The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 8. června 2014

Moje drahá, na chvilku se ode všeho oprosť a podívej se na věci s jasnou myslí. Podnikla jsi kroky, abys´ uvolnila energii, umožnující, že se dostalo na veřejnost mnoho z toho, co bylo skryto. Tvé plány pokračovat v této práci teď přilákaly takzvané experty, kteří byli zmobilizováni kabalou, s cílem svést z cesty a způsobit zmatek v myslích mnoha lidí. Taktika odstrašování,  která byla po generace úspěšně používána a která stále funguje pro ty se slabou vůlí. Jsou používáni lidé, kteří se považují za experty,  znající vše líp než jiní. Je důležité, aby ses´  od nich oddělila, jakož i tvoje práce.  Kabala používá odvádění pozornosti a zmatení, to je vše co jim zbylo a co používají na udržení té malé moci, kterou ještě mají. Kabala pokračuje ve svých špinavých praktikách, když zabraňuje světlu, aby se  plně aktivovalo. Každý si musí položit otázku...

POMÁHÁM JÁ ANEBO TO, CO V DOBRÉ VÍŘE DĚLÁM, KABALE, ABY POKRAČOVALA VE SVÉM ZLOVOLNÉM OVLÁDÁNÍ SVĚTA? ZABÍJÍTE PRO NI? UPLATŇUJETE A VNUCUJETE JEJÍ ZÁKONY?

Stále jste chyceni v třídimenzionálním světě který pro vás vytvořila kabala? Pohlédněte do svého svědomí a zeptejte se: „Co dělám pro to, aby světlo odstranilo vše temné a  zkorumpované?“ Přijde doba, kdy budete  muset této otázce čelit, takže musíte být připraveni. Na světě je tolik dobrých lidí kteří mají odvahu ukazovat cestu. Jejich vedení je dostupné zdarma.  Je nutné přijmout rozhodnutí, protože nemůžete sedět v koutě a doufat, že to pomine; nepomine. Vaše činy jsou v této době velmi důležité.  Pokud vystoupíte za 99% a sjednotíte se s lidstvem, lidstvem které je spojené v lásce a světle, které chce žít v míru a harmonii. To je cílem.  Jistě stojí za to spojit se.

Veronika a Andrew (Bartzis)  vám ukázali, že se můžete spojit v harmonii, můžete spojit svůj potenciál  abyste uvolnili všechnu dobrou energii, která byla odchycena kabalou, která vám zabránila se k ní dostat. Je to poprvé, kdy je možné to dělat. Je zapotřebí aby se lidstvo spojilo aby se to udělalo. Veronika a její přátelé minulý měsíc začali, a výsledky jsme viděli na obou stranách života. Jsou  zde vědecké důkazy, že to zafungovalo. Nenechte se otrávit negativisty.  Přijdou se všemi možnými zdůvodněními, že se to musí dělat jen tak, jak říkají oni. Také budou vydávat falešná prohlášení,  aby zaseli pochyby v myslích neodhodlaných lidí.  Mohu vám říct, lze to udělat a bude to uděláno. Jen se podívejte na to, co vše bylo odhaleno od doby, kdy Veronika udělala 26. května uvolnění a zeptejte se sami sebe, jak se to stalo. Byla to náhoda?

Je třeba podívat se na fakta. Je na každém z vás, aby převzal  zodpovědnost. Podnikněte kroky pro dobro všech. Váš svět je v takovém zmatku.  Tolik nepokoje a manévrování, že   by to mohlo vyvolat třetí světovou válku. Kabala to vidí jako jedinou záchranu. Vaše mlčení a poslušnost jim umožňuje, aby tímto směrem pokračovali.

Je na čase, abyste se dověděli o své pravé historii. Veronika podniká kroky, aby se to dostalo na veřejnost a vešlo to ve všeobecnou známost. Ptejte se sami sebe, proč bylo potřeba to vše skrýt a nahradit čistou fikcí, která vás udržovala pod kontrolou a manipulované? Když uvidíte, kdo vytvořil tyto smyšlené dějiny, vše bude rázem jasné. Jste na to odhalení připraveni?

Museli jsme vás k tomu pomalu dovést, protože teď je  dostatek světla, abyste přijali všechna fakta o vašem zotročení. Abyste se stali tím, kým doopravdy jste, musíte poznat, proč jste byli zotročeni a proč je teď důležité, abyste se z tohoto velmi krutého zotročení osvobodili. Musíte čelit faktům a učinit nečekaná rozhodnutí. Jste mocné bytosti světla, které byly ohlupovány a přinuceny přijmout způsob života,  který je vašemu pravému já úplně cizí. Vymyli vám mozky, byli jste ovládáni do takové míry, že neexistuje žádná svoboda myšlení. Staly se z vás stroje které poslouchají a slouží. Ale, díky bohu, tyto dny se blíží ke konci. Přichází svoboda, je čas ji přivítat.

Meditujte tak často jak jen můžete, protože to vás spojí s vašim vyšším já a s vaší duchovní rodinou. Odpojte se ode všech falešných zpráv, které jsou pouhou propagandou sloužící k tomu, aby vás chytila a udržela ve tří-dimenzionálním světě. Vše v televizi je pečlivě vypočítané, aby vás chytilo. Udržuje vás to v mentálním vězení, kde nejste schopni myslet za sebe sama. Doteď jste si nebyli vědomi, do jaké míry byly vaše životy kontrolovány. Prostřednictvím televize je vám říkáno, co máte jíst,  co si máte myslet, co nosit, kam jít. To vám zabere tolik času, že nemáte čas na dostatečnou komunikaci s těmi kolem vás a  také již nemyslíte na sebe. Byla vytvořena falešná realita, která vám brání myslet za sebe a být v souladu s přírodou. V důsledku toho všeho neděláte pro sebe rozhodnutí, která by vycházela ze znalosti věcí. Nejste si  proto vědomi obrovských změn odehrávajících se všude kolem vás, jak se světlo usazuje a naše práce začíná nést ovoce.  

Společně uděláme všechny potřebné kroky k tomu, aby byl svět osvobozen z šílenství korupce a kontroly. Uděláme to mírovou cestou a s láskou v srdcích pro lidstvo. Je to naše velká příležitost. Spojme se jako jeden a vše bude dobré.

Moje lásko, plně si uvědomuji, jaké překážky jsou ti neustále kladeny do cesty. Zkus se na ně dívat jako na pokusy kabaly udržet se při moci. Každý den přináší více problémů. Ano, je to pro tebe těžké, ale jsi rozhodnuta  pokračovat, přes všechny potíže. Žádám, aby byly do naší práce posílány láska a světlo. Je to pro lidstvo.

Moje drahá, buď silná.

Tvůj navždy oddaný Monty.Przetłumaczyli: Zelmira