The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 31. srpna 2014

Světlo postupuje, moje drahá. Bylo nutné, abys´ znovu jela do Irska uvolnit další energii. Viděla jsi, jak proudí. Je třeba, aby se to dělo pravidelně, až dokud nebude dokončeno Probuzení. Vím, že cesta je pro tebe fyzicky náročná a vím, co jsi zažila na dublinském letišti včera večer. Byla to bolest, která ti vyrazila dech, a tvé tělo se prohnulo v agonii. Děkuji lékaři, který se o tebe staral během letu. Byla to děsivá zkušenost, zejména protože jsi byla úplně sama. V srdci jsi věděla, že to zvládneš. Bez ohledu na to, co na tebe přichází, moje drahá, bezpochyby víš, že svoji práci na Zemi dokončíš. Byla laskavé od T. a M., že financovali cestu, protože sama by sis´ to nemohla dovolit.

Jakou si měla nádhernou zkušenost na TAŘE. Dokonce i počasí se změnilo, takže jsi mohla jít na Lea Fail, abys´ uvolnila posvátné energie. Viděla jsi, jak tečou, a já jsem sdílel tvé vzrušení. Přinese to mnohem více světla.

Tvá meditace za toho mimořádného mladého muže byla procítěná a účinná, přinesla ovoce. Skutečnost, že se na Taře během tvé návštěvy bubnovalo, nebyla náhoda. Víš, že Irsko je klíčem, a že klíčem je nutno otočit, aby lidstvo kráčelo dopředu do světla a dosáhlo úplnou svobodu. Vše, co je falešné a zkorumpované bude v tomto světle odhaleno.

Tvá návštěva na tom úžasném a nejposvátnějším z posvátných míst, Uisneach, byla mimořádná. Příležitost, na jakou se nezapomíná. Opět, má drahá, jste pustili do světa posvátné energie. To, co jsi viděla, byla reakce vesmíru na vaši návštěvu. Nebe ukázalo svou vděčnost za to, co jste vy tři tam provedli. (Byly pořízeny fotografie). Meditace na tom místě, pro toho mladého muže, byla velmi důležitá. Ale všechno to šplhání tě vyčerpalo, moje drahá.  

Bohužel, bylo toho pro tebe příliš. Kolaps, který jsi zažila na letišti v Dublinu ti říká, že musíš o sebe dbát. Připomínám ti, moje drahá, že již nejsi žádná mladice! Již nemáš fyzičku, abys´ tak lezla po kopcích, dokonce tolik důležitých, bez pomoci.

Kabala ztrácí svou moc. Důkazy o tom jsou každým dnem zřejmější. Jejich lžím se již nevěří. Všechny jejich události pod falešnou vlajkou  narážejí na nezájem. Vaši státníci vypadají čím dále víc legračněji a zmateněji, protože jejich hra končí! Nyní se pokouší vyjednávat ohledně svého přežití.   

Volba je teď na vás. Chcete, aby mezi vámi žili? Budou vůbec schopni vzdát se toho, aby vás ovládali? Mohli byste jim ještě věřit, že se budou chovat slušně, po strašném údělu, jaký lidstvu připravili? Protože oni nikdy neprojevili lítost, mohou ji čekat od vás?

O těchto věcech je třeba diskutovat a možná tomu budete muset čelit dříve, než si myslíte. Buďte připraveni, protože jste ti praví, kdo budou činit tato rozhodnutí. Jak vidíte vaši budoucnost? Bude poskytnuta obrovská pomoc z jiných planet, jejichž obyvatelé plánovali způsob, jak vám pomoci restartovat život, když budou odstraněny všechny kontroly a omezení. Nebojte se toho, protože vaše duše po tom volaly. My, v Duchu, jsme tuto chvíli také plánovali. Vězte, že bude o vás postaráno.

Důvod, proč budou vybudována Centra, je za účelem pomoci vám vytvořit lepší život bez všech omezení, s nimiž jste museli žít v životě pod Kabalou. Děkujeme vám z hloubi našich srdcí za příspěvky, které jste dali na centrum v Irsku. Není v lidských silách napsat a poděkovat každému osobně. Den nemá tolik hodin. Veronika pracuje na mnoha úrovních a na různých projektech. Prosím, pochopte to. Doufáme, že budete pokračovat v podpoře, abychom mohli zakoupit tuto nemovitost. Zaplatili jsme depozitum, ale je to ještě dlouhá cesta. Bude to brána do lepší budoucnosti pro celé lidstvo. V těchto centrech bude s lidstvem přímo pracovat Duch, a bude vám ukazovat cestu vpřed, abyste se vyhnuli nástrahám minulosti.

Kabala teď již jenom visí na vlásku. Nevěřte její propagandě. Je s nimi konec. Jejich poslední nadějí je, že vás možná budou šálit ještě trochu déle.  

Mnozí z vás chtějí lpět na tom, co vnímají jako svůj vlastní bezpečný koutek. Věříte, že když budete mít hlavu pevně v písku, všechno jednoduše pomine. Ale tato změna se děje, ať se vám to líbí nebo ne. Taková je realita. Musíte jí čelit!

Nemáte se čeho bát, pouze samotného strachu. Příslušníci Kabaly jsou experti na to, jak vás držet ve STRACHU. Tak vás ovládají. Vězte, kdo jste, protože když vstoupíte do své vlastní síly, nic vás nemůže zadržet. Vytvoříte budoucnost, o jaké jste dosud jenom snili. Použijte peníze, které budou brzy zbytečné, na vytvoření lepší budoucnosti.

Veronika je vyčerpána. Byl to pro ni namáhavý týden. Síly zla jí připravily mnoho výzev. Mladý muž, kterému jsme žádali posílat lásku a světlo, momentálně prochází svým Probuzením. To ho osvobodí od krutého područí Kabaly. Je to velmi bolestivý proces. Potřebuje vaši pomoc. Poznáte ho, když se osvobodí a budete pyšní na to, že jste mu pomohli.

Prosím, pokračujte v nádherné práci na ley liniích. Když bude energie zcela uvolněna, budete se radovat jak nikdy předtím. Lidstvo je vám hodně dlužno. Lidí vám budou chtít poděkovat za vaši práci na osvobození Planety Země. Společně uspějeme. Jsme pořád tady.

Veroniko, prosím tě, abys odpočívala. Tento týden si od tebe vybral svou daň. Potřebujeme tě tam, aby jsi dohlížela na centra. Musíme být připraveni na zajištění pomoci, která bude potřebná, když padne Kabala.

Moje láska ti pomáhá vyrovnat se se vším, co je na tebe posíláno. Tvůj, navždy oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L


Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k  pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.