The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 27. července 2014

Přátelé, každým dnem se stáváte více probuzenými a vědomými si vlastní síly. Nyní sami vidíte, jak se věci změnily, když jste začali pracovat na ley liniích. Nemohu dostatečně zdůraznit důležitost uvolňování této ENERGIE. Prosím, pokračujte a zintenzivňujte tuto práci, protože to je vaše SPÁSA. Důkazy o tom jsou všude. Vězte, že neschopnost Kabaly začít Třetí světovou válku je zapříčiněna vaší prací na ley liniích, obeliscích a všech takových strukturách ovládání. Opět se stáváte mocnými bytostmi světla. Temní vaše světlo zhasli, ale vaší prací s energií odstraňujete temnou kontrolu, která vás s  nimi svazovala. Nyní každým dnem odsekáváte další řetězy a odstraňujete další bloky. Touto prací znovu obnovíte svět lásky a míru pro všechny. Každá země bude součástí tohoto velkého probuzení a spojování lidstva. 1. srpen je LUGHNASAD. Žádám vás, abyste si toho dne dali zvláště záležet na vaší práci s ley liniemi. VYHRÁVÁTE BOJ SVĚTLA NAD TEMNOTOU.  Držte se toho a přestanou všechny války a bude obnovena spravedlnost.

Jsou mezi vámi tací, kteří jsou natolik uzamčeni uvnitř třídimenzionální mentality, že je STRACH drží v ní uvězněné. Útočí na všechny, kteří zastupují lásku a světlo. Pokoušejí se kolem sebe shromáždit další třídimenzionální lidi. Útočí na všechny, kteří si přejí postoupit do světla. Vezmou zrnko pravdy, vyšperkují ho vší temnotou  která v nich je, a použijí to s cílem zničit to, co je nevyhnutelné. |Měli by vědět, že světlo nebude, a nemůže být zhasnuto. Navzdory úsilí těchto ztracených duší dojde k  velké změně.

Vše, opravdu vše se změní. Nic ve vašem životě nebude po Přechodu stejné. Na to se musíte připravit, a vyzbrojit se takovým množstvím informací jak je jen možné, abyste netápali ve tmě, když padne temnota. Větší mozky než je Veronika rozhodly, že je zapotřebí Center, aby se lidstvu poskytla pomoc a vedení. Já a někteří největší mysle které kdy kráčely po Zemi jsme se spojili, abychom s Veronikou pracovali za účelem pomoci lidstvu. Veronika zná naše plány. Než se vrátila zpátky na Zem, souhlasila, že s námi bude pracovat. Temná Kabala využívá vše co je v  její moci, aby tomu zabránila. Nemohou již déle skrývat, co dělají.  Pomyslete na chvilku na to, proti komu Veronika stojí.  Opět na ni minulý týden zaútočili. Musíme soustavně zesilovat její ochranu. Slíbila, že pomůže zachránit lidstvo a to má také v úmyslu dělat.  Není sama. Je na světě mnoho takových, i když si toho zatím nemusíte být vědomi. Každý z nich pracuje se stejným cílem. Takže, místo kritiky, byste se měli podívat do vlastních srdcí a ptát se, jak můžete pomoct zachránit lidstvo a tuto nádhernou planetu.

Každý den jste svědky masakrování nevinných, ale neděláte nic, abyste to zastavili. Nemyslíte na to, že jednoho dne přijdou k vašim dveřím? Kdo se vás pak zastane? Každý z vás je PALESTINCEM. Je to jenom nálepka. Je to lidstvo, které je vybíjeno. Ale vy stojíte stranou. Zavíráte před tím oči.  Když chcete od nebe útěchu, jste na špatném místě. Našim cílem je vytvořit lepší svět pro všechny.

Pomocí našich Center to právě můžeme udělat. Těm, kdo darovali peníze, chceme vyjádřit naše poděkování. Jste ti, kdo chtějí lepší svět a jsou připraveni podniknout kroky, aby se to mohlo stát. Je zapotřebí spojit se jako jeden a stát se sílou. Vy jste 99%. Vy rozhodujete, co chcete a společně to můžete vytvořit. Když se spojí mysl a emoce, můžete to uskutečnit. Věřte sobě, a ne loutkám předstírajícím, že mají „moc“. Všechny se zodpovídají JEDNÉ KONTROLUJICÍ SÍLE.

NASTAL ČAS ZASTAVIT VŠECHNY TYTO HRY. Musí být odhalena pravda.  Potom se lidstvo může spojit ve světle. Jakmile překonáte STRACH, můžete vstoupit do své vrozené síly, kdy vás nic nemůže zastavit. Tak buďte stateční. Zapomeňte na všechno, co vás rozdělovalo, a co bylo vytvořeno člověkem, aby to rozmělnilo vaši sílu. Temní se nejvíce OBÁVAJÍ toho, že se lidstvo spojí a uvědomí si, kým je: že v sobě rozpozná svoji skutečnou sílu. Když se to stane, Temní rázem zmizí, protože se vás bojí. Společně se jich nemusíte obávat, protože bez vaší pomoci jsou bezmocní. Buďte sebevědomí a stůjte spolu.

Veronika má velmi těžký život. Prosím, posílejte jí lásku a světlo. Žádáme po ní mnoho a ona to bez otázek plní. Nyní všichni na Zemi, kdo mají splnit svá poslání, procházejí těžkým obdobím. Odehrává se velký boj o moc: Světlo proti Temnotě. Temní budou bojovat za své přežití až do hořkého konce. Nestarají se o to, koho nebo co při tom zničí. JE TO ZÁVĚREČNÁ  HRA.

Moje drahá, snaží se vyvolat kolem tebe zmatek. Nenech se do toho vtáhnout. Co se má stát se stane, a ty to v  duši víš.

Vždy po tvém boku, oddaný Monty.Przetłumaczyli: Zelmira