The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 3. srpna 2014

Veroniko, moje drahá, tvá práce s Andrewem (Bartzisem) se ukazuje jako velmi úspěšná. Odhaluje pravdu,  která vysvětluje vše, co po léta mátlo a zavádělo lidi. Řekl jsem ti, že srpen bude měsíc odhalení. Brzy uvidíš celý obrázek. Budeš vědět, jaké kroky bude třeba učinit, aby se odstranilo vše co je temné a zkorumpované. Plány Kabaly nebyly úspěšné. Nebylo jim dovoleno začít Třetí světovou válku. Ano, drahá, je to pravda, že BOJOVÉ LODĚ byly ODSTRANĚNY Z PLANETY ZEMĚ a umístěny tam, kde nemohou škodit. Lodě z USA, VB, Německa a samozřejmě, Izraele. Jsou bezradní ohledně toho, kam se jejich lodě poděly. Již jim nebude dovoleno, aby se odvážili začít válku ve snaze ovládnout svět.

Nyní ti řeknu, že ŽÁDNÁ RASA NEBUDE OVLÁDAT VAŠI PLANETU. Nebude to dovoleno. Všichni lidé na Zemi musí žít v míru. To nelze změnit. Je to PLÁN.

Jsou někteří mimozemšťané podporující vlády, kteří mají temné záměry, ale nebudou úspěšní. Božský pán je daný: nic ho nemůže změnit, a naše práce na obou stranách života to zajistí.

Naše obrovské díky patří všem těm nádherným lidem, kteří se stali tím, co považujeme za Armádu Světla a kteří pracují na ley liniích, aby zajistili uvolnění energie. Budou mít v dějinách své místo a zaslouží si to. Dělají fantastickou práci. Jednoho dne oni sami uvidí, jak je jejich práce důležitá. Aktivace ley linií je nejdůležitější práce, jakou můžete v této době dělat. Zachraňujete vaši planetu. Jakou důležitější práci byste ještě mohli dělat?

Jsem si vědom, jak si vystresovaná moje drahá, když vidíš, jak jsou vražděni vznešení a mírumilovní lidé (v Palestině). Co vám to říká o těch, kteří si vyžádali vaši důvěru? Mají v plánu ovládnout váš svět. Všichni, kdo jsou zticha a zavírají před tímto vražděním oči, jsou stejně vinni jako ti, kdo shazují bomby. To, co se snáší na tyto nebohé lidi je ČISTÉ ZLO. Kdo podpoří vás, když zaklepou u vašich dveří? Je to okupace: chtějí všechno, včetně vás!

Odmítněte se toho účastnit a dejte najevo své pocity. Odmítněte pomáhat v okupování lidstva. Odmítněte stát se LIDSKOU OBĚTÍ. Nepřijímejte nic, s čím přijdou příště, ať je to zabaleno v libovolném balíčku STRACHU.

Epidemie eboly byla pečlivě naplánována. Má za cíl vytvořit STRACH, což by jim umožnilo odstranit další z vás. Takové „epidemie“ jsou dobře naplánovány dopředu a načasovány tak, abyste nedávali pozor na to, co dělají. Neosvícení lidé na to pokaždé skočí. Přestaňte být OVCEMI. Získávejte si své informace a převezměte zodpovědnost. Takové triky fungovaly v minulosti, ale nyní již o jejich hrách víte.

Mnozí jste přispěli do nadace, což nám pomůže založit ve světě Centra. To vám pomůže v těžkých časech, když vše, co dnes považujete za samozřejmé, nebudete mít. Musíte se naučit být na chvíli soběstační, dokud se nespojíte, a nevytvoříte VOLNOU ENERGII, nevypěstujete potraviny, atd. Musíte se naučit žít bez věcí, které dnes považujete za samozřejmé. Tato změna přichází a nemůžete se před ní schovat, protože již začala. Veronika nachází správné lidi, kteří mají znalosti potřebné k tomu, aby vám radili ve všech oblastech života ve světle. Prosím, pomozte, jak můžete.

Uvědomte si, že vše co vám říkají v televizi a v novinách je určeno k tomu, abyste spali a báli se. Nacházíte se v situaci VY anebo ONI, 99% je voděno za nos, ke svému zničení, jedním procentem. Jak je to možné?

Televize je jejich prostředek ovládání. Vtáhne vás a infikuje vaši mysl. Ovládá vás v každé myšlence a skutku. Ukazuje vám, co ve vašem životě „potřebujete“, a bez čeho nemůžete žít. Nedovolí vám vidět  kdo jste a čeho jste schopni. Jste jedni ze STÁDA: všichni zpíváte píseň z toho samého partu. Jako myš v kole, stále běžíte ale nikdy se nikam nedostanete.

Když se probudíte a uvědomíte, kým jste a čeho jste schopni, budete se divit, jak jste toho mohli na Zemi tolik zničit. Někteří z vás ještě lžím věříte, a proto dovolujete, aby diktovali, jak má být váš svět řízen, a jste mylně přesvědčeni, že tyto figurky mají na srdci váš nejlepší zájem. Ale tak to není. Je na čase přestat být ovcemi.

Tento týden jste byli překvapeni zjištěním, že římskokatolická církev je ŽIDOVSKÁ. Jezuité jsou také ŽIDÉ. Takže Židé se schovávali za různé nálepky po 2000 let. Ptejte se sami sebe, o čem byly všechny války? Jednoduchá odpověď: je požadováno prolévání krve. Energie STRACHU ve válečných situacích je kyslíkem života pro ty, kdo ovládají váš svět.

Důležitá věc, kterou musíte vzít v potaz je, že TO NEMOHOU DĚLAT BEZ VÁS!

Vezměte si zpět svou sílu. Je to vaše planeta.

Jste na cestě ke svobodě a světlu. Připravte se na to. Myslete na to, jak přežijete, když všechny struktury které momentálně přijímáte jako součást svého života, zmizí. Vytvoříte nové struktury, ale bude to trvat a bude to chtít trpělivost. Doufáme, že takové vedení vám poskytneme prostřednictvím našich Center. Obě strany života pracují společně, aby vytvořily lepší svět pro všechny. Neopustíme vás.

Moje drahá, zkus si najít čas na odpočinek. Žádáme vás všechny, abyste posílali vaši lásku a ochranu tomu, kdo je zadržován temnými.

Moje láska je vždy s tebou. Tvůj oddaný Monty.


Prosím, podívejte se na toto video: , protože obsahuje důležitou informaci.Przetłumaczyli: Zelmira