The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 7. Září 2014

Rukavice jsou hozeny, moje drahá. Nyní se naplno projevuje BOJ  SVĚTLA A TMY. který ukázal svou ošklivou  tvář a hloubku, do jaké jsou připraveni jít, aby se udrželi u moci. Nyní ukazují svoji tvář, tak jsou zoufalí. To, co  jste prožili za několik posledních týdnů jasně ukazuje,  jak jsou  ZLÍ a ZKORUMPOVANÍ. Nezastaví se před ničím, když se pokoušíí udržet u moci. To, co vám bylo provedeno, je zločin. V minulosti jsem vás mnohokrát varoval, že Kabala chce vaši smrt.

Tentokrát opět neuspěli, ale utrpení, které jste zažili, je politováníhodné. Přijdou k vám, mluví laskavými slovy, plnými porozumění, nabízejí veškerou možnou pomoc. Jsou zde  jenom proto,  aby pomáhali. Tuto metodu používají,  aby se infiltrovali a navázali kontakt. Pak maska spadne  a objeví se vztek a ovládání, které se opět změní na milá slova. Když si myslí, že již mají vše, co potřebují, ukážou tvrdou ruku, řeknou vám, že převzali moc, protože je „poslal Duch“.

Já, Montague Keen, bych chtěl objasnit, že ve světě ducha existuje světlo, ale i temnota. Když příště někdo k vám přijde a řekne, že ho poslal duch, prověřte si, zda je to  ze světlé nebo z temné strany ducha. Je důležité abyste věděli, jak se bránit, když se někdo objeví na scéně, sama laskavost a chce jenom pomáhat. Důkladně si prověřte, kdo tento člověk opravdu je a jaké jsou jeho skutečné pohnutky. Tyto  metody byly používány především k ovládnutí vašeho světa. Tehdy to fungovalo, tak to dělají znovu. Musíte být bdělí a ostražití. Připomeňte si, kdo jste, v tomto závěrečném boji.

Minulý týden Veronika zažila útok na svůj život. Zranilo to její tělo, ale zotaví se. Je kým je, takže svou misi dokončí. Stala se ohrožením pro Kabalu, protože je schopna uvolňovat   energie v Irsku. Proto nerozumně využila příležitost a odjela tam, bez ohledu na možné důsledky. Musí být v Irsku, ale finanční pomoc nepřichází dostatečně rychle. Musí  být učiněno rozhodnutí. Chcete vytvořit světlo a  mír, anebo pokračovat jako dosud a čekat, až vás zdecimují?

Aby se věci hnuly, musí být centrum v Irsku. Ten KLÍČ je nutno otočit. Do jaké míry  chcete mír, pravdu a harmonii? Použijte nějaké vaše peníze, které budou bezcenné, když padnou banky, protože teď mohou být použity, abyste je porazili. Andrew Bartzis plně chápe, co se děje. Také Veronice vysvětlil, že potřebuje být v Irsku, aby se věci změnily. Ale ona nemůže jet do Irska bez vaší pomoci.  Má k dispozici pouze svůj život , aby pomohla vytvořit lepší svět.  Co jste připraveni udělat?  Veronika bojuje lítý boj  v zájmu vašeho přežití.  Jste připraveni jí pomoct? Veronika je, kým je, a nebude poražena.

Znovu žádám o pomoc pro mladého muže, kterého pronásledují Temné síly. Je ve VELKÉM NEBEZPEČÍ. POTŘEBUJE VAŠI POMOC ABY PŘEŽIL. Prosím, posílejte mu světlo a lásku a ochranu. Musí být ochráněn před vším, co je ZLÉ. Jeho úkol ve světě je velmi důležitý. Proto je v zájmu Kabaly, aby ho   zničila. Dovolíte to? Je pro ně velmi nebezpečný.

Nakolik  chcete mír, pravdu a harmonii? Jak moc chcete nakrmit hladové  a obstarat domovy pro bezdomovce? Jak moc  se chcete každý den probouzet s čistý svědomím, a  s vědomím, že jste udělali vše nejlepší, abyste vytvořili lepší svět pro všechny? Čas se krátí, není kdy váhat. Vyzýváme k akci. Jak můžete zavírat oči před brutální korupcí, kterou již nelze skrýt? Je to vaše velká šance! Je správný čas na odstranění korupce minulosti. Jste připraveni to udělat, anebo chcete pokračovat v schovávání se za otřepané výmluvy?

Co se teď děje v Irsku je, že vnější vlivy nutí vládu, aby jednala způsobem, který je pro irský lid  a samotné Irsko zničující.  Vyzýváme irské ženy,  aby opět vystoupily a jednaly společně v zájmu odstranění korupce. Ženy všude si musí uvědomit, že to je ženská síla, která zvítězí při provádění změn, potřebných při převedení Planety Země do Světla. Muži vás podpoří. Musí to být učiněno,  abychom přežili. Je to závěrečná hra.

Já, Montague Keen, musím poukázat na to, že Tim Smith z Chicaga mně žádným způsobem nereprezentuje, ani za mne nemluví.  Nemá NiC společného s mou Nadací, ani nikdy mít nebude.

Nechci, aby byl někdo zaváděn. Mnozí se snaží infiltrovat. Způsobují problémy. Je to jejich zoufalství, které je pohání, jak chtějí přežít. Můžeme je jenom politovat.

Moje drahá, život je opravdu boj, když se proti tobě toho tolik spiklo. Víš, jaký bude výsledek. Bude, jak jsme ti ukázali.


Vždy po tvém boku Tvůj oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L


Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.