The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 19. leden 2014

NENÍ KRUTĚJŠÍ TYRANIE NEŽ TA, KTERÁ JE USKUTEČŇOVÁNA POD ZÁŠTITOU ZÁKONA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI
Charles de Montesquieu

Jak lidstvo postupně přichází na to, co bylo podniknuto pro to, aby byli lidé drženi v područí a pod kontrolou, a na to co je v plánu, aby byli pod touto kontrolou udrženi, jsou nyní prováděny zákeřné útoky na ty, kdo vzali na sebe úkol probudit druhé do světla pravdy.

Moje vlastní drahá manželka je takto napadána ze dvou stran. Používají deprivaci spánku, noční můry a stres. Je to prováděno pomocí mikrovlnní a skalární technologie.

S jejím majetkem je neoprávněně manipulováno. V domě prosakuje voda, jsou problémy s elektřinou, s autem, a samozřejmě, byla napaden počítač. Je to děláno, aby Veronice znemožnili odpovědět na emaily tak, že jí znemožnili rozesílat informace. Místo toho se na obrazovce objeví upozornění varující před falešným napadením. Počítač odmítá tisknout určitá písmena a tiskárna nefunguje. V domě se vypíná topení, světla se sama rozsvěcují, atd., atd..

Součástí jejich plánu je vyvolat skepticismus, aby byla odmítnuta práce, kterou dělá moje žena se mnou. Jako obyčejně, použijí známé skeptiky, kteří jsou při takových příležitostech vždy vytaženi. Veronica a já jsme slyšeli RWříct CF že: „ Víte, být skeptikem je velmi lukrativní.“ To vám řekne o těch lidech všechno, co potřebujete vědět. Chtějí na Veronicu použít stejnou taktiku, jakou použili na Davida Icke-a. Icke ví až příliš dobře, čeho jsou schopni. Bohužel, infiltrovali „Hlas lidu“, do kterého vložil tolik energie. Je nyní na všech, kdo stojí o PRAVDU, aby zajistili, že přežije.

Promiňte mi, ale toto muselo být řečeno. Nyní pojďme k našim záležitostem.

Odpověď na náš nábor dobrovolníkůdo Projektu Ley Linií nás stále udivuje. Nádherné, jedině toto slovo to vyjadřuje. Překonalo to všechny meze. S největší pravděpodobností je to poprvé. Toto DOKÁŽE, že když se lidé spojí, všechno je možné. Mark sepsal, jak budeme postupovat. Vyžádalo si to čas a úsilí, vystoupit s plánem akce, ale provedli jsme to. Brzy vám dáme vědět datum, který jsme my-v duchu, vybrali, abychom provedli čištění a ozdravení energie vaší planety. Vy to uděláte. Nepochybujte o tom. Má se to stát a vy jste lidé kteří byli vybráni, aby teď tento úkon provedli. Je velké množství lidí, kteří to chtějí udělat prostřednictvím MEDITACE; to dává každému příležitost podílet se na tomto historickém úkolu.

Načasování je správné. Duch čekal, dokud nebudou správní lidé na správných místech a dokud jich nebude probuzen dostatečný počet, aby mohlo být zaručeno, že se to povede. V budoucnu budete moct říct svým dětem a vnoučatům, že jste se podíleli na osvobození lidstva a obnovení světla a spravedlnosti. Držte se neochvějně pravdy a nenechte se odstrašit výhrůžkami ohledněnásledků, protože je vás mnoho a oni to nečekali. Vaše síla je v počtu těch, kdo se probudili. Světlo, které vytváříte, odhaluje všechna tajemství, která vás zotročovala. Od doby co začal rok 2014, dochází denně k odhalením, které vás šokují a znechucují. Bohužel, musí se to přijmout a je nutno s tím nějak naložit. Musíte znát pravdu o tom, co se všechno kolem vás děje pod rouškou utajení. Jenom tehdy, když se tomu postavíte čelem, budete schopni vytvořit společnost, která bude bezpečná pro každého. Tehdy se s rachotem skácejí všechny falešné překážky a bude obnoven mír.

Žijete ve velmi vzrušující době. Pozorujeme každý váš pohyb a vedeme vás vpřed. Vás svět nepoznal mír po tak dlouhou dobu, že jste museli přijít k závěru, že válkám nelze zabránit. Nyní chápete pravé důvody pro vytváření válečných situací. Právě nyní se pokoušejí vytvořit „NOVÝ PEARL HARBOUR“, aby vyděsili dostatečné množství z vás tak, abyste jim věřili a souhlasili s TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU. Ale tentokrát nebudou úspěšní. Nějaký čas můžete oblbovat určité množství lidí, ale ne všechny lidi a napořád. Události pod falešnou vlajkou jsou nyní tak zřejmé. Ale, jak víte, oni se pokaždé drží stále stejných starých vzorců.

Brzy se budou muset vypořádat se skutečností, že jejich čas vypršel, jejich vláda skončila, a že je čas, aby v klidu opustili planetu Zemi. Lidstvo už v jejich rukách vytrpělo dost.

Uvažujte nad tím, na co se máte těšit, když bude energie volně proudit pro celé lidstvo, a umožní lidem žít na Zemi život, jak má život být žit, s čistým vzduchem, dobrými výživnými potravinami k jídlu a nekontaminovanou vodou k pití, s nebem na němž nebudou chemtrailsy. Banky již nikdy nebudou držet lidi jako rukojmí.

Vaše akce toto všechno přinesou mírovou cestou. Pokud by vás měly potkat problémy, můžete toho všeho docílit ENERGETICKY. Pamatujte, že důležitý je záměr.

Věřte si. Můžete toho dosáhnout!

Mark dnes před vás předkládá naše plány. Prostudujte si je. Bylo do nich investováno mnoho přemýšlení a úsilí. Je důležité, abyste plně rozuměli tomu, co se od vás očekává. Na tomto projektu budeme všichni pracovat společně.

Veronico, moje lásko, vybrala jsi si tuto cestu předtím, než ses´vrátila na Zem. Takové cesty jsi uskutečnila v mnoha životech. Nikdy tě neopustím. Neustále ti to dokazuji. Tyto útoky jsou jenom posledním pokusem o udržení moci a kontroly. Dobří lidé budou stát při tobě a budou zde pro tebe. Zrovna tak jako já, drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty.Překlad: Zelmira