The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 5. leden 2014

Ze všech stran jste zaplavováni informacemi. Buďte si toho vědomi a buďte pozorní, protože mez odhaleními je mnoho dezinformací. Jsou umísťovány úmyslně, aby byly všechny informace považovány za falešné. Kabala toto praktikovala po celou dobu své existence. Nezměnili vzorec chování, fungovalo to v minulosti, tak věří, že jim to bude fungovat i nadále. Nyní jste dostatečně probuzeni, abyste byli schopni pro sebe rozluštit co je pravda a co bylo vsazeno uměle, i když to bude obsahovat trošku pravdy, aby vás to zaujalo.

Snažte se dívat na všechno s jasnou myslí, bez odsuzování, a pamatujte, oni také bojují o svoje bytí. Nyní z vás mají obavy, protože vás je mnoho, v porovnání s nimi. Potřebují vstup od vás, aby přežili. Hráli tuto hru po generace a jsou v tom odborníci. Vy, na druhé straně, jste se nenaučili spojit se a pracovat jako jeden, jak to dělali oni.
Nyní u nich vidíme trhliny.

Každá odnož se snaží převzít kontrolu. Pro nás je důležité být jednomyslní, a nechat stranou naše malicherné rozdílnosti, jako jsou rasa a náboženství, atd. Vy jste lidská rasa a odmítáte dovolit, abyste byli vyhlazeni. Když důkladně rozeberete všechny metody které používají aby vás zničili, uvidíte, že všechno co dělají, je určeno k tomu, aby byla masám zničena kvalita života, a vznikly nemoci a utrpení.

Musíte chápat, že vaše utrpení, hněv, strach a trápení jsou jejich kyslíkem. Proč tolik z vás, prostřednictvím strachu, stále žije tak mizerné a bezmocné životy? Když převezmete kontrolu nad svým životem a učiníte rozvážná rozhodnutí, a odmítnete uvěřit propagandě kterou jste bombardováni, pouze tehdy ochutnáte svobodu volby. Vy musíte rozhodnout co je pro vás nejlepší. Vaše srdce vás povede. Neučili vás pravdu, a toto si začínáte uvědomovat; to vrhá na všechno úplně jiné světlo.

Nyní jasně vidíte, že pád lidské rasy byl pečlivě naplánován, a až donedávna jste si toho nebyli vůbec vědomi, takže vám může být prominuto že jste si dali trochu načas abyste to strávili. Toto je kritická doba lidských dějin. Je čas vzbudit se a převzít zodpovědnost. Přestaňte jednat jako ovce, protože čas je velmi důležitý. Pro rok 2014 má Kabala velké plány. Věří, že tyto plány realizují bez odporu z vaší strany. Proto je důležité, abyste zpozorněli a jednali jako jeden.

Mnohokrát od mé smrti jsem hovořil o velkém významu LEY LINIÍ, a o tom, proč byla přirozená energie Země od vás úmyslně zablokována. Mnozí to chápete a chcete podniknout kroky, abyste odstranili bloky, které byly strategicky umístěny s cílem, aby bylo přirozené energii Země zabráněno proudit a zásobovat lidstvo a vaši planetu energií. Požádal jsem o vytvoření specielní mejlové adresy, aby lidé ze všech zemí světa mohli konat jako jeden, s cílem získat tuto přirozenou energii zpět. Žádám vás nyní, abyste nabídli svoje služby ve prospěch lidstva a vaší planety, a podnikli veškeré kroky které vám budou doporučeny, aby byl vytvořen lepší svět pro všechny.

ley-lines@montaguekeen.com

Mark, který je vědec a expert v oblasti ley linií, vypracoval strategii kterou se budeme řídit. Povede vás a bude ohledně tohoto tématu vaším poradcem. Je čas abyste byli aktivní, abyste uvolnili tuto nádhernou energii a obnovili vaše spojení s univerzem. Tento úkon vás nebude stát nic, pouze trochu času a úsilí.

Požádal jsem Marka, aby napsal stručné shrnutí, co bude potřeba.

„ Nastal čas, abychom pokračovali a dokončili práci, kterou začali tací jako byli Watkins,
Guichard, Lockyer, Thom, Hawkins a Michel a jiní, protože ley linie jsou životně důležité pro duchovní stránku všech bytostí. Nelze více váhat nad tím, abychom přikročili k znovu uznání, uzdravení a tudíž znovu uvedení na mapy posvátných stezek a center zemské energie v našem okolí. Navíc, když budou rozpoznány a identifikovány, bude třeba tyto cesty a místa očistit a zregenerovat pro dobu která přichází. Bude to celosvětový úkol, protože pro konečný výsledek, kterým je –světlo lásky, míru a prosperity pro celé lidstvo, nemá žádná část Země menší význam než jiná.

Toto oznámení je pozvánkou k účasti na projektu bezprecedentních rozměrů, rozměry jeho důsledků jsou však předvídatelné. Potenciál pro sdílení a spolupráci v našich individuálních zjišťováních je tak nesmírný, jako samotné výsledky. Prostřednictvím takového sdílení informací dochází k sjednocování národů v důsledku znovu-sjednocování sítě ley linií Země.

Nadace se těší na váš zájem a v blízké době na vaši účast.“

Je to nádherná příležitost pro všechny lidi světa, aby pracovali jako jeden. Budete ohromeni výsledky, které vás čekají. Společně zachráníme vaši planetu a lidstvo. Každé úsilí, bez ohledu na to jak malé je, se počítá. Každá duše je důležitá a potřebuje vaši pomoc. Začněme rok 2014 akcí, v míru, a s jistotou vědomí, že naše úsilí přinese výsledky jichž si budou užívat příští generace. Jste žádáni, abyste vytvořili lepší přítomnost a budoucnost pro všechny.

Děkuji, moje drahá, že jsi to zorganizovala, protože je to nesmírně důležité.

Navždy tvůj oddaný Monty.Překlad: Zelmira