The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 6. dubna 2014

Přál bych si, abyste viděli, jako já, pokrok který byl dosažen od doby, co jsme začali s Projektem ley linií. Vaše úsilí s obelisky a ley liniemi v Římě překonalo všechna očekávání.  Bude na to pamatováno, když se budou psát dějiny této doby. Prosím, pokračujte s tímto cvičením, protože kabala se pokouší těmto akcím čelit.  Nikdy je nenapadlo, že by se to mohlo stát, protože se po tisíciletí cítili tak bezpečně.  Vy, moji drazí přátelé, jste našli jejich slabé místo a pracovali jste na tom.  Pro mnohé z vás to byla mimořádná zkušenost.  Poprvé v životě jste si uvědomili vlastí sílu.  Jen si představte, čeho by mohlo být dosaženo, kdyby spolu pracovalo 99% lidí v meditaci: výsledkem by byl dokonalý úklid.

Nyní VÍTE, že můžete odstranit vše, co je zkorumpované. Tak na co čekáte? Akce byla vyhlášena, jděte do toho!

Jenom se musíte dívat na všechny informace,  které byly před vámi doposud utajovány. Nyní si všechno probojovává cestu na veřejnost.  Odhalují se detaily o těch, kteří vás zotročili na planetě  - vězení;  trapná skupina,  která si nyní není jistá svou budoucností.  Kontrola se jim vymkla z rukou a nyní se nacházejí v postavení,  jaké oni připravili pro vás.

Společně, jste velkou SÍLOU DOBRA. Přinesete změny, potřebné k tomu, aby vznikla silná a spravedlivá společnost.  Nyní vás nic nemůže zastavit. Pokračujte s prací na Římě, protože tato mohutná stavba si vyžádá  spoustu práce,  aby se zcela odhalila korupce, která se tolik pokouší ukrýt. Každý den se podobá velké pantomimě, když se kabala pokouší obelstít ty zranitelné.  Každý den se objevuje další hororový příběh o obchodování s dětmi, což bylo po všechny ty roky drženo pod pokličkou.  Nyní poznají oni sami, jak se ty ubohé nevinné děti cítily, když  vůči nim nebylo projeveno žádné slitování.   I když se členové kabaly pokouší předstírat, že pokračují ve své práci jako obvykle, mohu vás ujistit, že mají velké obavy o svůj vlastní osud.  Věří, že jejich jedinou záchranou je začít Třetí světovou válku, ale, jak vidíte, tomu bylo zabráněno. Využívají každý trik ve své činnosti, aby ji rozpoutali.  Jejich odpovědí na všechno je zabíjení druhých. Ale teď již nemají kontrolu. Vy, mí přátelé, jste převzali kontrolu, a rozhodli jste se, že chcete žít v mírumilovném světě. Pomyslete na to, jak bylo lehké způsobit tuto obrovskou změnu. Vy jste ji udělali, a to je jenom začátek.  Vaše síla  bude růst.  Nic vám nebrání. Jste neporazitelní.

Bohužel,  musíme vás informovat, že se Mark rozhodl, že víc již nechce s námi pracovat.  Mark nesouhlasil s plánem pracovat na obeliscích Říma.  Jeho výzkum se zaměřoval na jih Anglie a na Irsko a chtěl u toho zůstat. Mark požádal, aby byly všechny odkazy na něj a jeho práci z webových stránek odstraněny. To hluboce zarmoutilo Veroniku, protože velmi obdivovala Markovu práci, a těšila se z přátelství s ním. Ale my nemůžeme naši práci omezit na jih Anglie a na Irsko, když trpí celý svět.

Marku . . .obě strany života  ti děkují za tvůj díl práce. Přejeme ti vše nejlepší a jsme smutni, že jsi odešel z tohoto projektu tak brzy.

Považujte se za ARMÁDU SVĚTLA. Budete se pohybovat světem a používat pouze sílu vašich myslí a lásku v srdcích a duších, abyste přinesli mír a naději všem trpícím.  Všichni a všude budou mít užitek z úsilí, které jste vložili do vašich meditací o obeliscích a ley liniích. Je to obrovský úkol, ke kterému jste byli vyzváni. Jednoho dne, brzy, se ohlédnete zpět a uvidíte, jaké to bylo lehké,  odhalit a všechno změnit, pro dobro lidstva. Korupce již nikdy nevystrčí svoji ošklivou hlavu. Ty dny budou opravdu a navždy pryč, protože vy, každý z vás, může zvednout ruku a říct: UDĚLAL/A JSEM VŠE CO JSEM MOHL/A,  ABYCH PŘISPĚL/A   K TÉTO ZMĚNĚ.

Pozvedněte své vědomí a staňte se těmi, kým jste: čistým duchem,  přinášejícím na ZEMI změnu. Vaším úkolem je zachránit planetu a duše, které trpí v rukou Zlých.  Protože jste byli vychování k respektování zákonů, nikdy jste nezpochybňovali, co bylo od vás požadováno.  Vaše nečinnost jim dovolila dělat co chtěli, na vaše náklady.  Stáli jste stranou a byli jste svědky pokusu o zničení lidstva.  Musíte převzít zodpovědnost.

Dotazujte se na všechno: na VZDUCH který dýcháte, JÍDLO které jste (doposud) přijímali i s jeho všemi přidanými jedy, LÉKY které způsobují tolik utrpení, a VODU (tak důležitou pro přežití lidské rasy) která je otrávena, ale za kterou musíte platit, prostřednictvím daní.

Prosím, přemýšlejte o těchto otázkách a  rozhodněte se pro jakoukoliv akci, kterou budete považovat za potřebnou. My, v Duchu, máme plány, a potřebujeme vás, abyste na nich s námi pracovali. Komunikujte se sebou navzájem. Pracujte společně a dosáhnete kýžených výsledků. Již nejste více ochotni být oběťmi. Ty dny jdou navždy pryč.

Veronika pro vás tvrdě pracuje. Nepracuje pouze na Projektu ley linií, ale připravuje další projekty, které od ní vyžadují mnoho pozornosti.  Je to těžká práce a je od ní hodně očekáváno. Nicméně, ona je  rozhodnuta uspět.  I když jsou jí na cestu kladeny mnohé překážky, jeden problém za druhým,  pokaždé posbírá střepy a pokračuje. Prosím, pošlete jí, a těm kdo jsou pro projekt důležití, vaši lásku a přání zdraví,  protože to vše si na ní vybírá svou daň.  Jsou vytvářeny problémy, aby její myšlenky odvrátily od její práce. Takže potřebuje podporu přátel a rodiny.

Sešli jsme se spolu: všechny národnosti, všechna vyznání. Pracujeme společně jako JEDEN, abychom z planety Země odstranili všechno negativní.  Začali jste si uvědomovat, že jste, ve skutečnosti, JEDNÍM, a všichni pracujete společně pro jeden cíl. TO JE OHROMNÝ VÝSLEDEK a musíme vám gratulovat. My, v Duchu, jsme na vás hrdí.  Společně jste silní. Vždy na to pamatujte a zinscenované rozdíly dejte stranou, a pracujte na přežití lidstva jako celek.    

Moje drahá, měla jsi velmi perný den,  a  místo abys´spala, pracuješ se  mnou (sobota v noci), protože zítra (v neděli) budeš mít velmi náročný den. Bude třeba diskutovat o velkých rozhodnutích. Takže já tam budu, abych tě vedl, jako vždy. Teď se pokus trochu si odpočinout.  Vnímej moji lásku, která tě nikdy neopustí.

Tvůj, navždy oddaný Monty.Przetłumaczyli: Zelmira