The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 13. července 2014

Veroniko, odezva, jakou jsme dostali od lidí celého světa na naši žádost o pomoc při vytvoření našeho prvního centra, byla úžasná. Dává lidem důvod, aby jednali jako jeden, aby učinili první krok k vytvoření světa, v jakém si přejí žít. Je čas učinit vědomé rozhodnutí a odvrátit se od korupce a odmítnout se na ní podílet. Společně jste se rozhodli že již více nechcete být otravováni vodou, kterou musíte pít,  potravou z níž byla všechna hodnota odstraněna, a vzduchem který dýcháte, otráveném chemikáliemi, za které ještě platíte daně.

Našim  snem je mít centrum v každé zemi, kam budou přicházet EXPERTI a budou pracovat společně, budou sdílet informace  a výzkum a radit lidem.. Našli jsme budovu, která je perfektní pro první centrum, a s vaší velkorysou pomocí ji získáme co nejdřív. (Nyní máme polovinu peněz na zálohu. Je VRATNÁ). Když se lidé  spojí a ozřejmí si své záměry, nic je nemůže zastavit.

Rozhodli jste se říci NE válce, nebo jakémukoliv zabíjení, ať již se jedná o léky anebo o nějaký jiný způsob, jak zničit život na Zemi. Kvalita života na Zemi je na nejnižší úrovni. Ti, kdo ovládají vaši planetu, již nemohou skrývat co dělají. Je to nyní vše odkryté. Nepomáhejte jim, aby pokračovali v těchto činnostech. Spojíte se abyste se naučili,  jak žít na Zemi bez toho, aby tomu bránila nějaká temná síla zla. Probudili jste se a nepřejete si být s nimi ve spojení. Probuzení není jednoduchý proces, tak buďte trpěliví s těmi, kdo se bojí probuzení do skutečnosti, že nevědomky pomáhají zničení lidstva a planety Země. Všechny kroky, jak se pohnout kupředu, byly prozkoumány a experti jsou připraveni sdílet své poznatky v mnoha oborech. Vše se to spojuje, jak tomu má být. Čím dříve bude Centrum v Irsku, tím dříve vzniknou další centra v dalších zemích. Prosím, přispějte, abychom mohli začít s procesem obnovy.

Když bude dostatek světla, naše dva světy se spojí, a odstraní i poslední pozůstatek korupce. Veronika se potkala s některými ze sítě, a já k nim patřím. Je nás dvanáct a patříme k největším myslitelům, jací kdy kráčeli po Zemi. Jsme připraveni a těšíme se, že budeme pracovat  společně s vámi. Uvidíte nás a budete s námi hovořit v určených centrech. Máme velké plány a chceme uspět. Vše, co se nyní děje,  bylo naplánováno po mnoho let. Proto jsem musel  Veroniku opustit a odejít k Duchu, abychom mohli společně tyto plány uskutečnit. Toto je rok, kdy je třeba učinit velký skok vpřed, tak  nečekejte a přispějte k tomu. Planeta Země potřebuje přežít. Lidstvo musí žít a  vzkvétat.  Dívejte se do budoucnosti a odmítejte  destrukci lidstva.

Je to boj mezi Světlem a Tmou. Vy se musíte rozhodnout, na jaké straně jste. Stát bokem není možné. Existuje dostatek informací, které vám umožní se rozhodnout. Chcete zůstat v třídimenzionálním světě, bojovat o přežití, anebo si přejete postoupit do vyšší dimenze, do světa míru a harmonie,  otevřeného vědomí?

Vše, co vám vzali, aby vás mohli ovládat, bude znovu aktivováno. Opět budete celistvými bytostmi světla, žijící v harmonii s ostatními. My, v duchu, jsme tvrdě pracovali společně s vámi, abychom k tomu přispěli. Víte, že načasování je důležité, byla vytvořena okna příležitosti, abyste mohli podniknout potřebné kroky k vzestoupení do vyšší dimenze. Čas k tomu je TEĎ.  Vážně se zamýšlejte nad budoucností a budoucností těch, za které jste zodpovědní.  Pomozte nám začít tento proces prostřednictvím našich Center.  

Veronice přišly žádosti o založení center v různých zemích. Bylo jí doporučeno, že to musí začít v Irsku. Ano, každá země na světě bude mít centrum. Je potřebné se OD-NAUČIT vše, co vás učili. Vše to bylo vytvořeno, aby vás ovládali a mátli a učinili vás poddajnými,  a abyste se báli pokládat otázky těm, které považujete za autority. Například, učili vás, že vše začalo na VÝCHODĚ.  Určitě  tomu tak nebylo. Začalo to na ZÁPADĚ a šlo směrem na VÝCHOD. Ti, kdo takové lži šířili, se nyní musí zodpovídat  lidem, které obelhávali,  Nyní zažíváte největší zlom ve vyučování po dobu celé  vaší existence. Spojte se se světlem, aby vás vedlo.  

Jsou tací, kdo říkají, že nic nepotřebujete dělat. Není to pravda. Byli svedeni z cesty, a tak nevědomky zavádějí druhé. Ve svých srdcích a duších  znáte pravdu. S ní se musíte spojit. V meditaci vám vaši průvodci pomohou tímto procesem projít.

Irové se nejvíce provinili vůči rase ovládající Zemi. Když se oni probudí, probudí se celý svět. Celý svět se vzbudí s nimi. Je životně důležité, aby to začalo tam. Irové všude ve světě s tím budou souznít. Energie vašeho světa je ovládána odtad. Je to právě jeden z důvodů, proč to musí začít tam. Když bude uvolněna tato energie, bude z toho mít prospěch každá země. Moje žena to jasně chápe a ví, co je třeba dělat. Dával jsem jí ohledně toho rady 10 let. Má kolem sebe lidi, kteří jí pomohou. Museli jsme počkat na správné načasování, což je teď, a s vaší pomocí to můžeme uskutečnit.

Temní se tomu snaží zabránit. Využívají zranitelné lidi ve snaze tomu zabránit. V  průběhu historie temní dělali pouze toto. Znovu se tak necháte oklamat?  Jste na křižovatce. Musíte si vybrat,  po které cestě chcete jít . Stát na místě není řešením. Prosím, vážně o tom přemýšlejte.

Doufáme, že shromáždíme dostatek prostředků, abychom koupili naše první centrum v průběhu příštích sedmi týdnů. (Záloha musí být zaplacena do sedmi týdnů, protože jsou i další zájemci. Tato záloha je VRATNÁ).

Temní dělají vše  co je v jejich silách aby  zabránili vytvořit naše centrum. Rozhodnutí je  na vás. Chcete, aby to pokračoval:o? Společně vytvoříme budoucnost bez válek,  s čistými a výživnými potravinami, vodou a vzduchem. Budou domy a vzdělání pro všechny lidi na Zemi. Takový je náš sen. Můžete ho uskutečnit.

Moje lásko, oceňujeme vše, co děláš, jak se snažíš to udělat prostřednictvím těch pravých lidí, kteří ti pomáhají. Toto probuzení nelze zastavit. Uspějeme, moje lásko.

Tvůj oddaný, Monty.Pokud chcete pomoct Veronice zřídit nové centrum, můžete poslat dar zde:
Przetłumaczyli: Zelmira