The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 5. října 2014

Jak se blíží konec vlády Kabaly, její touha  válčit se stává naléhavější. Útoky na jednotlivé lidi jsou častější a vážnější. Vězte, že světlo rychle vítězí nad temnotou, když se probouzí víc lidí, kteří odmítají přijmout diktát svých zkorumpovaných vládců. Dostáváte krásné důkazy o nových ley liniích, které jsou aktivnější a silnější, a které nyní přebírají vládu nad vaší planetou.. Země se připravuje na Nový věk. Práce na ley liniích je vaším klíčem ke svobodě, míru a radosti. Jste již téměř u cíle. V duši víte, že tato práce je podstatná. Máte schopnost přinášet změny, vyžadované k tomu, aby se odstranila moc temných sil. Dobří lidé se spojují, sdílejí vědomosti a znalosti a tak připravují cestu světlu. Vaši práci s ley liniemi oceňují na obou stranách života. Bude mít své místo v dějinách této doby. Váš svět se mění k lepšímu, přímo před vašima očima.

Na mysle těch, které Temní považují za nebezpečné, útočí virus. Ti  lidé si nejsou  vědomi nákazy. Podstatou viru je, že lidé říkají jenom to, co Kabala chce, aby říkali. Nedovolí jim vykonávat jejich opravdovou práci a způsobuje změny v jejich myšlení ohledně všeho, co je světlem. Podobně jako virus Eboly, který byl vytvořen aby útočil na tělo, virus A napadá mysl a oběť si toho není vůbec vědoma.

Nový výzkum, na kterém ses´podílela, má drahá, ukazuje, že v Irsku je nejvyšší koncentrace posvátných míst na světě. Kabala měla vždy obavy z toho, že se Irsko probudí. Pokaždé, když se Irsko začalo probouzet, bylo tomu zabráněno. Jezuité organizovali a dohlíželi na Irský Holokaust, o kterém vám bylo řečeno, že to byl hladomor. NE...protože Irsko produkovalo celé lodě potravin, ale Irům nebylo dovoleno, aby je jedli. Když lidé umřeli hlady, jídlo bylo rychle odstraněno. V plánu  bylo zabít tolik Irů, jak jen to bylo možné - a  přesunout Iry do míst jako jsou USA, aby se irská DNA smíchala s DNA jiných a nebyla již více hrozbou. Existuje irská píseň:“Zapomenuta je rasa, kterou nikdo nezná“. Zeptejte se sami sebe, proč Kabala vynakládá tolik úsilí, aby  zničila Irsko a jeho lid.

Irsko trpí tím, že v jeho vodě je vysoké procento fluoridu, který otupuje mysl jeho lidu. EU udělala co mohla, aby zničila posvátná místa tím, že přes ně vybudovala silnice. Banky podvodně srazily Irsko na kolena. Nyní jsou používány jemné nástroje, takže může být použita radiace, aby zničila rasu, které se Kabala nejvíce obává. Rasu, jejíž písemné záznamy sahají do 6. až 8. století před naším letopočtem, ve starém jazyku OGAM, jak to bylo nalezeno ve  Virginii, USA. To bylo PŘEDTIM, než, jak vás učili, byla objevena Amerika! Co vám to říká o dějinách, o kterých jste se učili?

Když se irský lid probudí a uvědomí si, kým je, Kabala přestane existovat. Naše první Centrum musí být v Irsku, protože Irsko je KLÍČEM a vše odhalí. Musíte se pohnout kupředu do světla, se znalostí OPRAVDOVÉ HISTORIE a minulosti. Na obou stranách života je vyvíjeno mnoho úsilí, aby došlo ke změnám.

Musíte si být vědomi magických rituálů, které jsou každý den prováděny. Tak jste si navykli je vidět, že na ně ani nemyslíte, takže se nikdy neptáte PROČ. Existuje černá a bílá a každý je zvyklý na světlo, nebo na tmu. Všechny tajné společnosti používají temnou magii. Vatikán ji používá každý den. Jsou o tom různé knihy. Energie posvátných míst může být také použita v černé magii, pro temné účely. Veronika to zažila nedávno, když byla použita černá magie, aby zředila její krev a byl vyvolán silný srdeční kolaps. Takový, který by nepřežila. My, v Duchu, jsme zajistili, že se to nestalo a zajistili jsme potřebnou pomoc.

„Řeknu vám to proto, že pokud by se to stalo vám, abyste věděli, co se děje. Z mého nosu neustále teklo, nekontrolovaně, a také mi slzely oči. Ale nebyla jsem nachlazena. Teď vím, že to se pouze moje tělo pokoušelo mne chránit před útokem. Byla mi ukradena energie.

Z toho útoku jsem se již zotavila“.

Když Veronika a R seděly u jídelního stolu (19. září), židle, na které Veronika seděla, se náhle ochladila. Cítila, jak jí byl násilně otevřen konečník a jak byla do něj vsunuta ledová tyč, která se pohybovala jejím tělem nahoru. Tento způsob byl použit, aby ji zabil, ve starém Egyptě, kde jí byly ukradeny energie a identita. Bolest v hlavě se stala nesnesitelnou a ústa se nekontrolovaně plnila tekutinou. R zvedla Veroniku ze židle a tehdy ona sama pocítila chlad, když si chtěla na židli sednout. Ovládla se, a poslala temnou energii zpět tam, odkud přišla. Znovu byla vysáta energie.

Totéž se opakovalo o osm dnů později, ale Veronika věděla co dělat, a byla podpořena M, která  jí pomohla se přes to přenést. Požádal jsem Veroniku, aby se o to s námi podělila, abyste, pokud by se vám takový útok stal, mohli nad situací převzít kontrolu a odeslat temnou energii zpět. Jak se blížíte k Přechodu, věci se urychlují a energie se zintenzivňuje. Ale, bohužel, bude také častěji docházet k útokům.

Tvoříte  jasnou novou budoucnost pro planetu, která reaguje tak, že vytváří zcela nové ley linie, aby byl zajištěn dostatek energie,  kterou budou všichni využívat. Vaše práce je téměř u konce. Jste v závěrečné fázi.

Sevření Kabaly slábne a ona bojuje o přežití. Mluvte o tom, jak se s tou situací vyrovnáte, když nastane. Buďte připraveni. Pamatujte: násilí plodí násilí, takže to nebude potřebné. Je třeba si připravit plány. Promyslete si všechny verze a možnosti. Když dosáhnete svůj cíl, nebuďte chtiví. Pravdu již nelze více skrývat. Je ve vašem zájmu, abyste se dostali k co nejvíce informacím. Aby vás udrželi pod kontrolou, použijí strach, ale pravda vás osvobodí. 99% již není ani minutu ochotno podporovat pyramidu kontroly. Bude vám poskytnuto tolik pomoci, kolik budete potřebovat. Vše je připraveno. Čeká se na vaše zavolání.

Vím, má drahá, jak jsi smutná, že tvoje plánovaná návštěva Irska musela být odložena. Víš, že k  ní dojde v nedaleké budoucnosti. Nejdřív je třeba dát na místa určité lidi. Ti, kteří chápou, jsou na 100% s tebou. Ty, kteří jsou stále zablokováni ve světě třetí dimenze, je třeba politovat. Mají strach opustit to, co vidí jako bezpečnou třídimenzionální existenci.  Budou vzdorovat všem změnám, nebo nějakému pokroku.  Pošlete jim lásku a světlo, protože to hodně potřebují.  Prosím, pošlete lásku a světlo všem, kdo jsou potřební k tomu, aby došlo k Přechodu. Potřebují vaši podporu. Vědomě odstraňte všechny vazby, kterými vás Kabala spoutala- ať je to náboženství anebo Stát. Radujte se ze svobody, kterou vám to do života přinese.

Moje drahá, neměla ´s  to lehké. V srdci víš, že uspěješ. Jsme téměř v cíli.

Tvůj, navždy oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.