The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 12. října 2014

NENÍ KRUTĚJŠÍ TYRANIE NEŽ TA, KTERÁ JE VYKONÁVÁNA
POD ROUŠKOU PRÁVA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI.
Charles de Montesquieu

Budete si muset zapamatovat tato slova, jak se blížíte k  roku 2015. Buďte vědomi a informováni, abyste se rozhodovali až poté, co posoudíte všechny možnosti. Je používána taktika strachu, aby byla ovlivněna všechna rozhodnutí, mající vliv na veškerý život. Kolem vás zuří neviditelná bitva. Propaganda pracuje v této době vždy na plné obrátky.   Na kontrolu vašeho světa se používá všechno možné. Mají technologie a používají je proti vám: zdraví, bankovnictví, zákony, to vše se používá na zničení vědomé lidské bytosti.

Ti z vás, kdo jsou probuzeni a uvědomeni, se musí obrátit k  těm, kdo potřebují pomoc, aby se probudili. Ještě nikdy předtím nebyla větší potřeba toho, aby se lidstvo spojilo, než jak je tomu dnes. Nechte stranou všechny rozdíly, ať je to náboženství, politika, nebo rasa. Musíte stát společně jako jeden, proti destrukci vaší planety a života, jak ho znáte. Společně můžete dosáhnout velké věci. Je důležité, abyste si byli vědomi všech způsobů, jak na vás útočí, abyste se sami mohli chránit. Musíte být také připraveni na pád Kabaly a na to, co to představuje. Bude potřeba, abyste se naučili novému způsobu života na Zemi. Podívejte se, co všechno Kabala kontroluje: výrobu potravin a zásobování vodou, bankovnictví, a všechno, co je potřebné pro život na Zemi, jaký jste doposud žili.

Veronika a já jsme o tomto tématu debatovali léta. Bude plnit mé instrukce týkající se laboratoří, vyrábějících přírodní léčiva, která budou zapotřebí, když nebudou vyráběny léky, založené na chemii. Změní se celý váš způsob života. Bude potřebné zajistit čistý vzduch k dýchání, čistou vodu, a potraviny bez chemikálií. Všechny nemoci jsou zapříčiněny chemikáliemi, které vaše těla nesnesou.

V novém věku míru a lásky budou muset nastoupit tvrdá práce a plánování.  Když bude vše na svém místě, bude to na Zemi jako v  ráji. Jste vyvoleni, protože jste si vybrali, že planetu připravíte na zářivou novou budoucnost. Když bude odstraněno vše, co je zkorumpované, začnete s  čistým štítem. Povedou vás přátelé z  jiných planet, a samozřejmě, duchovní strana života. Vědomosti budou sdíleny všemi zeměmi a lidstvo se stane JEDNÍM, kdy všichni budou  přispívat k přátelství, lásce a míru. To je budoucnost, ke které se propracováváte. Naše Centra budou poskytovat informace, poradenství a vedení. Lidstvo nemůže být ponecháno, aby tápalo, nevědouc, co dělat.

Naše vřelé poděkování adresujeme všem, kteří přispěli na zakoupení našeho prvního Centra. Vězte, že vaše příspěvky budou použity k tomu, aby vytvořily lepší život pro všechny.  

Je důležité, abyste si byli plně vědomi toho, že mnozí jsou zachváceni virem, zasahujícím mozek. Není to virus medicínského typu. Používá se, aby pracoval pro Kabalu, zejména aby útočil na ty, kteří pracují pro mír a harmonii. Lidé si nejsou vědomi, že tento vir napadá mozek. Stávají se nevědomými obětmi, které musíme spíše politovat než je hanit. Lidstvo je napadáno na mnoha úrovních, o kterých ještě nevíte.

To vše je vyvažováno mnoha nádhernými dušemi, které se probudily a spojily pro dobro lidstva a vaší planety. Odložily stranou všechny rozdíly a starají se o lepší budoucnost pro všechny, ve světě bez válek anebo jakýchkoliv konfliktů. Ve světě, kde bude vládnout PRAVDA.

Dozvíte se vaši pravou historii a začnete chápat život na Zemi ve vší jeho složitosti. Vše, co bylo skryto, se vám otevře, protože je potřebné znát PRAVDU. Ti, kteří tajně převzali vládu nad vašim světem pro své zlé záměry, budou muset čelit následkům svých činů. Nemilosrdně zabíjeli a neprojevovali žádný respekt k  lidskému životu. To vše se změní, a každý z vás přispěje k uskutečnění této změny.  

Nakládejte s  přítomností, dívejte se do budoucnosti, a vězte, že toho docílíte. Rázně odmítněte všechny pokusy držet vás pod temnou kontrolou. Nastal čas, abyste se osvobodili z  područí. Vychutnávejte svobodu a těšte se všemu, co tato svoboda — opravdová svoboda — přinese. Učinili jste první kroky k  vašemu cíli. Uspějete.  Nyní vidíte za všechny ty LŽI, falešné poplachy, kritické situace, atd. — již nemají očekávaný účinek.

Práce na ley liniích musí pokračovat. Děláte prvotřídní práci na ley liniích. Je třeba nové ley linie přivítat a obejmout. Seznamujete se s tím, jak funguje vaše planeta, a jste šťastni, že jí můžete v těchto těžkých časech pomáhat.

Již to nebude dlouho trvat, moje drahá. Již jsme téměř tam. Pravda zvítězí.

Tvůj, navždy oddaný Monty.


Zpráva od Veroniky

Jediný důvod, proč jsem se s  vámi podělila o informaci o útocích na mne bylo, abyste si byli vědomi signálů, které přicházejí přes vaše tělo, když je na vás útočeno. Nevěděla jsem o těchto signálech, jinak bych se sama mohla vyhnout nebezpečí. Lidé z dalších zemí mne kontaktovali ohledně útoků na ně. Je důležité sdílet takové informace. V žádném případě jsme nechtěli šířit strach. Kdybych dovolila, aby mne ovládl strach, jela bych sanitkou do nemocnice v Dublinu. VĚDĚLA jsem, že s něčím takovým nemohu souhlasit, tak jsem věřila svému instinktu.

Srdečné díky všem, za vaše milá přání.

V lásce, Veronika.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.