The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 6. července 2014

Není pro mne lehké, žádat moji drahou ženu aby opustila dům, v němž jsme společně žili. Je to dům, v němž jsme zažili velké štěstí. Aby opustila rodinu a přestěhovala se do Irska pracovat kvůli vám. Chce to bytosti s vysokou energií  které mohou pracovat na zablokované energii. Důvodem, proč byla její návštěva Tary tak úspěšná je, že do toho byla zapojena ona i další. Použili svoji vlastní energii, aby uvolnili to, co bylo zablokováno po staletí. Jejich práce je pro lidstvo nesmírně důležitá. Když se  přirozená energie uvolní, vše se změní. Odhalí Temné a ztíží jim život na Zemi, jakož i těm, kdo nejsou s vámi v souladu.

Dne 26. června se Veronika, D a M vypravili podívat se na zamýšlené Centrum. Neměli tušení, že to bude opravdu dokonalé. Je to na přímé linii k Uisneach a Taře. Poskytuje nádhernou energii. Byli svým nálezem, k němuž byli samozřejmě vedeni, velmi vzrušeni. Ulehčilo by to pravidelnou práci jak s Tarou, tak i s Uisneach.

Veronika potřebuje finance, aby mohla koupit dům a přetvořit ho v Centrum, naše první Centrum. Žádáme vás, abyste prosím zvážili zda byste Veronice pomohli ho koupit. Je v zájmu lidstva, aby bylo centrum založeno co nejdříve. Pokud Veronika nedodrží lhůtu danou prodejcem, ztratí to, co by mohlo být pro Nadaci cenným příspěvkem. Cena je 420 000,- euro. Může se to uskutečnit, když se vy, v každé zemi, rozhodnete to uskutečnit, protože to bude ku prospěchu všech.

Ve světě je chaos. Každý zažívá těžké časy, když se pokouší přežít. K vytváření stresu, strachu a zmatku je hojně používána temná energie. Stupňují se útoky na takové, jako je Veronika, kdo se snaží odhalit  pravdu. Pokud zažijete něco podobného, uvědomte si, že jste jedni z mnoha. Temní mají strach, protože se uvolňuje příliš mnoho světla. Oni v něm nemohou přežít, proto jsou z toho zoufalí. Budou útočit na všechny, kdo zaměřují světlo na jejich temné skutky. Proto se musíte vzájemně podporovat. Nikdo si nemůže být jistý před útokem. Nepovažují vás za sebe rovné, proto se vás bez zábran zbaví. Buďte hrdí na to, že se zastáváte pravdy, cti a spravedlností pro všechny. Jejich temné skutky jsou odhalovány  a nemají se kam ukrýt. Tak je bezostyšně nechají venku s nadějí, že zapomenete, co udělali.

Množství zmatečných informací stoupá, tak rozlišujte. Vězte, komu můžete věřit. Pokud něco zní příliš dobře na to, aby to mohla být pravda, rozeznávejte, zda tomu tak opravdu je. Posun nebude lehký, ale bude poskytnuta veškerá pomoc, aby provedla lidstvo přes tyto těžké časy do světla. Toto je váš rok. Dávejte všechnu energii kterou můžete, aby  se světlu umožnilo odstranit vše, co je temné. Nečekejte, aby to pro vás udělali jiní. Každý z vás musí převzít zodpovědnost. Pracujte, prosím, společně, protože když jste spolu, vše je možné.

Kabala pokračuje ve vymýšlení nových způsobů vytváření STRACHU. Nepropadejte mu. Pověřujte  všechny podrobnosti než přijmete, co je vysíláno v televizi, atd. Pamatujte na to, že v minulosti  zabíjeli i své vlastní druhy, aby vás přiměli uvěřit, že na vás bylo zaútočeno. Zůstaňte vždy v klidu a pozorně zvažujte „důvod“ který se vám snaží vnutit. Nyní jste více probuzeni, takže jste schopni zrale vyhodnocovat, co je řečeno. Nenechte se zavléct do STRESU vytvářeného Kabalou. Nejste napadáni silami zvenčí, jenom se vás pokoušejí přesvědčit, že tomu tak je.

Prosím, rozhodujte se informovaně, pokud jde o potravu kterou vkládáte do vašeho těla.  Udělejte vše co je ve vašich silách abyste, pokud možno, dostali dobrou plnohodnotnou stravu. Držte se co nejvíce přírodních potravin a léků. Je docela lehké najít všechny rady které potřebujete.  Naše centra budou takové informace zpřístupňovat všem. Važte si své tělo.  Je to chrám vaší duše.

Prosím, abyste si nyní přečetli Veroničinu žádost o finanční příspěvek na centrum. Pomáhal jsem jí to napsat. Všichni musíte přispět svým dílem ke změnám, které si přejete vidět.  Veronika věnovala  deset let práce se mnou, aby vás informovala a pomohla vám vidět světlo.  Můžete uskutečnit naše sny, když uvolníte všechnu energii, která umožní lidstvu žít společně v míru. Již nebudou více války ani žádná rozdělení.


Londýn, 5. července 2014

Aby lidstvo přežilo, je pro mne důležité přestěhovat se do Irska. Monty a duchovní svět mne žádají, abych se přestěhovala do Irska. Zablokované energie v Irsku ovládají celý svět. Irsko je klíčem, který vše odemkne.

Žila jsem v Anglii 55 let, takže je to pro mne obrovský skok. Bude to znamenat odstěhovat se od mých tří dětí  a pěti vnoučat. Moje poslání vyžaduje, abych to udělala. Nemám peníze a nevlastním dům, ve kterém bydlím, takže potřebuji vaši pomoc, abych v Irsku koupila centrum.

Při mé poslední návštěvě Irska jsem našla perfektní budovu pro tento projekt. Je to na přímé linii z Tary a Uisneachu. Má neuvěřitelnou energii. Je po každé stránce dokonalá.

Chci vás požádat, abyste dle svých možností přispěli. Každá částka, jakkoliv malá, je důležitá. Jenom společně to můžeme uskutečnit. Čas hraje důležitou roli. Mám 9 týdnů  na to, abych dala dohromady zálohu 40 000,- euro. Každý, kdo přispěje, bude  oceněn tím, že jeho jméno bude uvedeno na tabulce u vchodu do Centra.

Vytváříme naši budoucnost. Budoucnost bez korupce, která zničila náš svět a téměř ničila samotné lidstvo. Nyní bojujeme o naše přežití. Zablokovaná energie musí být uvolněna.

Mí přátelé a já jsme byli velmi úspěšní na Taře 26. května a 23. června. Musí to pokračovat.  Mezi námi jsou síly, které mají jediný cíl: zničit lidstvo a zničit vše, co lidstvo potřebuje k přežití.  Nemůžeme sedět vzadu a dovolit, aby nám to provedli.  Každým dnem jsou o tom odhalovány další důkazy  a jsme šokováni, že se to stalo bez našeho vědomí.  Je to naše příležitost k tomu, abychom převzali kontrolu a dovolili světlu aby proniklo, odhalilo a odstranilo vše, co je temné a zkorumpované.

Prosím, pomozte mi to udělat.

S láskou a světlem Veronika


Věřte si. Můžeš to udělat, moje drahá, povznes se nade vše, co ti udělali, protože to nebude navždy.

Tvůj, navždy oddaný MonyPozn. překl.

Příspěvky lze zasílat na konto Nadace Veroniky a Montyho Keen (The Montague Keen Foundation) prostřednictvím Paypalu. Viz webové stránky nadace www.montaguekeen.com, v záhlaví je červená noticka s výzvou ke sbírce, po otevření se objeví odkaz na Paypal.Przetłumaczyli: Zelmira