The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 17. srpna 2014

Na Zemi zuří válka, neviditelná pro ty, kteří jsou doposud uzamčeni v třídimenzionálním způsobu myšlení. Ti z vás, kdo jste probuzeni a vědomi, procházíte velmi obtížnou dobou. Znovu se podívejte na to, jak byla zničena Atlantida. Frekvence klíčových postav byla ukradena, a ony se staly bezmocné a  poddajné. Je to přesně to, co se teď děje ve vašem světě. Dovolíte, aby bylo lidstvo vyhubeno? Protože takový je plán, o který Kabala usiluje.

Právě teď Kabala zadržuje jednoho z  těch, jejichž práce na Zemi je velmi důležitá. Je žádána vaše pomoc, aby byl tento člověk propuštěn a dokončil své poslání. Prosím, zahrňte ho do vašich meditací týkajících se ley linií. Zahrňte tam všechny, kterým byla nyní ukradena frekvence.

Dostáváte všechny informace, potřebné k tomu, abyste zabránili okupování vaší planety. Je to na vás na všech, abyste pracovali na ochraně lidstva před Kabalou. Je vás mnoho, jich je pár. Nikdy na to nezapomeňte. Ochraňujte ty z vás, kteří  jsou zranitelní. Čelíte čistému zlu, které je připraveno zajít jakkoliv daleko, aby dosáhlo svého cíle. Nenechte se ošálit jejich vnějším vzhledem. Možná vypadají jako vy, ale buďte ujištěni, že jejich hlavním cílem je zničení lidské rasy.  Budou poraženi, ale jak rychle se tak stane, záleží na vás.

Vzbuďte se. Převezměte kontrolu a otevřete své oči pravdě. Je odhalována každým dnem. Vaše práce s ley liniemi uvolnila tolik, že to již nelze skrývat. Vidíte co se děje, když se spojíte. Pracujte společně pro dobro lidstva a ochranu vaší planety.

Znovu vás žádám, abyste použili trochu této energie, abyste pomohli osvobodit toho mladého muže.

Do cesty je stavěno mnoho překážek ve snaze zabránit vzniku našich center. Doufáme, že budeme mít jedno centrum v Irsku koncem září, pokud se shromáždí dostatek peněz. Prosím, pomozte nám, abychom vám mohli my pomoct naučit se novému způsobu žití. Abyste byli připraveni na dobu, kde se vše, co je nyní, rozpadne, protože se tak stane v blízké budoucnosti. Musíte být připraveni přejít do režimu přežití. Pak začnete restrukturalizovat život na Zemi tím, že se budete učit novému způsobu života. Musíte odstranit ze svých životů vše, co je toxické. V roce 2016 již bude vše změněno. Pád Kabaly bude mít za následek, že zmizí „potravinový řetězec“ jak ho znáte, protože oni vlastní a ovládají vše, na čem jste nyní závislí. Když vše ovládají, kde budete, když nebudete připraveni? Využijte čas na učení a na rozhodnutí o tom, jak se s tou situací vyrovnáte.

Mnohokrát jsem vám řekl, že jste tvůrci budoucnosti. Musíte zajistit, aby to byla budoucnost, kdy bude dostupná plnohodnotná strava. Je čas připravit se, takže je nutné připravit plány, aby vše šlo hladce. Vědci, kteří dělají plány do budoucnosti, budou s Veronikou pracovat v  centrech. Budou sdíleny všechny informace. Prosím, pomozte nám to uskutečnit. Je to pro dobro všech, ne pro několik jednotlivců.

Mnozí z vás jsou vystresováni odhaleními o rituálním zabíjení dětí, k němuž dochází v  mnoha částech světa. Tyto rituály dělají ti, vůči kterým jsme byli vychováni, abychom je uznávali a respektovali. Byli jste oslepeni, abyste neviděli, kdo doopravdy jsou, ani roli,  jakou na Zemi hrají. Byli jste šokováni, když jste se dověděli, co se vám chystali provést, aby odstranili lidstvo z planety. Jste obětmi největšího podvodu, jaký se kdy na planetě odehrál. Nyní vám byla ukázána pravda a jste připravováni na to, abyste vůči ní otevřeli oči; anebo chcete i nadále před ní zavírat oči? Nemůžete se před tím schovat. Musíte čelit faktům. Je čas připravit se na všechny možnosti. Svět Ducha je zde pro vás, aby vám pomohl vytvořit pro lidstvo lepší budoucnost.

Nutnost přijmout to, že vše, co jste se naučili je lež, přinese problémy. Lékaři, kteří slepě přijímali jako bezchybné všechny informace které jim byly předány, budou šokováni a zhrozeni, když se dovědí, že místo aby pacientům pomáhali, ve skutečnosti urychlovali jejich konec. Lékařská profese byla používána jako  prostředek pro programy vyhlazení. Smrt na lékařský předpis, jak to vymyslela Kabala. Bádejte na svými zdravotními problémy a sami se ošetřujte, kdykoliv jen to je možné, protože příroda má odpověď na všechno. Je čas odvrátit se od všeho falešného a nemoudrého. Dlužíte to sami sobě, a všem, kdo jsou na vás závislí, abyste se stali odpovědni za svá rozhodnutí. Nenechávejte rozhodování na druhých. Loutkový stát beze stopy zmizí. Byl vytvořen, aby vás polapil, a to se mu dařilo.

Dívejte se nyní na svoji budoucnost, kterou vytvoříte společně. Mnozí  opouštějí planetu. Přijali, že jejich čas vládnutí se rychle blíží ke konci, a že nemohou předstoupit před lidstvo kvůli strašlivým zločinům, kterých se vůči vám dopustili. Někteří se budou tvářit jako by nic ve snaze zatajit, kdo jsou. Musí být v klidu rozhodnuto, jak s těmito lidmi naložit. Tyto zločiny proti lidskosti je  pro vás velmi obtížné pochopit. Oni nenáviděli lidstvo a dlouho proti němu kuli pikle, ale vy jste to neviděli. Nyní musíte převzít kontrolu a být odpovědni za vaši planetu a všechen život na ní.

My, v Duchu, budeme s vámi při každém kroku na vaší cestě. Naše světy se spojí. Když budou odstraněny všechny překážky, společně vytvoříme svět bez hranic, a bez jakýchkoliv konfliktů, se svobodným žitím, a budete se učit od vašich bližních. Otevře se vůči vám vesmír a život se opět stane radostí. Zápas, který jste museli přestát, bude rychle zapomenut.

Moje drahá, je tvrdé, jak musíš čelit problémům. Ale nepotrvají dlouho. Překonáš je.

Navždy tě miluji. Tvůj oddaný Monty.

Pokud chcete přispět Nadaci k  pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.


Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L


Przetłumaczyli: Zelmira