The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 4. května 2014

Minulý týden si navždy zapamatuješ. Jak jsi byla smutná, když ses dověděla, že jedna z tvých největších opor musí na chvíli odejít. Chápej, že má velmi důležitou práci. Vrátí se a bude pracovat po tvém boku, když bude na to správné načasování. Bude v pořádku. Je našim přítelem a bude zde vždy, aby tě podpořil a pomohl ti.

Otevřeli jsme naši mysl ley liniím atd. Nyní vám ukážeme, co bylo uděláno, abyste byli ovládáni: vy všichni. Zařídili jsme, abyste se vy dva, Andrew Baritz a ty, spojili. Andrew vysvětlil, co dělají ti, kdo ovládají svět, aby změnili vaše životy. Andrew napsal velmi efektivní metodu jak ZPĚTRHAT VAZBY, KTERÉ VÁS DRŽÍ UZAMČENÉ V SYSTÉMU KONTROLY.

Andrew je nazval REVOKACE SMLOUVY DUŠE.

JSOU MIMOŘÁDNĚ SILNÉ: VÍTE,. ŽE JE TO PRAVDA. Víte, co jste zažili když jste to dělali spolu s  Andrejem dne1. května. Otevřelo vám to oči, a moje drahá,  je ti lépe od té doby co jsi dělala tyto revokace. Je to POVINNOST pro každého na Zemi.  Najdete je na Andrewově stránkách : Andrew Bartzis Galactic Historian
Užasnete a budete příjemně překvapeni výsledky, které zažijete.

Pokračujte v tom, dokud lidstvo nebude OSVOBOZENO ode všech nezákonných omezení která byla zavedena. Vaši vládci využívají každou smlouvu, kterou jste uzavřeli v každém životě, který jste kdy žili. Někdy změní pouze jedno slovo a už jenom to může znemožnit, abyste splnili  nějaké poslání, kvůli kterému jste se vrátili na Zem. TYTO VAZBY MUSÍ BÝT ZPŘETRHANY co nejdříve. Nesmíte ztrácet čas. Nacházíte se v okně příležitostí. Neodkládejte to. Musíte chránit sebe a vaše rodiny. Povstali jste proti SYSTÉMU KONTROLY a OVLÁDÁNÍ NA ZÁKLADĚ SMLUV DUŠE:   

Oni mohou cestovat v čase dopředu a zpátky a tak změnit výsledek pro mnohé z vás. Musíte chránit svůj POSVÁTNÝ PROSTOR a vytyčit hranice. Nedovolte, abyste se stali jejich cílem, abyste byli manipulováni a kontrolováni. Nyní chápete, co bylo uděláno prostřednictvím ovládání sítě ley linií. Musíte v tom pokračovat. Tato dvě cvičení se doplňují, musí fungovat společně. Pracujete pro přežití lidské rasy na planetě Zemi.

Pozornost Veroniky byla upřena na CERN a na to, v co kabala doufá. Vědí, že hra je u konce a přijímají porážku. Nejsou jako vy. Neuvažují tak jako vy. Chtějí použít CERN, aby zničili životy tisíců z vás, a také část vašeho světa. Nenechte se oklamat těmi, kdo se pokoušejí ukolébat vás do falešného pocitu bezpečí. Nikdy jsem nechtěl šířit STRACH, ale ujišťuji vás, že musíte udělat určité kroky, abyste se chránili.  

Sledujte naše doporučení a opravdu se probudíte. Když plně pochopíte, co vám bylo uděláno, učiníte potřebné kroky k tomu, abyste se osvobodili a byli jste v pořádku. Média byla vytvořena k tomu, aby změnila váš způsob vnímání. Prvky kontroly mysli v nich obsažené slouží k  tomu, abyste ani neviděli fakta a nebyli schopni úsudku. Každé slovo, každá intonace, každé gesto jsou vypočítány tak, aby vás udržovaly pod kontrolou. Vždy mějte na mysli, že pokud jde o kontrolu, nemáte co dělat s lidmi jak je znáte, takže je nemůžete posuzovat dle svých vlastních měřítek. Oni nemyslí a nejednají jako vy. Faktem je, moje drahá, že jsou to zbabělci. Bez podpory těch z vás kdo je podporují a slouží jim, by byli ničím. Podívejte se teď na ně- jsou jako vystrašení zajíčci, chyceni v reflektoru PRAVDY. Odhaleni a mající strach z 99%. Nebojte se jich, protože bez vaší podpory by nemohli ani zkřížit vlas na vaší hlavě. Nyní máte kontrolu VY. Používejte ji opatrně a soucitně, protože je to obrovská zodpovědnost. Předtím, než podniknete nějakou akci, zvažte každou eventualitu.

Pravé dějiny vašeho světa budou odhaleny, když padne Vatikán. Vědí, že nepřežijí, protože jim již nikdo nenaletí. Osvícení se pohnuli, a diví se, jak mohli být oběťmi tak špatných způsobů a kontroly. Samozřejmě, to co tu vidíte je, jak používali STRACH aby ovládli váš svět. Vatikán vytvořil všechna ostatní náboženství, aby vytvořil konflikt, rozdělení a zmatek. To jistě fungovalo, dokud světlo pravdy neodhalilo pravý účel všeho.

2014 je rokem, kdy budete muset čelit faktům a pracovat s nimi. Korupce vysála všechnu živinu z půdy a měla všechno podle sebe. Ale, jak říká pořekadlo, Pravda chce na povrch.  

My, v Duchu, máme radost, že si tolik z vás vzalo jako svoji srdeční záležitost projekty s prací na ley liniích a obeliscích. Udělali jste úžasnou práci. Nevzdávejte to, dokud  nebude odstraněna poslední bašta sabotování energií Země. Musíte ochraňovat posvátná místa a hvězdné brány, protože zlí reptiliáni, kteří je hlídají, musí být odstraněni. Je dojemné, že se spojilo tolik lidí z celého světa aby dělali tuto důležitou práci. Sloužíte lidstvu a planetě Zemi. Je to vznešená věc. Jednoho dne se ohlédnete a budete žasnout nad tím, co jste to podnikli!

Potřebujete nějaký čas na to, abyste dělali revokace podle Andrewovych stránek, tak se s vámi, s dovolením, rozloučím.

Moje drahá, měla jsi v tomto týdnu mnoho povinností. Naše práce musí pokračovat. A bude! Lidé vidí světlo a přebírají zodpovědnost. Je mnoho co dělat.

Vždy tě povedu. Tvůj oddaný Monty.Przetłumaczyli: Zelmira