The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 28. Září 2014

MOHOU NÁS DRŽET JEN V  KLECÍCH, KTERÉ ODMÍTÁME VIDĚT. PROBUĎTE SE.
KDYŽ TO UVIDÍTE, ODEJDETE.

Lidstvo se nutně potřebuje probudit. Vtahují vás do další války za pomoci LŽÍ, které vám politici říkají. Pokaždé jen trochu obmění slova. Máte tak mdlou mysl, že se neptáte:“ proč máme jít a zabíjet ty, které jsme minule museli „zachraňovat“?

Jste ochránci svých bratrů. Zabíjí je vaším  jménem. Vše, čeho se tím dosáhne, je, že si Kabala koupí další čas. Prosím, neotáčejte se zády k bídě těch, kteří jsou vražděni vaším jménem, bombami placenými z vašich daní. Kde je ve vašem životě LÁSKA? Zapomněli jste, že byste měli jeden druhého milovat?

Začněte milovat sami sebe, svoji rodinu, širší rodinu, a své bližní. Ukažte, že se zajímáte, odmítejte schvalovat invazi a zabíjení nevinných lidí. Je těžké to pozorovat z  této strany života. Můžeme pouze pomoci tím, že budeme ukazovat pravdu. V naději, že si najdete čas abyste sami zkoumali fakta. Jak často vám byly v životě byly prezentovány ty samé výmluvy? Jak často jste museli čelit strašné pravdě, že vám bylo LHÁNO? Jak se Kabale krátí čas, její LŽI se stávají NALÉHAVĚŠÍ.

Jste na Zemi tak krátce. Když se vrátíte k Duchu, budete muset žít s rozhodnutími, které jste učinili během života na Zemi. Vaše duše je věčná, podporuje vás po mnoho životů. Vaše tělo však nemá dlouhé trvání. Je příbytkem vaší duše, když jste na Zemi. Mnoho duší se vrátilo na Zemi, aby ji zachránilo. Byly na Atlantidě, když padla. Nechtějí, aby se to znovu stalo Planetě Zemi. Spojují se z celého světa a poznávají se a pracují společně, aby zachránili lidstvo. Prosím, buďte si vědomi skutečnosti, že někteří byli ošáleni bytostmi, předstírajícími, že přinášejí informace od Ducha. Ve světě ducha neexistují hierarchie, takže ti, kteří se prezentují vznosnými tituly, jsou podezřelí. V takových channelinzích není pravda.

 
Lidstvo je v zoufalé situaci. Nesmí se stát, že bude ukolébáno do falešného pocitu bezpečí, bez ohledu no to, jak přesvědčivě to bude znít. Žil jsem na Zemi mnohokrát, a mohu říct, mnohokrát s Veronikou. Ona zná mě a já znám ji. Věříme si. Našim cílem je zachránit lidstvo a planetu. Máme plány, o kterých dosud nevíte. Proto bylo v posledních čtyřech týdnech Veronice třikrát usilováno o život.

Plánovaná návštěva Irska byla sabotována. Kabala se toho BOJÍ, co vám to říká?

Snaží se najít způsob, jak se tam dostat, ale potřebuje ochranu. Zaprvé se potřebuje dát dohromady, ale není již žádná mladice. Její duch by chtěl, ale její tělo je slabé a musí se zotavit. S vaší pomocí zřídí Centrum v Irsku a to lidstvu pomůže přežít, když dojde k Přechodu. Na celém světě budou Centra. Máte na to naše slovo. Lži o Veronice, vypuštěné Kabalou a těmi, kdo ji slouží, byly zákeřné a absolutně nepravdivé. Chraňte se před těmi, kdo takové lži šíří. Nemají na srdci váš nejlepší zájem. Pomocí Center bude lidstvu pomoženo vybudovat nový způsob života, s respektem ke všem živým bytostem. Společně toho dosáhneme.

Na Veroniku velmi zapůsobilo odhalení MICHAELA TSARIONA ohledně Manipulace lidstva. Doporučuji vám najít si čas a podívat se na to a vidět, jak je s vámi manipulováno. To je Tsarion v tom nejlepším slova smyslu. Jeho práce je mimořádně důležitá.


Věk manipulace  (
Michael Tsarion)

Part 1      Part 2      Part 3


Je to systém kontroly, který vás svazuje a ovládá, vše je ukázáno a vysvětleno. Prosím, všimněte si toho. V sázce je vaše existence. Řešení je ve vašich vlastních rukou. My, v Duchu, Vás můžeme vést, ale vy sami musíte podniknout akci. Když budete zavírat oči, nezmizí to.

Máte příležitost vytvořit lepší svět. Svět bez korupce a bez válek. A svět, kde je láska ceněna a respektována, kde žijí všichni v míru. Můžeme to udělat!

Byla to pro tebe těžká doba, moje drahá. Tvůj duch je silný. Víš, že uspějeme. Říjen přinese mnoho změn. Buď vždy ve střehu. Světlo se šíří, a tma bude brzy rozehnána světlem.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Prosím, pochopte, že kvůli útokům na můj život jsem nemohla odpovědět na všechny emaily. Bitva se přenesla na můj práh. Je to neustálé.

Nicméně, nevzdám se. Společně uspějeme.

Veronika


Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.