připravit na to, že použijí stejný způsob, jak Zemi opustit. Někteří odmítají přijmout porážku a budou se skrývat, v  naději, že jednoho dne znovu ovládnou planetu. Nebude dovoleno, aby se to stalo.  Materiální bohatství je nezachrání.

Cestu vpřed povedou láska a světlo. Spojí lidi, aby vytvořili svět bez 3D válek a chudoby, kterou přinášejí. Nedávno jste zjistili, jak jsou SLOVA používaná v rituálech Černé magie, a v soudních dvorech atd. Původně jste se dorozumívali telepaticky. V Lemurii to bylo normou. Zajistilo to mír a harmonii. V Atlantidě se staly normou slova. Objevily se lži a podvody a váš svět se již nikdy nevzpamatoval z  této změny komunikace. Ti, kteří převzali vládu nad vaším světem od té doby používají magii slov. (Bradley udělal na toto téma ohromnou práci). Buďte opatrní, jak používáte slova, protože mají sílu, která byla před vámi ukrývána. Buďte bdělí a ostražití.

Protože se nyní na vaší planetě objevuje světlo, vracejí se elementálové. Říkali vám, že jsou to jenom pohádky. Ne, oni byli skuteční. Elementární bytosti byly součástí života na Zemi. Vrátily se, aby zaujali své místo ve světle, vedle vás. Vatikán si je toho dobře vědom. Takže se tomu pokusil zabránit. Členové Vatikánu nyní zakoušejí, že existuje větší síla než jsou oni. Prvotní Stvořitel odpověděl na vaše volání, aby byly obnoveny světlo a láska. Vše, co je zlé a temné bude muset planetu opustit.

Na Zemi jsou tací, kteří mají za úkol přinést mír a harmonii. Našli se a společně  pracují. I když jsou v různých částech světa, to je neodradí. Kvůli tomu se inkarnovali a zasvětili své životy k dosažení tohoto cíle. Jsou to staré duše a jejich zkušenost je pro tuto práci potřebná. Každý z nich ví, kdo je, znají své poslání a jsou si vědomi, jak byla vaše planeta napadena a ovládnuta. Chtějí to napravit. Vědí, kdo jsem já a proč pracuji na této straně života, abych jim pomohl dosáhnout cíle. Osvobodíme lidstvo. Každým dnem jsou mříže vašeho vězení víc vidět. Omezování života na Zemi se každým dnem zvětšuje a každý váš pohyb je omezován a pozorován. Podvedli vás a vy jste se vzdali tolika věcí, a udělali jste to bez ptaní. Nenechte se vlákat do dalších omezení.

Dívejte se budoucnosti, kdy se stane život na Zemi harmoničtější. Svět bez chemtrailsů, bez chemikálií ve vodě, potraviny které rostly bez chemikálií. Naučíte se novému způsobu života. Energie bude zdarma. To všechno jste mohli mít již před mnoha lety, ale Vatikán tomu zabránil, aby vás držel ve stresu a pod kontrolou. Ale odstřihnuto vše, co Vatikán kontroluje. Takže se na to musíte připravit a dělat vlastní výzkum. Doufáme, že vytvoříme Centra, kde budeme zdarma poskytovat pomoc a radit ohledně nových způsobů života, výroby potravin, atd. S vaší pomocí toho docílíme.

Veronika a já jsme pracovali spolu v mnoha životech. Vracíme se, když jsme o to požádáni. To se týká mnoha z vás, kteří jste v této době na světě. Spojili jsme se mnohokrát. Vždy se poznáme.

Byl jsem šťasten, že jsem dvakrát v tomto týdnu mohl vzít Veroniku a její přítelkyni do Lemurie. Stále existuje na jiné rovině života. Byli jste oslepeni a tolik toho nevidíte. Bude pro vás velmi vzrušující zkoumat vše, co bylo před vámi skryto. Vše vám bude odkryto, když odstraníte všechna omezení a kontroly třetí dimenze a budete si užívat svobody, kterou to přinese. Posílejte světlo a lásku těm, kdo jsou stále uvázáni ve 3D, protože jsou příliš vystrašeni než aby se za ni podívali.

Společně, má lásko, pomůžeme přinést do vašeho světa světlo a lásku. Lásky nikdy nezemře. Stále kvete a časem sílí.

Naše práce pokračuje. Tvůj navždy oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.