The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 24. srpna 2014

Spějete ke konci boje za světlo a pravdu. Teď vidíte výsledky práce s ley liniemi. Vše, co bylo skryto, se dostává na povrch a je odhalováno Existuje větší pochopení toho, co bylo uděláno, aby vás udrželi v otroctví. Nyní můžete vidět, co je třeba udělat, abyste si vzali zpátky to, co je vaše.

Byla jsi šokována, moje drahá, když jsi se dověděla z videa MICHAELA TSARIONA - ŘÁD ČERNÉHO SLUNCE, že pouze U TĚCH, KDO BYLI OČKOVÁNI, SE POZDĚJI VYVINULA RAKOVINA. Co vám to říká?

Věříte, že vaši lékaři vám poskytnou péči, jak jste naučeni očekávat. Takže se ptejte sami sebe, komu můžete doopravdy věřit?

Dlužíte to sobě, abyste vše důkladně zkoumali, než budete souhlasit s přijímáním nějakých léků. Michael Tsarion vykreslil velmi jasný obraz toho, co se ve vašem světě děje. Mějte na paměti, co vše odhalil, protože to vám pomůže opustit mylnou víru, že je o vás pečováno. Každý z vás se musí rozhodnout, a to ovlivní váš život. Nyní se dovídáte, že všichni ti, ohledně kterých jste byli vychováni abyste jim věřili a ctili je, chtějí pouze jedno: ovládnout svět a odstranit dvě třetiny lidstva. V minulosti jste věřili veškeré propagandě o válkách a absolutní nutnosti napadení jakékoliv země v zájmu ochrany lidí. Pokud by tomu tak bylo, proč se to neděje v Palestině?

Čeho jste denně svědky, je HOLOKAUST: totální zničení, nejenom země, ale RASY známé jako Palestinci. Kdo chrání tyto ubohé bezmocné lidi? Děláte, že tento masakr nevidíte? A pokud ano, proč?

Pokládejte tyto otázky sami sobě, protože vám to pomůže jasně vidět, z čeho se skládá tento plán destrukce.

Váš svět se musí změnit. Vy všichni a každý z vás musí BÝT TOU ZMĚNOU. Je to ve vašich rukách. My, v Duchu, chceme pracovat s vámi, abychom těmto změnám umožnili se prosadit. Doufáme, že přispějete na Centra, které doufáme že vytvoříme, byste mohli jít do nového věku se všemi znalostmi a pomocí, jaké budete potřebovat.

Víte, že banky brzy padnou. Peníze se stanou minulostí. Nyní máte příležitost investovat je do dobré věci, do přípravy vaší budoucnosti. Toto je čas vaší přípravy. Když dojde ke kolapsu, k čemu vám budou peníze? Budou zbytečné. Využijte je teď, když plánujete a připravujete vaši budoucnost na Zemi.

Neexistuje žádná kouzelná zeď. Vy, jen vy sami, se musíte připravit. Prosím, pomozte získat budovu v Irsku. Pak budou následovat další centra. Ale Irsko je klíčem, který vše odemkne. Takže to musí začít tam.

Na Zemi je jeden člověk, který potřebuje vaši pomoc. Ovládají jeho mysl, otravují ho, nedovolí mu spát , atd., aby mu zabránili v jeho práci na Zemi. Momentálně je v USA na návštěvě. Kabala se snaží zabránit jeho bezpečnému návratu domů. Potřebuje vás, abyste mu posílali energie, ať již pomocí meditace, modlitby, světla, anebo jakékoliv jiné metody jakou preferujete, aby se dosáhlo jeho propuštění a on mohl dokončit své poslání. Je to v zájmu lidstva, abyste to dělali. Neptejte se na jeho jméno, protože by ho to ohrozilo. Časem ho poznáte. Nyní potřebuje vaši pomoc.

Prosím, pokračujte v práci na ley liniích. Nyní můžete vidět, že osvobozujete planetu z nevolnictví. Vzali jste moc do vlastních rukou, uvědomili jste si, jak mocní jste a čeho můžete dosáhnout, když pracujete společně.

Kabala brzy padne v důsledku vaší práce s ley liniemi. Čekali jste to, když jste začínali? Čím více úsilí do této práce vložíte, tím rychleji odstraníte vše, co je temné a zkorumpované. Je to ve vašich rukách. Již nejste bezmocné ovce, poslouchající příkazy zkorumpovaných. Nyní osvětlujete svět tím, že uvolňujete všechnu tu nádhernou energii, která byla před vámi po mnoho let skryta. Vaše práce je velmi důležitá. Prosím, zahrňte do toho i toho mladého muže. Věřte si, protože jste úspěšní.

Žádám, aby lidstvo nechalo za sebou všechny rozmíšky a problémy z minulosti a pracovalo společně jako jeden, aby vytvořilo svoji budoucnost. Shromažďujte své znalosti a odbornosti, protože taková je i náplň našich center. Všechny informace budou sdíleny. To velmi ulehčí Přechod. Experti jsou připraveni a chtějí to dělat.

Mám zprávu pro všechny, kdo jsou zapojeni do Průmyslu Zabíjení, ať již jsou v uniformě, nebo vyrábějí zbraně anebo dělají jejich součástky, anebo nějakým způsobem napomáhají válce. Žádám je, aby meditovali nad tím, co dělají. Mohou se čestně podívat na sebe do zrcadla a říct:“Jsem čestný člověk, nezapojuji se do ničení lidské rasy“?

Nemusíte shazovat bomby, přesto můžete být vinni. Výroba a prodej jakýchkoliv součástek vás činí vinnými za vraždění vašeho vlastního druhu. Ti, kdo pomáhají mají, velmi temnou práci. VY nepatříte do jejich plánů, ale VY musíte ty plány vykonat. Nejste jedním z nich. Používají vás.

Měli byste se snažit o mír. Ne o válku. Válka pouze dělá Kabalu bohatší a silnější. Musíte ochraňovat a zachovat váš vlastní druh.

Společně, moje drahá, vytvoříme lepší budoucnost pro lidstvo.

Tvůj navždy oddaný Monty.
Pokud chcete přispět Nadaci k  pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L


Překlad: Zelmira