The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 13. dubna 2014

Děláme velké pokroky, moje milá. Světlo se zvětšuje a na své cestě šíří pravdu. To, co jste 2. února začali, krásně funguje. Jak se připojují další země, světlo zesiluje.    

PROSÍM, POKRAČUJTE V PRÁCI NA OBELISCÍCH V ŘÍMĚ, DOKUD NEUVIDÍME KÝŽENÉ VÝSLEDKY.

Protože Řím je centrem korupce, musíte se soustředit na to, abyste jej odřízli od zdroje energie. NIKDY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNOU SÍLU, protože by to bylo kontraproduktivní. Síla není potřebná. Síla vašich myslí je vše, co potřebujete. Nikdy bych nedoporučoval sílu.

Nejsilnější zbraní je láska. Příslušníci kabaly vám nemohou ublížit, když jim pošlete lásku, protože s ní neumějí zacházet.

Každý den v tomto měsíci dubnu je důležitý. Povšimli jste si, že různá náboženství si zvolila různá data, protože věřila tomu, že tato data jsou silná. Takže vám doporučuji, abyste v ty dny vložili do vašich meditací srdce a duši, abyste čelili negativním energiím, produkovaným těmito náboženstvími. Považujte to za hru, kterou jste se zrovna naučili. Začínáte v tom být docela dobří. Doteď to byla jednosměrka: kabala měla vše, po svém způsobu. Ale teď, když jste uviděli světlo, jste jim život trochu ztížili. Hroutí se, utíkají se k Vatikánu, kde hledají pomoc, zatímco samotný Vatikán se zmítá v tom všem, co bylo odhaleno - jak zneužívali, a co se řeší v soudním procesu, iniciovaném Kevinem Annettem. Tento muž prokázal lidstvu velkou službu. Jedině on se mohl postavit organizaci, která se těšila imunitě a dělala si, co se jí zlíbilo, od svého založení před 2000 lety. Svět potřebuje více takových lidí jako jsou Kevin Annett a David Icke a pár dalších pozoruhodných lidí, kteří odvážně vystoupili a přinesli  svědectví. Lidstvo našlo  svého mluvčího a má štěstí, že ho může využít. Nejste ovce. Nejste gójové. Jste mocné bytosti světla, které konečně našly svoji cestu.

Každý má svůj význam. Každý má rozum. Využijte ho k vytvoření míru. Vizte svoji budoucnost, jakou ji chcete mít. Tuto budoucnost můžete vytvořit využitím síly myšlenky. Slova jsou mocná, dokonce i vaše myšlenky mají moc. Vystříhejte se bezduchých TV programů, ovládajících mysl. Obnovte umění komunikace a konverzace. Smích je elixírem života.   

Pečlivě si vybírejte, co vpustíte do vašeho života. Všude kolem vidíte produkty televize a vzdělávání, ovládající mysl. Když se potkáte se svobodným duchem, je to důvod k  radosti.

Při silné meditaci u nás doma, v neděli, nám byla ukázána upadající síla Vatikánu. Již je na kolenou, a s ní odejdou všechny mocenské struktury, které podporuje. Pokračujte v meditacích, protože pozorujete výsledky. Nemohou vás zastavit. Drazí přátelé, jste silnější než Vatikán. Myslete na to a vstupte do vaší vrozené síly. Vraťte vaši planetu ke světlu, protože ona dlouho čekala než se probudíte a uvědomíte si, co vám  udělali. Zahlédli jste světlo a již nechcete být oběťmi Vatikánu a bank, které vytvořil.

Život ve světle se stane obrovským dobrodružstvím. Máte se tolik toho učit a přijmout. Nic z toho, co vás učili, není pravda. Takže se soustřeďte na to, abyste pro sebe zkoumali a objevovali  nádhernou planetu, na níž žijete. Je toho mnohem více než si dovedete představit. Začnete ji vidět jakoby to bylo poprvé, bez klapek vnucených kabalou. Byli jste vězni na své vlastní planetě, ale začínáte se osvobozovat, bez krveprolití anebo nějakého zabíjení. Síla, kterou vytváříte ve vašich meditacích šla tak daleko, že zabránila Třetí světové válce. Jistě, jenom toto je vaším důkazem, že jste mocní.

Jste sestrami a bratry světla. Pracujete společně, bez překážek z důvodu rasy anebo víry. Vytváříte svět, v němž jsou mír a láska nejpodstatnějšími hodnotami. Budoucnost vaší planety je ve vašich rukou. Je to obrovská zodpovědnost. Kvůli tomu jste se vrátili na Zem. Věřili jste, že to můžete dělat a já vás ujišťuji, že  budete úspěšní. Čím víc úsilí do toho vložíte, tím rychleji se to stane skutečností. Potom, a jenom potom, si uvědomíte velikost toho, čeho jste dosáhli. Všechny planety pak budou moct pozvednout své vibrace s vámi. To je gigantická akce, která byla naplánována dříve než jste se vrátili na Planetu Zemi.  

Ano, moje drahá, vím, že kabala ti stále klade do cesty překážky. Ale jsou přechodné. To co víš, Veroniko, víš ve své duši: tak se toho drž. Co ti bylo dnes ráno ukázáno, bylo dokonalým důkazem. Překvapilo tě to, ale zodpovědělo to tvůj dotaz. Z času na čas dojde ke zdržením, ale nic nemůže zastavit to, co bylo určeno, protože je to vytesáno do kamene. Vše se stane kdy se to má stát. Odklady jsou pouze odklady, protože to nelze zastavit. Udržuj to stále na předním místě své mysli a buď vždy připravena jednat dle situace. Víš co se musí udělat. Ti kolem tebe byli pečlivě vybráni a připraveni. Věř, že vše je dle Božího řádu. Lidstvo bude zachráněno od osudu určeného kabalou. Příslušníci kabaly se nyní ocitají v roli, jakou připravovali pro vás. Nemají žádný alternativní plán. Toto nepředpokládali, ani v těch nejtemnějších chvílích.

Jejich čas vypršel. Neochotně vás opustí. Tak jim popřejte vše dobré. Neplýtvejte kvůli nim svoji cennou energií. Místo toho se dívejte do budoucnosti. Zapomeňte na minulost, protože je pryč. Nechte ji jít.   

Moje drahá, znáš svou cestu. Drž se jí. Byl ti ukázán konečný výsledek. Všechno Stvoření bude slavit, když dosáhneme náš cíl. Všichni se ukážou na radostném shledání.  

Připrav se na to, že půjdeš dál.

Moje lásko, jsem vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.Przetłumaczyli: Zelmira