The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 1. června 2014

Moje drahá, od doby kdy jsme naposledy psali, se toho tolik událo. Chci, abys´věděla, že jsi v Irsku byla velmi úspěšná. Proto zahájila kabala protiúder, jak bylo vidět; jinak by si tvoji návštěvu nevšímali. Po mé návštěvě byla na Lea Fail vylita ČERNÁ BARVA. Lea Fail je starobylý monument (korunovační kámen irských králů-pozn. překl.) na území Tary, která je pro Iry posvátná.

V r. 2012 na kopci Tara, u Lea Fail, když jsi zrušila moc, kterou měl nad tebou Vatikán, když jsi pod svými nohami jasně slyšela zvuk starobylých bubnů, zaútočili na něj kladivem. Bojí se tě, moje milá?


Komentář Veroniky

Před moji cestou do Irska, když jsem ležela v posteli, sestoupilo ke mě velké modré oko. Cítila jsem, že mě přišlo upozornit, že oni mě pozorují. Stalo se to znovu v hotelu v Dublinu.


Síť a já jsme vděčni všem, kdo si udělali čas na setkání a na hovor s tebou v Dublinu. Setkala jsi se s některými velmi vzácnými lidmi, kteří budou kráčet po cestě s tebou. Irsko se probouzí. Jsou to velmi inteligentní lidé, kteří mohou pracovat se starobylými dějinami a znalostmi: je to v jejich duších.   

Nyní plně chápeš, proč je Irsko klíčem který vše odemkne. Tento klíč se otáčí, a vůle lidí, používajících sílu svých myslí v meditacích ti pomůže odhalit vše, co bylo skryté, a tím obnovit pro lidstvo světlo lásky. Používejte fotografie TARY, abyste soustředili své energie, když meditujete. Na tom závisí vaše budoucnost. Prosím, pokračujte v práci s ley liniemi. To vše přispívá k úspěchu tohoto poslání. Osvobození se od systému kontroly je ve vaší moci, tak jděte do toho. Uděláš to, moje drahá. Vím, že jsi byla vyčerpána po všem tom chození a šplhání po kopcích a schodech, atd. Bylo to pro tebe těžké, ale věděla jsi, že se to musí udělat. Musíš se do Irska vrátit co nejdříve, aby věci dále pokračovaly. Toto cvičení musí pokračovat, dokud nebude dosaženo úplného úspěchu. Věz, že ti kdo kráčejí s tebou, byli k tomu speciálně vybráni. My, na této straně života, vše řídíme, ale, bohužel, vy musíte vykonat těžkou práci. Jsme vděčni všem, kdo ti s tím pomáhali, ať finančně, anebo tím, že podali pomocnou ruku, když jsi šplhala po těch strmých kopcích, anebo slovy povzbuzení.

Tvůj úspěch na Kopci Tara ji nepochybný. Sama jsi viděla důkazy. Dívali jsme se, jak jsi četla Andrewovo Zrušení (Zrušení smluv duše, Andrew Bartzis) vedle kamene Lea Fail. To, moje drahá, bude vzpomínáno v příštích letech. Ti, kdo vylili barvu na ten starobylý monument, jen ukázali svoji nevědomost ohledně důležitosti Tary. Energie jsou hluboko v podzemí, kam kabala nepronikne. Může je uvolnit pouze čisté srdce.

Výprava do Irska, kterou plánujete s Andrewem je pro vaši planetu velmi důležitá. Je důležité, aby se zúčastnilo tolik národností, jak jen to je možné. Musíte se sejít jako jeden, bez ohledu na rasu anebo vyznání: pouze lidstvo, jako silná skupina obnovující světlo. Irové vás uvítají a budou šťastni, když budou objevovat nejposvátnější místa s vámi.

Vím, jaký mělo pro tebe význam navštívit UISENACH, moje milá. Ano, je to nejúžasnější místo, plné ducha, druidů, starých králů a královen Irska, nikdy ho neopustili. Výstup byl náročný, ale měla jsi k ruce laskavé duše, které ti pomohly. Je tam toho tolik k vidění a prožití. Jedna návštěva nestačí. Jakmile se s tím jednou spojíš, nikdy tě to neopustí.

Použila jsi energii KOČIČÍHO KAMENE, když jsi si na něj sedla, abys četla Andrewovy Zrušení. Je čas, aby lidstvo odstranilo korupci a uvědomilo si, že všichni mohou žít spolu na Zemi v míru. Není třeba válek. Žádají po vás, abyste zabíjeli své druhy. Proč byste to chtěli dělat? Proč to po vás chtějí? Kabala chce zredukovat populaci a využívají vás, abyste to pro ni dělali. Jste manipulováni od kolébky po hrob, a pouze si začínáte tuto skutečnost uvědomovat. Nyní jsou za účelem odstranění této manipulace žádány činy. Jinak nepřežijete. Musíte podniknout akci, protože se to nestane bez vaší plné spolupráce. Nedovolte, abyste byli ukolébáni do falešného pocitu bezpečí tím, že budete věřit dobře smýšlejícím „channelerům“, kteří jsou krmeni informacemi přímo od ARCHONů, předstírajících, že jsou dušemi zemřelých anebo jména z  minulosti. Při odstraňování korupce musíte být aktivní. Můžeme vám pomoct a poradit vám, ale vy musíte převzít zodpovědnost. Vyzbrojte se všemi potřebnými informacemi, protože znalosti jsou síla.

Iry najdete všude. Vždy byli velcí cestovatelé, takže tato informace bude s nimi rezonovat a doufejme, že je zase jednou spojí, aby vytvořili mírumilovný svět pro všechny. Pravdu nelze více ignorovat.

Moje drahá, Marciina svatba byla nádherná. My, v duchu, přejeme Marcii a Paulovi dlouhý a šťastný společný život.

Chtěl bych požádat o pomoc prostřednictvím lásky a světla pro nádhernou duši, HF, která s holými rukami bojuje proti korupci v britské justici. Hrozí jí ztráta živobytí a domova, díky nehorázné manipulaci a lžím právnických firem, pojišťovacích společností a zanedbávání ze strany soudců. POKUD BUDE VE SVÉ ČINNOSTI PŘED SOUDY ÚSPĚŠNÁ, BUDE TO MÍT OBROVSKÝ DOPAD NA TISÍCE JINÝCH, KTEŘÍ NEUSPĚLI U SOUDů A KTEŘÍ TRPĚLI V RUKOU ZKORUMPOVANÝCH ŽIVLů V PRÁVNICKÉ PROFESI. Prosím, udělejte si chvilku a pošlete jí lásku a světlo, aby mohla zvítězit pravda. Také pošlete lásku a světlo Královským soudům, aby to pomohlo i druhým, kteří bojují.

Ty, moje drahá, jsi měla podobnou zkušenost, když jsem odešel do světa duchů. Na moji právoplatnou Závěť a Poslední vůli nebyl mojí pokrevnou rodinou brán zřetel, protože nejsi Židovka.  Víš, že bylo mým nejvroucnějším přáním zajistit, aby bylo o tebe postaráno, ale, jak jsi na vlastní kůži poznala, zákon je zkorumpován a v důsledku toho lidé trpí. Přežila jsi, má drahá, přes to všechno. Soudní systém je hnízdem zmijí, který nikomu nepřeji. Pošlete lásku a podporu všem, kdo jsou v něm chyceni.

Naše mise běží a každým dnem se připojuje víc lidí. Všichni jsou vítáni. Opatrně, má drahá, protože již nejsi mladá, jak jsi bývala! Láska bude svítit na cestu.

Tvůj, navždy oddaný Monty.Przetłumaczyli: Zelmira