The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 20. července 2014

Probouzení nyní brání Kabale, aby byla úspěšná při FALEŠNÝCH OPERACÍCH v zájmu poškození jména Montague.

Většina obyvatelstva nyní vidí tyto zinscenované události v pravém světle. Již to nebude fungovat, bez ohledu na to, jak přesvědčivě to bude vypadat. Tento postup již nebude nikdy více fungovat.

Všechny jejich pokusy o zahájení Třetí světové války  byly odhaleny a budou i nadále odhalovány. Lidstvo se posunulo - již nevěří bezmyšlenkovitě všemu, co je říkáno v televizi a v novinách.

Tzv. experti ztrácejí čas, když se pokoušejí přesvědčit probuzené lidi, aby těmto lžím uvěřili. Ty časy jsou pryč.

Několik příštích týdnů je velmi důležitých. Může se toho mnoho stát. Otevřete svá srdce a přivítejte světlo, protože změní vše k lepšímu. Když uvidíte minulost a to, jak jste byli ovládáni a jak zničili  kvalitu vašeho života, již se nebudete bát. Spíše se budete dívat na ty, kdo vás ovládali, s politováním a budete se divit, jak jste mohli připustit, že vám vládli.

Vše ve vašich životech se změní, nic nezůstane jak bylo. Ti z vás, kdo jste připraveni, budou v pořádku. Ale ti, kdo ještě připraveni nejsou, budou v nepohodě. Oni jsou ti, kdo budou potřebovat vaši pomoc.

Naše centrum takovou pomoc poskytne. Bude mít lidi, kteří pomohou každému, aby přešel. Požádali jsme o pomoc, abychom zřídili naše první centrum. Bohužel, na zajištění peněžních prostředků na zřízení Centra musíme použít peněžní systém vytvořený Kabalou. Lidé budou  instruováni, jak žít bez ovládacího systému Kabaly,  na který jste si tak zvykli. Musíte změnám pomoci, aby k nim mohlo dojít  jak nejrychleji to půjde, aby přestalo zabíjení. Vše je ve vašich rukách. Takže se připravte, že se pohnete kupředu, pryč z třídimenzionální reality kontrolující každý aspekt vašich životů. Každý právnický dokument vám říká, že nejste ničím, nikým, že nevlastníte váš dům, nevlastníte vaše auto. Přečtěte si doklady, které  slepě přijímáte a podepisujete. Měli by vám říct, že nic není jak si myslíte a jak doufáte že je. Oklamali vás, lhali vám a podváděli vás. Musíte se probudit a vše toto si uvědomit a podniknout ty správné kroky, abyste to změnili.

Pomocí našich center vás povedeme bažinami klamu. Žádám vás, abyste nám pomohli to uskutečnit, protože budou ku prospěchu všem, kdo hledají pravdu a světlo. Tolik nádherných lidí  nabídlo pomoc v centrech. Studovali potřebné obory, což zajistí informovanost ohledně toho, jak pěstovat potraviny a získávat volnou energii; o schopnosti přežití při katastrofách,  s nimiž se teď potýkáte.

Spojte se a pojďte do Věku Světla a Lásky.

Vatikán čelí konci své vlády. Nesmí se připustit, aby přežil. Nyní všichni otevřeli oči, aby viděli  PRAVDU. Vatikán je zodpovědný za to, že mnozí žili a umírali ve STRACHU.  Zničil tolik životů.

Staré náboženství lásky, praktikované v Irsku před vládou Vatikánu, se znovu objeví a lidé to uvítají a budou žít v míru.

Vy, každý z vás, jste nyní zodpovědní za to, že vytvoříte budoucnost, jakou si přejete mít. Již žádné lži, vše otevřené, zcela transparentní, jak to mělo být vždycky.

Převezměte zodpovědnost  a uskutečněte to. Je to ve vašich rukách, protože vy jste tvůrci budoucnosti jakou si přejete vidět. Připravte se na to, že starý systém kontroly odejde. Slibte vašim dětem a všem budoucím generacím, že podniknete všechny potřebné kroky k tomu, abyste pomohli přerodu a že již více nebudete pomáhat shnilému systému kontroly, který vás nyní korumpuje, ani podporovat jeho neupřímné sliby.

Slibuji vám, že vaše budoucnost předčí vaše nejdivočejší sny. Je tam vše, čeká to na vás, abyste podnikli potřebné kroky k uskutečnění.

Takže si věřte. Můžete to uskutečnit.

Nacházíte se na křižovatce, kdy se musíte rozhodnout: zůstanete u třídimenzionálního kontrolovaného myšlení, anebo vykročíte do jasnější budoucnosti s důvěrou, s jistým vědomím, že je k dispozici všechna pomoc k tomu, abyste vytvořili lepší svět pro všechny a čeká na vás, abyste podnikli další kroky?

Nelze stát bokem, protože je nutno se rozhodnout, a rozhodnout brzy. Postup ke světlu nelze odkládat.

Zbavte se STRACHU a jděte vpřed, anebo se bojte samotného života a pokračujte v žití pravděpodobně horším než jste prožívali doteď, protože bude bez světla.

Než se rozhodnete, důkladně si promyslete možnosti. Veronika a já jsme se snažili vám ukázat možnosti, ale rozhodnout se musíte sami.

Prosím, pokračujte v nádherné práci na ley liniích. Jednoho dne si uvědomíte důležitost této práce, která vám otevře mnoho dveří.

Moje drahá, tvůj příděl práce roste každým dnem, máš těžký náklad. Ve své duši víš, že tvé poslání bude úspěšné, protože ti byly ukázány  konečné výsledky.

Moje láska tě stále obklopuje. Nikdy nejsi sama. Navždy, tvůj oddaný Monty.


Poznámka:

Monty mi zrovna připomněl, že jsem zapomněla dodat, co napsal, aby poděkoval všem, kdo finančně přispěli.

Obě strany života chtějí vyjádřit hlubokou vděčnost všem těm, kdo přispěli k tomu, aby bylo založeno naše první centrum. Všechna jména budou napsána na zdi, takže nebudou nikdy zapomenuta. Díky jim se to uskuteční. Oni podnikli první kroky do lepší budoucnosti.

Děkujeme.Przetłumaczyli: Zelmira