The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 19. října 2014

V  DĚJINÁCH KOLEKTIVU, JAKOŽ I V  DĚJINÁCH JEDNOTLIVCE,
VŠE ZÁVISÍ NA ROZVOJI VĚDOMÍ.
Carl Jung

Jak se rozvíjí vědomí a otevírají mysle, příslušníci Kabaly zjišťují, že musejí používat zoufalé prostředky, aby to vyvážili. Nyní je používána Ebola. Všude je na lidi vyvíjen tlak, aby se v zájmu své ochrany nechali očkovat. Nepodléhejte této propagandě STRACHU- vizte to takové, jaké to opravdu je. Chraňte se sami, používejte různé PŘÍRODNÍ prostředky ochrany, které jsou dobře dostupné. Nenechte se ovlivnit vytvořenou panikou. Problémy budou mít jenom ti, kdo jsou očkováni.

Pokaždé, když se pozvedne vědomí, Kabala reaguje dramaticky, aby to zablokovala. Musíte učinit rozhodnutí ohledně svých vlastních životů poté, co pozorně prozkoumáte fakta, a nenecháte se ovlivnit hysterií. Zachovejte klid, převezměte zodpovědnost a zkoumejte fakta. Je důležité, abyste se stali plně vědomými lidskými bytostmi, abyste přinesli Nový Věk světla a lásky, k němuž se propracováváte.  Bojujete o svůj život na vaší planetě. Zkorumpovaní uzurpátoři vedou špinavou válku, aby udrželi kontrolu. Začínáte to vidět a chápat.   

Za vlády královny Alžběty I. anglické byla učiněna dohoda s  mimozemskými bytostmi. Dostaly záruku, že na jejich usmíření budou neustále prováděny krvavé oběti. V důsledku toho od té doby střídá jedna válka druhou. Bez ohledu na to, kde k tomu dochází – jen když  teče krev. Lhali vám ohledně příčin vzniku válek, znovu a znovu, aby udržovali tuto šarádu v chodu. Protože se zvedá vědomí, každým dnem je zoufalejší potřeba vytvořit Třetí světovou válku, protože oni potřebují, aby tekla krev. Proto je mnohým z vás namlouváno, že bojujete za svou vlast. To není pravda. Je potřebná vaše krev, aby se uctili mimozemští vládci. Je to válka za porobení vaší planety a lidstva. Chtějí zničit dvě třetiny z  vás. Je na čase, abyste pochopili, kdo proti vám stojí.

Máte schopnost to změnit. Chce to jenom odvahu a čas na zkoumání pravdy. Pak se můžete spojit s těmi, kdo jsou probuzeni a podělit se o vaše zjištění. Vězte, že spolu jste silní a zvítězíte. Nenechte se ovládat kontrolou mysli, používanou vašimi televizemi. Je čas, abyste byli silní a věřili si. Bojujte za své přežití.

Island vám ukázal cestu, takže to lze uskutečnit. Nenechte se ukolébat do falešného pocitu bezpečí. Je to závěrečná hra, takže si nemůžete dovolit být lhostejní. Nejste si vědomi toho, co všechno je proti vám používáno a kdybyste to věděli, byli byste zhrozeni. Každá zbraň, kterou Kabala má, je používána ke zničení světa jak ho znáte.  

Nejdůležitější je meditace. Udělejte si čas na to, abyste se spojili s  tím, kým jste a proč jste nyní na Zemi. Otevřete se vaší duchovní stránce. Elementární bytosti se vrátily na Zemi, aby vám pomáhaly, a mnozí z  vás je vidíte a komunikujete s nimi. Ti ze světa Ducha vám pomáhají. Pomáhají vám nalézt ley linie, aby tyto mohly být obnoveny, a to umožní, aby znovu proudila energie života. To je způsob, jak zachránit vaši planetu, která byla ochuzena o tuto životní sílu, takže zoufale potřebuje vaši pomoc, aby ji znovu nalezla. Tato důležitá energie byla od lidské rasy úmyslně blokována. To vše je součástí jejich tajného vědění, které bylo využíváno, abyste byli po staletí drženi v nevolnictví. Když tuto energii uvolníte, dojde k pokroku a bude odhaleno vše, co je zkorumpované a zločinné.

Naučte se používat svou mysl a rozšiřovat ji, protože jste schopni udělat mnohem více, než si uvědomujete. Máte tuto moc, tak ji využijte pro dobro lidstva. Já jsem součástí Sítě na této straně života. Naším největším přáním je osvobození lidstva a obnova vaší planety, aby se mohl život osvobodit od korupce. Chceme, aby přestaly všechny války, aby se mír a harmonie staly normou. To je náš cíl. Kdo nám pomůže?

Přichází doba v životě člověka, kdy musí udělat velká rozhodnutí. Rozhodnutí, o která jste nyní žádáni, jsou nejdůležitější, jaká byla kdy od lidstva vyžadována. Je to na vás, zachránit lidstvo a samu Zemi před zničením, které bylo pečlivě naplánováno a nyní je prováděno, přímo vám před nosem. Každé rozhodnutí, které učiníte, bude mít vliv na vaše bližní.

Je zapotřebí odvaha, protože tohle není doba na to, aby se čekalo. Tolik toho závisí na vašich rozhodnutích. STRACH je vaším největším nepřítelem. Je používán proti vám, v každé chvíli vašeho života.

Na moji drahou žena nedávno opět zaútočili. Proč ji chtějí umlčet. Proč do toho vkládají tolik úsilí… Nechtějí, abyste věděli, že můžete všechno změnit, pouze tím, že se spojíte a budete pracovat společně.

Centra budou zkoumat nový způsob života na Zemi po pádu zkorumpovaných. Kabala vyvinula velké úsilí, aby zabránila vzniku těchto Center - protože dělají vše, co mohou, aby znemožnili přežití Člověka na Zemi, a Centra jsou součástí přežití Člověka, takže proč byste od nich čekali něco jiného? Nechtějí, abyste přežili. Takže musíte učinit obrovská rozhodnutí, která ovlivní budoucnost vaší planety a všech, kdo na ní žijí.

Moje drahá Veroniko, znáš konečný výsledek a vytrváš přes všechny potíže. Vytvořili jsme dobrý tým, já a ty, a budeme v tom pokračovat.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Zpráva od Veroniky

Vir A se používá na ovládání mysli určitých osob, za účelem „odhalení“ mé ženy, Davida Ickeho a dalších, kteří pomáhají odhalit vám pravdu.  Ten člověk sedával na seancích. Tak to na něj zapůsobilo, že po jedné takové seanci napsal místopřísežné prohlášení. Všimněte si úplnou změnu této osoby. Tak to funguje.  

Posláno:19/06/2011 09:17:34GMT
Věc: Svědectví o seanci z Banyan Retreat, Kent,  16. června 2011

Ahoj,Veroniko,
níže je moje svědectví ohledně seance ze čtvrtka v Ashfordu v Kentu.

Seance běžela cca 30 minut a mladý Timothy, chlapec, který je zodpovědný za ovládání ektoplazmy od Davida Thompsona, byl zprostředkován nějakým člověkem. Hlas řekl “Veroniko“ a byl to Monty. Byla tma, nicméně jsme slyšeli, jak se jeho kroky přibližují, já jsem seděl hned vedle Veroniky a Monty osobně hovořil s Veronikou dvě či tři minuty a pak vzal její hlavu do svých rukou, nahnul se dopředu a políbil ji! Na to všichni v místnosti vydechli a Monty jí ještě zopakoval, že ji miluje a pak se odebral zpátky do kabinetu a zmizel. Byla to nádherná zkušenost!

Doufám, že jsi měla včera hezký večer. V týdnu se uslyšíme
Ian x.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.